Avibo

1. De Raad van Bestuur.

Aan het hoofd van de VZW Avibo staat de Raad van Bestuur. Deze zevenkoppige bestuursploeg, gekozen uit en door de vinkeniers, zorgt voor de goede werking van de federatie. De Raad van Bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter:

Ondervoorzitters:

Leden:

Secretariaat:

  Algemene Vinkeniersbond
  Zetel en Secretariaat
  Schardauw 1 - bus 1
  8520 Kuurne
  Tel:(056)70 18 64
  Fax:(056)70 18 64
  Algemeen rekening nummer:
  Fortis:BE71 2850 2648 5069
  Rekeningnummer(s) abonnement A.Vi.Bo.-blad:
  Postchecque: IBAN BE35 0000 3672 7937 - BIC: BPOTBEB1
  Fortis: IBAN BE71 2850 2648 5069 - BIC: GEBABEBB
  Bij storting A.Vi.Bo.-lidnummer vermelden
  secretariaat@avibo.be
  vinkeniersbond@telenet.be

Medewerkend erelid:

Ere Voorzitter :

  NoŽl Vlaminck
  Dentergemstraat 77
  8780 Oostrozebeke
  (056)66 89 86

Medewerkend erelid:

Voorzitter Bondsraad

  NoŽl Declercq
  Weidestraat 394
  8310 Assebroek

Medewerkend erelid:

Ere Voorzitter OfficiŽle Zangkeurraad:

Woordvoerder:

Erevoorzitter OfficiŽle Zangkeurraad

  Frans Declerck
  Vichtseweg 201
  8790 Waregem
  (056)77 98 78

De hoofdraad werd in 1939 gesticht. Oorspronkelijk wilde Luitenant Verstraete een scheidsrechterlijk komitť in het leven roepen dat moest toezien op het correct verloop van de zettingen en zowel betwistingen i.v.m. zang, het naleven van het speelreglement en het uitdelen van trofeeŽn moest toezien. Hiertoe werden afgevaardigden uit alle streken waar men de vinkensport beoefende,opgeroepen om deel van dat komitť uit te maken. Op het congres van 14 april 1939 kwamen de leden van die hoofdraad voor de eerste keer bijeen: GabriŽl Deschodt (Veurne), de voorzitter; Jozef Boone (Kortrijk), eerste ondervoorzitter; Walter De Baecke (Oostkamp), tweede ondervoorzitter; Albert Verschatse (Heule), schrijver-schatbewaarder; Leon Vandekerckhove (Ingelmunster), hulpschrijver en de gewone leden Billiet (Passendale), Cools (Emelgem), Deltour (Moeskroen), Rosseel (Adinkerke), Descheemaeker (Lendelede), Porteman (Izegem), Soubry (Heule), Van Vooren (Aalter) en Verhack (Boezinge). Zij besloten om voortaan iedere zondagmiddag om drie uur te vergaderen in 't Oud Stadhuis te Rumbeke.

In december 1939 trad Julien Devos uit Woumen tot de hoofdraad toe. Billiet, Cools, Porteman en Van Vooren verdwenen uit de leidersgroep. Op 26 december 1941 nam de hoofdraad resoluut de leiding van de Algemene Vinkeniersbond in handen. Van de oorspronkelijke leden bleven slechts Deschodt, Boone, Vandekerckhove, Verhack en secretaris Tanghe over. Samen met Luitenant Verstraete vormden zij het hoofdbestuur van het overkoepelend orgaan. Al in 1941 gaven zij de vinkeniers de goede raad om vogels met twijfelachtige zang de vrijheid te geven.

Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg de hoofdraad zijn huidige structuur: zeven leden met een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter en twee ondervoorzitters. Toen de feitelijke vereniging Avibo in 1950 tot een VZW werd omgedoopt duidde men twee plaatsvervangende leden voor de hoofdraad aan. Zij konden de plaats innemen van een effectief lid indien dat lid overleed of ontslag nam. Ieder lid van de hoofdraad werd verkozen door de afgevaardigden van alle maatschappijen voor een periode van zes jaar. Pas in 1957 kreeg de hoofdraad een eigen reglement van inwendige orde.

Vanaf 1978 werden er binnen de hoofdraad zes subcommissies gevormd: redaktie Aviboblad, zang en kampioenschappen, kweek en bevoorrading, gewesten en maatschappijen, relaties post en drukker, public-relations en nationale en Europese betrekkingen. In 1986 vestigde Avibo een eigen secretariaat in Kuurne. Het ambt van secretaris werd vanaf 1987 bezoldigd.

Sinds 1946 kwamen de leden van de hoofdraad maandelijks bijeen op maandagnamiddag in Cafť Sportief te Rumbeke. Toen dat cafť in 1965 zijn deuren sloot vond men tijdelijk een nieuw onderkomen in het lokaal van de Rumbeekse maatschappij Puritas, In de Sterre. Begin 1966 vond de hoofdraad in Roeselare een nieuwe vergaderruimte, Au Damier. In 1978 verhuisde men voor korte tijd naar cafť Sportief te Izegem. Eťn jaar later, in 1979, gingen de vergaderingen opnieuw door in Au Damier. Vanaf 1984 vergadert de hoofdraad steeds op zaterdagmiddag.

1.1. De samenstelling

1.1.1 De voorzitters

- GabriŽl Deschodt (1939-1954)
- Jozef Boone (1954-1966)
- Ivo Deboo (1967-1976)
- Louis Vandenberghe (1976-1977)
- Willy van Pottelsberghe de la Potterie (1977-1991)
- Roger Van Oost (1991-1998)
- Filip Santens (1998-2004)
- NoŽl Vlaminck (2004-2013)
- Gino Welvaert (2013- )

1.1.2 De ondervoorzitters

- Jozef Boone eerste ondervoorzitter (1939-1954)
- Willy van Pottelsberghe de la Potterie tweede ondervoorzitter (1950-1954)
- Willy van Pottelsberghe de la Potterie eerste ondervoorzitter (1954-1977)
- Ivo Deboo tweede ondervoorzitter (1954-1967)
- Andrť Bovyn tweede ondervoorzitter (1967-1977)
- Andrť Bovyn eerste ondervoorzitter (1977-1984)
- Roger Van Oost tweede ondervoorzitter (1977-1984)
- Roger Van Oost eerste ondervoorzitter (1984-1991)
- Hervť Nuyttens tweede ondervoorzitter (1984-1987)
- Frans Declerck tweede ondervoorzitter (1987-1991)
- Frans Declerck eerste ondervoorzitter (1991-2004)
- NoŽl Vlaminck tweede ondervoorzitter (1991-2004)
- Armand Defoor (2004-2007)
- Luc De Schrijver (2004- )
- Gino Welvaert (2007-2013)
- Rik Tanghe (2013- )

