A.Vi.Bo.-familie in diepe rouw

A.Vi.Bo.-familie in diepe rouw

Op zaterdag 15 december 2018 ontviel ons de heer Marc Olivier.

De heer Olivier jarenlang lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de CVP (de huidige CD&V) beëindigde zijn bijzonder rijk gevulde politieke loopbaan in de het Vlaams Parlement. Zijn jarenlange inzet werd in kringen van dit Parlement hooggewaardeerd en bij zijn afscheid kreeg hij de titel van ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement.

Als vinkenier kennen wij de heer Olivier vooral als voorvechter van de wettelijke bevoorrading.

Op aangeven van de heer Verroken, diende hij in 1983 als volksvertegenwoordiger een ontwerp van decreet . De bedoeling van het voorstel was de vogelliefhebberij in het algemeen – en de vinkensport in het bijzonder- te vrijwaren voor de toekomst, de bevoorrading van vogels te beperken tot het strikt noodzakelijke, controlemogelijkheden te behouden, de verenigingen meer verantwoordelijkheid te geven en hen méér dan vroeger te betrekken bij het beleid. Bovendien beoogde zijn voorstel de overdreven administratie te beperken.

Na jaren van touwtrekkerij en niettegenstaande de vurige pleidooien van de heer Olivier hield de bevoegde Kamercommissie, onder meer na een hetze in de pers, het decreet tegen.

De grondgedachten van zijn voorstellen – op uitzondering van de wettelijke bevoorrading dan- werd jaren later in enigszins gewijzigde vorm in de huidige wetgeving bestendigd.

Als getalenteerd spreker, vurig verdediger en minzaam man was hij een graag geziene gast op vele van onze A.Vi.Bo.-manifestaties. Wij waren, zijn en blijven bijzonder vereerd de heer Olivier als één van de onzen te weten.

Als Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw zijn wij dan ook bijzonder zwaar aangeslagen bij dit verlies. De heer Olivier maakt ontegensprekelijk deel uit van ons DNA en wij zullen hem dan ook voor altijd in ons hart bewaren.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke en duistere dagen en hopen dat zijn lichtend voorbeeld ook voor hen de kracht en de energie mag schenken om hun leven weer op te nemen.

De uitvaartdienst van deze voorvechter van de vinkensport vindt plaats op zaterdag 22 december om 11 uur in de Sint-Elisabethkerk van Kortrijk.

 

Gino Welvaert

Voorzitter A.Vi.Bo. vzw

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}