1.1.4. De leden

Hierna volgt de evolutie in de hoofdraad sinds 1946:

1946: GabriŽl Deschodt - Jozef Boone - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Gustaaf Himpe - Achiel Verhack - Leon Vandekerckhove - Ivo Deboo

1950: GabriŽl Deschodt - Jozef Boone - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Gustaaf Himpe - Jerome Jacques - Leon Vandekerckhove - Ivo Deboo

1951: GabriŽl Deschodt - Jozef Boone - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Georges Martin - Jerome Jacques - Leon Vandekerckhove - Ivo Deboo

1955: Jozef Boone - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Georges Martin - Jerome Jacques - Leon Vandekerckhove - Ivo Deboo - Roger Van Oost

1957: Jozef Boone - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Georges Martin - Jerome Jacques - Ivo Deboo - Roger Van Oost - Constant Goethals

1959: Jozef Boone - Willy van Pottelsberghe de la Potterie- Georges Martin - Jerome Jacques - Ivo Deboo - Roger Van Oost - Andrť Bovijn

1967: Ivo Deboo - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Georges Martin - Jerome Jacques - Roger Van Oost - Andrť Bovijn - Andrť Coussement

1971: Ivo Deboo - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Georges Martin - Jerome Jacques - Roger Van Oost - Andrť Bovijn - Armand Deseyn

1974: Ivo Deboo - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Georges Martin - Roger Van Oost - Andrť Bovijn - Armand Deseyn - Louis Vandenberghe

1976: Louis Vandenberghe - Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Georges Martin - Roger Van Oost - Andrť Bovijn - Armand Deseyn - Joris Degroote

1977: Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Roger Van Oost - Andrť Bovijn - Armand Deseyn - Joris Degroote - Renť Fiems - Hervť Nuyttens

1980: Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Roger Van Oost - Andrť Bovijn - Armand Deseyn - Renť Fiems - Hervť Nuyttens - Frans Declerck

1984: Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Roger Van Oost - Armand Deseyn - Renť Fiems - Hervť Nuyttens - Frans Declerck - Werner Vandenbussche

1985: Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Roger Van Oost - Renť Fiems - Hervť Nuyttens - Frans Declerck - Werner Vandenbussche - NoŽl Vlaminck

1988: Willy van Pottelsberghe de la Potterie - Roger Van Oost - Frans Declerck - Werner Vandenbussche - NoŽl Vlaminck - Armand Defoor - Luc De Schrijver

1992: Roger Van Oost - Frans Declerck - NoŽl Vlaminck - Armand Defoor - Luc De Schrijver - Filip Santens - Willy Sablain

1998: Filip Santens - Frans Declerck - NoŽl Vlaminck - Armand - Defoor - Luc De Schrijver - Willy Sablain - NoŽl Declercq

2004: NoŽl Vlaminck - Armand Defoor - Luc De Schrijver - Willy Sablain - NoŽl Declercq - Marc Vantieghem - Gino Welvaert

2005: NoŽl Vlaminck - Armand Defoor - Luc De Schrijver - Willy Sablain - Marc Vantieghem - Gino Welvaert - Jan Hollevoet

2006: NoŽl Vlaminck - Armand Defoor - Luc De Schrijver - Marc Vantieghem - Gino Welvaert - Jan Hollevoet - Rik Tanghe

2007: NoŽl Vlaminck - Armand Defoor - Luc De Schrijver - Marc Vantieghem - Gino Welvaert - Jan Hollevoet - Rik Tanghe

2008: NoŽl Vlaminck - Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Marc Vantieghem - - Jan Hollevoet - Rik Tanghe - NoŽl Devolder

2009: NoŽl Vlaminck - Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Marc Vantieghem - - Jan Hollevoet - Rik Tanghe - NoŽl Devolder

2010: NoŽl Vlaminck - Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Marc Vantieghem - - Jan Hollevoet - Rik Tanghe - NoŽl Devolder

2011: NoŽl Vlaminck - Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Marc Vantieghem - - Jan Hollevoet - Rik Tanghe - NoŽl Devolder

2012: NoŽl Vlaminck - Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Marc Vantieghem - - Jan Hollevoet - Rik Tanghe - NoŽl Devolder

2013: Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Rik Tanghe - Marc Vantieghem - Jan Hollevoet - NoŽl Devolder - Marnix Moerman

2014: Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Rik Tanghe - Marc Vantieghem - Jan Hollevoet - NoŽl Devolder - Marnix Moerman

2015: Gino Welvaert - Luc De Schrijver - Rik Tanghe - Marc Vantieghem - Jan Hollevoet - Marnix Moerman

1.1.5. De secretarissen

- Albert Verschatse (1939-1941)
- August Tanghe (1941-1946)
- Jerome Pincket (1946-1947)
- Roger Van Oost (1947-1952)
- Julien De Lie (1952-1974)
- NoŽl Vandewalle (1974-1977)
- Joris Degroote (1977-1980)
- Marc Descheemaeker (1980-1986)
- Linda Moerman-Reyntjens (1987- )

1.1.6. De ereleden en de adviserende leden

- Florimond Verstraete, ere-voorzitter (1939-1974)
- August Tanghe, ere-secretaris (1946-1961)
- GabriŽl Deschodt, ere-voorzitter (1954-1955)
- Ivo Deboo, ere-voorzitter (1975-1991)
- Willy van Pottelsberghe de la Potterie, ere-voorzitter (1991-1994)
- Renť Fiems (1988-2005)- Armand Deseyn, ere-lid (1995-Ö.)
- Joris Degroote, ere-lid (1996-Ö.)
- Roger Van Oost, ere-voorzitter (1998-2013)
- Frans Declerck, ere-voorzitter officiŽle Zangkeurraad (2004-....)
- Filip Santens, woordvoerder (2004-....)
- Noel Declercq, medewerkend ere-lid (2005-....)
- NoŽl Vlaminck, ere-voorzitter (2013- )
- Raymond Lauwaert, adviserend lid Midden-BelgiŽ (1952-1962)
- Roger Vander Stichelen, adviserend lid Midden-BelgiŽ (1962-1972)

1.1.7. De proosten

- Kannunik Van der Heeren (1952-1956)
- Kannunik Verhaeghe (1957-1965)
- E.H. Lahousse, sportaproost (1965-1984)
- E.H. Lemarcq (1984-2001)
- E.H. ValŤre Cools (1996-Ö.)

2. De gewesten

De toenemende wildgroei aan zettingen zorgde voor problemen. In de 19de eeuw was het gebruikelijk dat tijdens het seizoen slechts ťťn of twee zettingen per zondag in heel Vlaanderen plaatsvonden. Gezien de beperkte keuzemogelijkheid was de opkomst dan ook telkens massaal. Toen Luitenant Verstraete met zijn bezielende kracht zich in 1935 voornam de vinkensport nieuw leven in te blazen, stonden veel maatschappijen op een laag pitje. Het spel met verblinde vinken was al een aantal jaar definitief verboden en de omschakeling naar het kampen met ziende vinken verliep immers niet zo vlot.

Luitenant Verstraete slaagde in zijn opzet en lag tevens aan de basis voor de stichting van vele nieuwe verenigingen over het Vlaamse land. Nagenoeg iedere gemeente van West-Vlaanderen kende haar eigen vinkeniersvereniging. Bepaalde steden en grote gemeenten telden zelfs meerdere maatschappijen. Het aantal zettingen vertienvoudigde op zeer korte tijd. Iedere zondag werden in Vlaanderen tientallen zettingen georganiseerd. Sommige verenigingen organiseerden wekelijks een eigen zetting.

Problemen ontstonden wanneer twee verenigingen in eenzelfde gemeente op hetzelfde moment een zetting wilden inrichten. Bovendien organiseerden de maatschappijen van de buurgemeenten op datzelfde tijdstip vaak ook een zetting. Op die manier was het aantal deelnemers aan ťťn wedstrijd sterk wisselend en vaak ontmoedigend klein. Dat alles kon vermeden worden, als de verenigingen afspraken maakten en een gemeenschappelijke kalender opstelden. Met dat doel voor ogen ontstonden vrij vroeg verbonden of gewesten, groepen van maatschappijen uit eenzelfde gemeente of streek.

Eind 1935 ontstond een eerste verbond. Drie maatschappijen, uit Lendelede, Izegem en Ingelmunster, sloten een akkoord en stelden een gemeenschappelijke kalender op. Hun voorbeeld vond navolging. In Waregem onder andere was er sprake van de Verenigde Maatschappijen. Zo kwamen de lokaalhouders van alle Waregemse verenigingen ťťnmaal per jaar samen om gezamenlijk de kalender op te maken. Op die manier vermeden ze dat op ťťn zondag meerdere zettingen plaatsvonden in de onmiddellijke omgeving.

Nog andere verbonden werden vůůr de Tweede Wereldoorlog opgericht. In 1936 was er sprake van een Vierverbond in Ardooie en Deinze. Eťn jaar later stichtten de maatschappijen van Bissegem, Gullegem, Heule, Lauwe en Wevelgem de Zuiderbond. Kortrijk, Roeselare en Izegem volgden. Het Scheldeverbond, gesticht in 1937, verenigde de maatschappijen uit Moen en omstreken. Zuid-Meetjesland, ťťn jaar later opgericht, verzamelde de verenigingen uit Bellem, Aalter, Lotenhulle, Poeke, Ruiselede en Hansbeke. Met het einde van de Tweede Wereldoorlog waren bijna alle bestaande verenigingen in een verbond of een gewest ondergebracht.

Toen de Hoofdraad samen met Luitenant Verstraete op het einde van 1945 de statuten van het overkoepelend orgaan, de Avibo, in De Vinkenier publiceerde, deelde hij meteen alle verenigingen in 23 gebieden of gewesten in. Ieder gewest zou ťťn mandataris mogen aanstellen die zijn streek bij de Hoofdraad zou vertegenwoordigen. Het duurde een tijdje voor de nieuwe ordening tot de gewone vinkenier doordrong en de mandatarissen werden slechts schoorvoetend aangesteld. Ondertussen wijzigde de Hoofdraad zijn plannen. De eigenlijke leiding van de bond zou voortaan bestaan uit zeven personen. De vertegenwoordigers van de gewesten vormden de Algemene Raad, het orgaan dat onmiddellijk onder de Hoofdraad stond en slechts ťťnmaal per jaar samenkwam.

Pas eind 1947 kregen de gewesten een definitieve vorm. Aan het hoofd stond de gewestleider, bijgestaan door de gewestraad waarin voor iedere aangesloten maatschappij ťťn afgevaardigde zetelde. Naast het eventueel opmaken van een gemeenschappelijke kalender, hadden de gewesten en hun leiders de opdracht een verbindingsorgaan te zijn tussen de algemene leiding van de bond, de Hoofdraad, en de vinkenier aan de basis. De oude verbonden werden ofwel door de gewesten ingepalmd of bleven onafhankelijk fungeren binnen de bestaande gewesten.

Niet alle gewesten werden eind 1947 opgericht. De vinkensport bleef uitbreiden. Vooral in de vijftiger jaren zagen vele nieuwe maatschappijen het levenslicht. De oorspronkelijke groep van 27 gewesten werd vrij snel uitgebreid. Nieuwe gewesten ontstonden of bestaande gewesten werden opgesplitst. In 1977 werden alle gewesten een classificatienummer toegewezen naar een alfabetische rangschikking. Op die manier zou het gemakkelijker worden de uitslagen per gewest in het Aviboblad te ordenen. De toenmalige sekretaris, Joris Degroote, nam dat karwei voor zijn rekening.

Momenteel tellen we 47 gewesten: Aalst, Aalter, Alken, Antwerpen, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Brakel, Brugge, Deerlijk, Deinze, Denderleeuw, Diksmuide, Eeklo, Gavere, Gent, Gistel, Haacht, Helkijn, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Knokke, Komen, Kortrijk, Kruishoutem, Menen, Moeskroen, Ninove, Oostnieuwkerke, Oudenaarde, Poperinge, Proven, Roeselare, Ronse, Sint-Eloois-Vijve, Tielt, Torhout, Veurne, Vichte, Wakken, Waregem A, Waregem B, Zonnebeke, Zulte en Zwevezele

3. De Maatschappijen

Minstens 760 verschillende maatschappijen organiseerden sinds 1934 vinkenzettingen. Ongeveer de helft daarvan zijn nog steeds actief. In Hinke de Vinke worden ze allemaal opgesomd en voorgesteld, hier beperken we ons tot een opsomming van alle nog bestaande vinkeniersverenigingen in Vlaanderen.

Sterrezangers, Aalbeke
Lustige Vinkeniers, Aalst
Verheugd in de Zang, Aarsele
Ons Genoegen, Adegem
Nieuwe Vinkeniers, Alveringem
Kasteelvink, Anzegem
Isabelvink, Appels
Tabakvink, Appelterre
Verenigde Liefhebbers, Ardooie
Oeverzangers, Assebroek
Moedige Zangers, Avelgem
Europavink, Baardegem
Leiezangers, Bavikhove
Botvink, Beervelde
Cristalzangers, Bellegem
Elk Zijn Recht, Bellem
Blauwe Boogaard, Beselare
Vriendschapsvink, Bevere-Oudenaarde
Takkeling, Bissegem
Kathemvink, Borcht-Lombeek
Botvink, Brakel
Sint-Martinusvink, Brakel
Molenzangers, Brugge
Korte Zangers, Dadizele
Recht Voor Allen, Deerlijk
Drieszangers, Deinze
Lage Zangers, Deinze
Houtvink, Denderhoutem
Dendervink, Denderleeuw
Lindezangers, Dentergem
Luchtzangers, Desselgem
Ijzerzangers, Diksmuide
Lentezangers, Eeklo
Vrijgezellen, Eernegem
Lustige Zangers, Eggewaartskapelle
Sterrezangers, Eke
Jonge Vinkeniers, Emelgem
Sint-Jansvrienden, Emelgem
Hogewegvink, Erembodegem
Trekvogels, Esen
Straatzangers, Evergem
Blauwbekken, Geluveld
Vrije Vinkeniers, Geraardsbergen
Boordvink, Gistel
Kasteelvink, Gits
Kuifleeuwerik, Haacht
Prijsvink, Haaltert
Vrije Vinkeniers, Hansbeke
Gavervink, Harelbeke
Moedige Zangers, Harelbeke
Amis Du Pinson, Helkijn
Lustig Vinkje, Herdersem
Vlaamse Zangers, Hooglede
Sint-Omerzangers, Houthulst
Vrijbosvink, Houthulst
Boomgaardvink, Ichtegem
Kaaivink, Ieper
Moedige Durvers, Ingelmunster
Yvegemse Vinkeniers, Ingooigem
Blauwe Koppen,Izegem
Gildevrienden, Izegem
Kantiene Zangers, Izegem
Jonge Vinkeniers, Jabbeke
Arm Maar Eerlijk, Kachtem
Jonge Zangers, Kanegem
Kluisvink, Kluisbergen
Noordse Zeevogel, Knokke-Heist
Mokkervink, Koekelare
Pinson du Moulin, Komen-ten-Briele
Meizangers, Koolskamp
Bosvink, Kortemark-Edewalle
Hoop in de Toekomst, Kortrijk
Moerasvink, Kruishoutem-Lozer
Molenzangers, Kuurne
Kasteelzangers, Laarne
Vrijbosvink, Langemark
Lauriervink, Lebbeke
Kasteelzangers, Lembeke
Verenigde Liefhebbers, Lendelede
Lentezangers, Lotenhulle
Krugerzangers, Lovendegem
Boomgaardvink, Maarke-Kerkem
Volksvink, Maldegem
Straatzangers, Mariakerke
Leiezangers, Marke
Vrije Vinkeniers, Menen
Kuielzangers, Merelbeke
Molenzangers, Merkem
Niet Rijk Maar Recht, Meulebeke
Vlaamse Zangers, Moen
Bergvink, Moorsel
Vrije Vinkeniers, Moorslede
Boomgaardvinken, Nederename
Zingende Vinken, Nieuwerkerken
Blauwbekken, Nokere
Vlug en Vrij, Oekene
Botvink 2000, Olsene
Welkomzangers, Olsene
Stuivenbergzangers, Oostkamp
Roterijvink, Oostrozebeke
Rapidevink, Ophasselt
Lebeekse Vink, Outer-Lebeke
Vrije Bosvink, Ouwegem
Bergzangers, Parike
Paradijsvogels, Poeke
Bergzangers, Pollare
Vrije Vinkeniers, Poperinge
Boomgaardvink, Ranst
Goudvink, Rijmenam
Duikervink, Roeselare
Siberiezangers, Roeselare
Dubbelzangers, Rollegem
Bergzangers, Ronse
Hospitaalvink, Ronse
Eerlijke Vink, Roosdaal
Lichtzangers, Ruiselede
Nieuwe Vlaamse Zangers, Rumbeke
Industrievink, Schendelbeke
Die Wint Die Lacht, Schuiferskapelle
Sijselse Botvink, Sijsele
Verenigde Zangers, Sint-Denijs
Lindezanger, Sint-Denijs-Westrem
Trage Zangers, Sint-Eloois-Winkel
Molenhoekzangers,St-Joris-ten-Distel
Vierverbond,Sint-Katharina-Lombeek
GezangBottenhoek,St-Lodewijk-Deerlijk
Sint-Martinusvink, St-Maartens-Lierde
Lindezangers, Sleidinge
Blauwbekken, Stasegem
Snelle Schuifelaars, Tielt
Markzangers, Tollembeek
Veldvink, Torhout
Vlaamse Zangers, Ursel
Paradijsvogels, Veurne
Gildevogels, Vichte
Marcellusvink, Voorde
Eikzangers, Vosselare
Boomgaardvink, Waarmaarde
Eerlijk Duurt het Langst, Wakken
Luistervink, Wanzele
Botvink, Waregem
Forstzangers, Waregem
Goudvogels, Waregem
Liefde voor Wederliefde, Waregem
Roodborsten, Waregem
Wandelingzangers, Waregem
Takkeling, Weelde
Elk Zijn Recht, Wervik
Bergvink, Westouter
Jonge Zangers, Wevelgem
Klein Maar Moedig, Wielsbeke
Brouwersvink, Wieze
Sint-Elooisvink, Wingene
Lustige Zangers, Woesten
Beekvink, Wortegem-Petegem
Blanckaertvink, Woumen
Moubeke Vink, Zedelgem
Scheldevink, Zingem
Grensvink, Zonnebeke
Arm Maar Eerlijk, Zuidschote
Verenigde Vrienden, Zulte
Rechtzinnige Tekenaars, Zwevegem
Dappere Zangers, Zwevezele
Jonge Vinkeniers, Aalst
Nieuwe Boomgaardzangers, Aalter
Recht Voor Allen, Aartrijke
Limburgse Vinkeniers, Alken
Dorpszangers, Anzegem
Statiezangers, Anzegem
Denderzangers, Appelterre
Lustige Zangers, Ardooie
Moedige Zangers, Asper
Polderblauwbekken, Assenede
Zingende Vogels, Avelgem
Klokkezangers, Bachte-Maria-Leerne
Snauwhoekzangers, Beernem
Sint-Laurentiusvink, Bekegem
Lustige Vinkeniers, Bellegem
Oostvlaamse Zangers, Bellem
Vlaamse Leiezangers, Beveren-Leie
Recht en Vrede, Bevere-Roeselare
Ijzervink, Boezinge
Kasteelvink, Bossuit
Bronvink, Brakel
Zwalmzangers, Brakel
Eerlijke Vink, Buggenhout-Opstal
Bosvink, Deerlijk
Moedige Zangers, Deftinge
Durvers, Deinze
Sint-Hubertuszangers, Deinze
Meivink, Denderhoutem
Heidezangers, Denderwindeke
Zingende Pintenierkes, De Pinte
Rotsezangers, Dikkelvenne
Blauwbekken, Doomkerke-Ruiselede
Recht en Eerlijk, Eernegem
Germanusvink, Egem
Lustige Vinkeniers, Eine
Kasteelvink, Eksaarde
Lustige Zangers, Emelgem
Luistervinken, Ename
Dorpszangers, Erpe
Rabotzangers, Evergem
Scheldezangers, Gavere
Jong Maar Moedig, Geluwe
Kapellevink, Gijzegem
Noordvink, Gistel
Lustige Vogels, Gullegem
Blokvink, Haaltert
Klim-op, Hansbeke
Elk Zijn Recht, Harelbeke
Jong Maar Moedig, Harelbeke
Morgenzang, Heestert
Boskantvink, Herdersem
Appelvinkeniers, Heule
Vrolijke Zangers, Heule
Eikvink, Hoogstade
Terrestzangers, Houthulst
Vreugde in de Zang, Hulste
Reigerzangers, Ichtegem
Elk Zijn Recht, Ingelmunster
Nieuwe Vinkeniers, Ingelmunster
Bosvink, Izegem
Jonge Vinkeniers, Izegem
Ware Vinkeniers, Izegem
Sparrevink, Jonkershove
Kwikstaart, Kampenhout
Woudzangers, Klerken
Dappere Zangers, Knesselare
Strand- en Duinzangers, Knokke-Heist
Lustige Zangers,Koekelare-Bovekerke
Pinson de la Lys, Komen
Recht Voor Allen, Kooigem
Bogaardvink, Kortemark
Dreefzangers, Kortrijk
Jagersvink, Krombeke
Molenzangers, Kruishoutem-Lozer
Congozangers, Kuurne
Statiezangers, Landegem
Eendracht, Lauwe
Kluchtige Zangers, Ledegem
Statiezangers, Lendelede
Verenigde Vrienden, Lichtervelde
Verenigde Vinkeniers, Liedekerke
Bosvink, Lovendegem
Ardennevink, Maarkedal
Dorpszangers, Machelen
Bezemzangers, Maldegem-Kleit
Sparhoekzangers, Maria-Aalter
Roodborsten, Marialoop
Klein Maar Moedig, Melle
Meerse Vinkeniers, Mere
Nachtegaals, Merendree
Recht Voor Allen, Meulebeke
Zilverbekken, Moeskroen
Vlaamse Zangers, Moorsele
Sint-Godelievevink,Moorslede-Beitem
Nieuwe Zangers, Nazareth
Leeuwvinken, Nevele
Ninoofse Botvink, Ninove
Blauwbek, Oedelem
Nieuwe Brugzangers, Oeselgem
Bosvink, Ooigem
Roodborstjes, Oostkamp
Breydelzonen, Oostnieuwkerke
Verenigde Vrienden, Oostrozebeke
Straatzangers, Otegem
Scheldevink, Outrijve
Hopvink, Pamel
Sportvink, Passendale
Niet Rijk Maar Recht, Pittem
Poelvink, Poelkapelle
Hoop in de Toekomst, Poperinge
Ware Vinkeniers, Proven
Zonder Vrees, Rekkem
Appelvink, Roeselare
Molenzangers, Roeselare
Victorievink, Roeselare
Vlaamse Blauwbekken, Rollegem-Kapelle
Blauwbekken, Ronse
Lustige Vinkeniers, Ronse
Sint-Godelievevink, Ruddervoorde
Goudvink, Rumbeke
Puritas, Rumbeke
Vrolijke Vink, Schorisse
Bergzangers, Semmerzake
Clubzangers, Sint-Andries
Kapellezangers, Sint-Baafs-Vijve
Vrolijke Zangers, Sint-Denijs
Statiezangers, Sint-Eloois-Vijve
Dendervink, Sint-Gillis-Dendermonde
Vrije Vinkeniers, Sint-Joris-ten-Distel
Lustige Zangers, Sint-Katherine
Zwalmvink, Sint-Maria-Latem
Noordervink, Sint-Michiels
Frontvink, Staden
Bareelvink, Ternat
Roodborsten, Tielt
Vrije Lattenzangers, Tielt
Korenzangers, Torhout
Vrije Vinkeniers, Torhout
Veldvink, Veldegem
Lustige Vinkeniers, Viane
Sint-Filip, Vlamertinge
Heidezangers, Vosselaar
Rooiveldvink, Waardamme
Boomgaardzangers, Waarschoot
Mandelzangers, Wakken
Ballingzangers, Waregem
Carmelzangers, Waregem
Gavervrienden, Waregem
Goudvogels II, Waregem
Manezangers, Waregem-Nieuwenhove
Molenzangers, Waregem
Torenzangers, Waregem
Sint-Jansvink, Watou
Motevink, Werken
Vlaamse Zangers, Wervik
Vijverbosvink, Westrozebeke
Lustige Vinkeniers, Wevelgem
Recht en Eerlijk, Wielsbeke
Komen is Gaan, Wingene
Sint-Jansvink, Wingene
Immer Geduld, Wortegem
Bosvink, Wortegem-Petegem
Herrezen Bosvogel, Zarren
Sint-Antoniusvink, Zerkegem
Nieuwe Snelzangers, Zomergem
Staalbekken, Zonnebeke
Hoop op de Toekomst, Zwevegem
Vlaamse Blauwkoppen, Zwevegem
Hofzangers, Zwijnaarde

4. Ons sportblad

Avibo geeft in eigen beheer een weekblad uit, het Aviboblad. In dit weekblad komen al de aankondigingen en uitslagen van de vinkenzettingen. Kostprijs voor een jaarabonnement 33.00 Ä (buitenland 50 Ä), te storten op 000-0367279-37 of 285-0264850-69. Hieronder vindt u meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van ons weekblad.

4.1. Vinkenbode en Vinkenier

Op 14 april 1935 verscheen het eerste nummer van De Vinkenbode. De eigenaars en initiatiefnemers Luitenant Verstraete en drukker August Tanghe waren niet weinig trots toen ze hun geesteskind aan de vinkeniers voorstelden: "Wij hebben ons voorgesteld het gazetje 'De Vinkenbode' te laten verschijnen. Ons oordeel is dat het meer toenadering onder de vinkeniers zal bewerken, dat het door zijn aankondigingen meer orde in de zettingen zal scheppen, dat het door het bekendmaken der uitslagen ook meer zucht naar de liefhebberij zal doen ontstaan en meer den ijver opwekken; eindelijk dat het zal toelaten malkander beter te leren kennen."

De eerste vier nummers van De Vinkenbode werden gratis verspreid. Daarna kostten ze vijfig centiem. De vinkenier kon ook een jaarabonnement kiezen, kostprijs vijftien frank. Alberic Demuynck uit Rumbeke bracht het blaadje aan de man. Ieder nummer was samengesteld uit vier bladzijden en werd gedrukt op een formaat van 50x30 cm. Op de eerste bladzijde werd het hoofdartikel afgedrukt. De beide middenbladzijden bevatten de aankondigingen van zettingen, uitslagen en briefwisseling. De laatste bladzijde werd volledig in beslag genomen door reclame. Tijdens het speelseizoen, van 16 april tot 15 augustus, verscheen het blad wekelijks, daarna echter slechts halfmaandelijks en soms zelfs maar maandelijks.

De Vinkenbode haalde nauwelijks een oplage van 400 exemplaren. August Tanghe verkocht daarom zijn eigendomsbewijzen aan Luitenant Verstraete, die zo de enige eigenaar werd. Na 19 nummers kwam een einde aan het bestaan van De Vinkenbode. Het laatste nummer verscheen op 22 september 1935.

Luitenant Verstraete liet echter de moed niet zakken. Ondanks het scepticisme van zijn naaste medewerkers startte hij op 1 oktober 1935 met een nieuw weekblad, De Vinkenier. Schoolmeester Remi Buysse uit Oekene werd hoofdredacteur. Aanvankelijk veranderde er echter weinig. De eerste tien nummers van het nieuwe tijdschrift leken heel sterk op zijn voorganger, De Vinkenbode en werden gratis verspreid onder alle vinkeniers. Een jaarabonnement kostte 16 frank. In tegenstelling met De Vinkenbode werd iedere zetting tweemaal aangekondigd om de nodige ongemakken te vermijden.

Pas vanaf het elfde nummer (10 januari 1936) veranderde de layout van het blad drastisch. Dankzij de 1.500 abonnementen die het blad begin 1936 telde, kon men overschakelen naar een groter formaat (55x35 cm). Om de aandacht te trekken werd De Vinkenier gedrukt op groen papier. De gekende groene Vinkenier was geboren. Het blad verscheen wekelijks. Luitenant Verstraete sprak in iedere regio een vinkenier aan om het blad te verspreiden. Propagandisten die nieuwe abonnees aanbrachten, werden door Luitenant Verstraete dan ook beloond.

Een aantal mensen werd aangesproken om het blad meer uitstraling te geven en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Camiel Meester Erffelynck uit Gent schreef talrijke artikels over de verzorging en het verleren van vinken, de zang en het vinkenzetten bij het begin van de 20ste eeuw. Gaston Veys uit Deinze wilde de verschillende verenigingen in ťťn bond samenbrengen. Ch. Dupond, een wetenschappelijk medewerker aan het koninklijk Natuurhistorisch Museum van BelgiŽ, verhaalde over zijn bevindingen tijdens het ringen van vogels. Leon Defraeye, G.P. Baert en andere medewerkers van het tijdschrift Biekorf onderzochten de vroegste geschiedenis van het vinkenzetten. Stijn Streuvels zorgde voor enkele gesmaakte kortverhalen. Samen zorgden zij voor een interessant blad.

Het leeuwendeel van De Vinkenier, zeker in het speelseizoen, werd echter in beslag genomen door de aankondigingen en de uitslagen van de zettingen. Om alle uitslagen tijdig te laten verschijnen, drukte men in de zomer twee bladzijden extra. Hierdoor bevatte De Vinkenier zes bladzijden. Vanaf 1937 doken ook uitslagen van hanekraaiingen in het blad op. Klaarblijkelijk hoopte Luitenant Verstraete op die manier nieuwe lezers te lokken. De nieuwe formule sloeg opmerkelijk aan. Het aantal abonnees steeg in 1938 tot 3.000.

De oorlogsjaren zorgden voor een serieuze onderbreking. De Vinkenier verscheen op normale wijze tot 10 mei 1940. Het volgende nummer rolde pas van de persen op 9 mei 1941. Het formaat (37x55 cm) bleef ongewijzigd, maar het blaadje telde slechts twee bladzijden. Een jaarabonnement verdubbelde in prijs tot 30 frank. In 1943 veranderde het formaat verscheidene keren. De abonnementsprijs bleef aanzienlijk stijgen.

In 1944 leed De Vinkenier onder de papierschaarste. Hierdoor verscheen hij zeer onregelmatig en op wisselende formaten. Net als alle andere oorlogspublicaties kreeg hij bij de bevrijding in september 1944 een volledig verschijningsverbod. Pas vanaf 9 maart 1945 kon Luitenant Verstraete de vooroorlogse draad terug opnemen en de persen vrijuit laten rollen. In het pas bevrijde BelgiŽ bleef er papierschaarste. De Vinkenier werd gedrukt op grijs kartonpapier en besloeg slechts twee bladzijden. Het duurde tot 1947 vooraleer het blad weer op groen papier kon gedrukt worden en zijn normale omvang van vier bladzijden aannam.

In 1954 kreeg De Vinkenier een nieuw uitzicht, kleiner (50x30 cm) en op gewoon wit krantenpapier gedrukt. Ondanks protest van de vinkeniers werden opnieuw de uitslagen van de hanenkraaiingen gepubliceerd. Tijdens de winter van 1957 werd op initiatief van Luitenant Verstraete de Akribo, de Algemene Krieleniersbond, gesticht. Minstens ťťn bladzijde van De Vinkenier werd aan die bond voorbehouden. Tijdens de winterperiode zegden de vinkeniers massaal hun abonnement op. Ondertussen werd De Vinkenier opnieuw op groter formaat gedrukt, 42x59 cm.

Om een abonnement nemen op zijn weekblad aantrekkelijker te maken, sloot Luitenant Verstraete in 1959 een contract af met een verzekeringsmaatschappij. Iedere abonnee was hierdoor automatisch verzekerd voor schade aangebracht aan derden op weg naar en van een vinkenzetting. Ook de vrouw van de vinkenier kreeg passende aandacht. In 1960 werd ťťn bladzijde volledig voorbehouden Voor u Mevrouw. Naast de gangbare wintermode en talrijke recepten kregen de vrouwelijke vinkeniers ook reclame voor Sunlightzeep en eveneens een vervolgverhaal voorgeschoteld. Ondertussen verdwenen opnieuw ten gevolge van aanhoudend protest van de vinkeniers de uitslagen van de hanekraaiingen. De Akribo kreeg zijn eigen weekblad, De Krielenier. Dat blaadje was echter geen lang leven beschoren en verdween in de zestiger jaren.

Met de perikelen met het afgescheurde gewest Waregem in het achterhoofd, ondernam de hoofdraad in 1961 een poging om de eigendomsrechten van De Vinkenier van Luitenant Verstraete af te kopen. De onderhandelingen sprongen af op de hoge vraagprijs. August Tanghe, drukker en hoofdredacteur van het weekblad, haakte datzelfde jaar omwille van gezondheidsredenen af. Hij werd in die functie vervangen door Roger Van Oost. Samen met zijn echtgenote zorgde Roger voor een nieuwe layout. Vinkeniers werden aangemoedigd om artikels voor het blad te schrijven. Een wekelijkse premie van vijftig frank werd uitgetrokken voor het beste artikel.

In 1963 verscheen De Vinkenier nog maar eens onder een nieuw formaat, 35x45 cm. In het speelseizoen kon het aantal bladzijden zelfs oplopen tot 24. Gedurende de winter daalde het aantal tot vier. Renť Fiems, onderwijzer uit Torhout, zorgde in 1968 voor een maandelijks kruiswoordraadsel. Door gebrek aan juiste inzendingen stierf dat initiatief een stille dood. Op initiatief van Jacqueline Ackx-Van Hoe en Jacqueline Callens-Dhaenens startte men in 1970 met een vriendinnenkring. Ook die organisatie was geen lang leven beschoren.

Op 20 april 1974 overleed Luitenant Verstraete, de eigenaar van De Vinkenier. Zijn familie bracht verder het weekblad uit, maar zonder veel enthousiasme. Eindelijk slaagde de hoofdraad erin om de eigendomsrechten op het blad af te kopen. De Vinkenier sleepte zich naar het einde. Vanaf 18 oktober werd het blad slechts op twee bladzijden gedrukt. Op het einde van zijn veertigste jaargang hield De Vinkenier op te bestaan. Een nieuwkomer, Het Aviboblad, volgde.

4.2 Overzicht hoofdredacteurs De Vinkenier

- Remi Buysse (1936-1941)
- August Tanghe (1941-1961)
- Roger Van Oost en echtgenote (1961-1970)
- Julien De Lie (jan. 1970-feb. 1970)
- Gilbert Werniers (feb. 1970-1974)
- Drukker Vanhuyse-Breyne (1974-1974)

4.3 Overzicht aantal abonnees De Vinkenier

JAARTAL

ABONNEES

1936
1938
1949
1961
1962
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1.700
3.000
1.000
3.500
3.220
3.000
3.100
3.200
3.400
3.750
4.000
4.300

4.4. Aviboblad

Eindelijk had de hoofdraad een eigen orgaan. Voortaan hadden ze niet alleen de leiding over alle vinkeniers maar beheerden ze ook het weekblad. De eerste jaargang van het Aviboblad ging niet onopgemerkt voorbij. Het aantal abonnees steeg voorzichtig. De volledige jaargang bedroeg 620 bladzijden. In het volle speelseizoen was een nummer 24 bladzijden dik. In de winter liep dit aantal terug tot acht. Het Aviboblad mat 30,5 bij 43 centimeter.

Vanaf 1976 besliste een redactieraad, samengesteld uit Gaston Verleye, Renť Fiems en Leon Defraeye, over de inhoud van het weekblad. NoŽl Vandewalle die Armand Deseyn in 1975 als hoofdredacteur opvolgde, concentreerde zich enkel nog op zijn taak als secretaris van de Avibo. Om te kunnen genieten van de voordelige posttarieven moest veertig procent van het blad algemene informatie bevatten. De redactieraad zorgde ervoor dat zoiets nagevolgd werd. De uitslagen werden ingekort. Een vink moest minstens 250 liedjes zingen om in Het Aviboblad te worden opgenomen. Alle uitslagen werden gegroepeerd per streek. De redactieraad onderscheidde achttien streken. Zo groepeerde de Rodenbachstreek de gewesten Roeselare en Oostnieuwkerke. De Textielstreek besloeg de gewesten Waregem en Vichte. Tevens drongen de leden van de redactieraad aan om commentaar bij de uitslagen te schrijven.

Vanaf 1977 vond iedere abonnee Het Aviboblad op woensdag in zijn bus in de plaats van op vrijdag. In 1978 zocht en vond de hoofdraad een nieuwe drukker, drukkerij Dejonghe te Ieper. Het gele krantenpapier werd vervangen door wit kwaliteitspapier. Enkel de vogels die minstens 300 liedjes zongen, werden voortaan in de uitslagen genoteerd. Halfweg 1979 volgde Marc Dewinter uit Tiegem Leon Defraeye op in de redactieraad. De redactieraad nam in belang af toen het redactiesecretariaat in 1979 overgebracht werd naar de drukkerij in Ieper.

Bernard Durand uit Poperinge werd in 1981 gevierd als zesduizendste abonnee. De hoofdraad ondernam meerdere pogingen om Het Aviboblad aantrekkelijker te maken. Cartoonist Osekoer, pseudoniem van Luc Descheemaeker, fleurde het weekblad in 1983 op met enkele van zijn cartoons. Een nieuwe redactieraad werd in 1985 in het leven geroepen. Albert Deprez, Gerard Depuydt, Renť Fiems en Gaston Verleye probeerden onder supervisie van de hoofdraad een zo groot mogelijk aantal vinkeniers voor het weekblad warm te maken.

Rik Tanghe volgde in 1986 Gerard Depuydt op. Vanaf 1989 bestaat de redactieraad uit Gaston Verleye, Albert Deprez en Ivo Beunens. In 1998 werd Ivo Beunens vervangen door Cyriel Seys. In 2003 overleed Albert Deprez. Hij werd opgevolgd door Rik Tanghe.

4.5 Overzicht aantal abonnees Het Aviboblad

JAARTAL

ABONNEES

1975
1981
1984
1985
1986
1990
1994
1999
2004

5.000
6.250
6.849
6.833
6.700
7.320
8.000
7.500
7.000

4.6. De Vriendenkring

In De Vinkenier van 10 november 1967 mijmerde Albert Deprez over de inhoud van het weekblad. Hij opperde het idee om een kring van vrienden te vormen die wekelijks enkele bijdragen zouden leveren. Gaston Verleye uit Torhout werkte de gedachte van Albert Deprez verder uit. Zo riep hij op 22 december 1967 de lezers van De Vinkenier op om toe te treden tot de vriendenkring: "Wie van u, lezers, wil aansluiten in onze Vriendenkring van schrijvers met het doel elk jaar een paar artikels te schrijven? In iedere maatschappij is daar wel iemand bekwaam voor. Aldus zouden wij de zienswijze van Albert Deprez kunnen bijtreden om De Vinkenier in 1968-1969 interessant te maken. Schrijf een kaartje met naam en adres en het gewest waarbij je aangesloten bent aan Gaston Verleye Veldstraat 80 te Ichtegem."

Begin 1968 verschenen de eerste namen van vriendenkringers die op de oproep van Gaston Verleye reageerden: Albert Vlieghe uit Rollegem-Kapelle, Robert Lenaert uit Heusden, Albert Van Hove uit Hooglede, Julien Clybouw uit Aartrijke, Andrť Hautekeete uit Nevele, Omer Derudder uit Wervik, Armand Deseyn uit Tiegem en natuurlijk Albert Deprez en Gaston Verleye. Vrij snel breidde de groep zich uit. Wilfried Matthys uit Brugge, Alexander Gillis uit Eeklo, Andrť Haest uit Bovekerke, Gaston Roose en RaphaŽl Callewaert uit Assebroek vervoegden zich snel tot de rangen van de Vriendenkring.

Luitenant Verstraete steunde de pas gestichte kring van schrijvers financieel. Ook Roger Van Oost, de toenmalige hoofdredacteur van De Vriendenkring, stond achter dit opmerkelijk initiatief. Op 26 januari 1968 somde hij de volgende voorwaarden op om een goed sportblad samen te stellen:

1) Beschikken over werken die handelen over vogels.

2) Maken van clichťs en tekeningen die de belangstelling van onze lezers wekken.

3) Leggen van kontakten tussen onze medewerkers die hun kennis ten dienste van de liefhebberij willen stellen.

4) Opzoeken van kenners die de pen hanteren of die de bestaande geschriften tegen vergoeding willen ter beschikking stellen van ons blad.

5) Betalen van allen die leerrijke artikels inzenden over verzorging en studie van de vogels in het algemeen en de vinken in het bijzonder.

Vooral dat laatste punt was belangrijk voor De Vriendenkring. Iedere vriendenkringer ontving namelijk een kleine vergoeding voor ieder artikel dat gepubliceerd werd. Op 17 maart 1968 kwam de Vriendenkring voor het eerst samen in Zaal Rodenbach in Roeselare. Naast de bovenvermelde vinkeniers waren ook Roger Van Walleghem, Wilfried Soetaert, Marcel Verbandt, Julien Dewaele, Georges Van Hoorde, Jaak Dewever en Emerik Buyltinck aanwezig. In de volgende jaren groeide De Vriendenkring verder uit.

Een bijzondere medewerker van het blad was dhr. Borstlap die schreef onder het pseudoniem Kempenaar. Iedere week verzorgde hij de graag gelezen rubriek Klokje uit de Kempen. Ook het Wekelijks Hoekje van Armand Deseyn en zijn voorganger Andrť Coussement kon rekenen op een trouwe schare lezers. Onder leiding van Gaston Verleye, Albert Deprez en Armand Deseyn groeide en bloeide De Vriendenkring. Het deed De Vinkenier goed en het lezersaantal steeg aanzienlijk.

Toen in 1974 Luitenant Verstraete overleed en De Vinkenier de opvolging kreeg van Het Aviboblad bleef de Vriendenkring overeind. Vanaf 1984 nam de Hoofdraad de supervisie over de Vriendenkring over. Voortaan kon men slechts vriendenkringer worden na het insturen van drie artikels en het richten van een gemotiveerde aanvraag aan de Hoofdraad, tot toetreding. Minstens ťťnmaal per jaar kwamen alle vriendenkringers samen en bespraken de werking tijdens het afgelopen jaar. Nog altijd levert de Vriendenkring het grootste deel van de artikels voor Het Aviboblad