De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 16 – 27 april 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 16 – 27 april 2022

Na – eens te meer – een valse start lijken de sterren nu iets gunstiger te staan en zullen naar alle waarschijnlijkheid alle beperkende maatregelen door vogelgriep inzake het zettinggebeuren in de nacht van 28 op 29 april ophouden te bestaan.

Indien dit inderdaad door het FAVV wordt bevestigd, worden alle schutkringen opgeheven en kunnen alle wedstrijden zoals ze eerder werden aangekondigd, verspeeld worden. Zo kan de onvolprezen Ronde van Vlaanderen op zondag 01 mei naar alle waarschijnlijkheid alsnog van start gaan in alle gewesten van onze federatie.

Ook van onze programmeur kwam inmiddels goed nieuws en we bieden alsnog de openstaande uitslagen uit voorbije weken aan. Let wel, maatschappijen die nalaten uitslagen via Zettingsoft over te maken, komen in deze lijsten NIET voor. Bij deze aldus een warme oproep naar alle maatschappijbesturen om ten volle in te stappen in ons inmiddels geoptimaliseerd programma dat overigens niets dan voordelen biedt!

In onderstaande links vindt u – zoals hierboven vermeld – de uitslagen uit voorbije weken:

voor de week van 01 april tot en met 03 april

– voor de week van 04 april tot en met 10 april

voor de week van 11 april tot en met 17 april

– voor de week van 18 april tot en met 24 april

Indien de organisator een uitslag correct doorzond via Zettingsoft kan – wie dit wil – op onze website www.avibo.be onder het tabje “Activiteiten”  in het submenu “Zettingen” alle aangekondigde zettingen en uitslagen onmiddellijk terugvinden en naar hartenlust consulteren.

Naar inmiddels goede gewoonte, houden wij eraan om – net als in vorige edities – de link voor de aangekondigde zettingen voor volgende week (week van 02 mei tot en met 08 mei) door te zenden.

Het is voor elk goed verstaander meer dan duidelijk dat het vinkenseizoen 2022 naar aloude (lees: voor corona) gewoonte op gang is!

Wat zich aankondigde als een bijzonder moeilijk seizoen – mede door de ingrijpende communicatiewijziging – verloopt wonderwel vlot. Na de onverkwikkelijke avonturen met de achterliggende digitale processen blijkt ook hier soelaas geboden en we maken ons dan ook sterk dat mede door de inbreng van al onze leden we samen eventuele problemen de baas kunnen.

Dat we deze moeilijke stap met meer dan gewone fierheid mogen uitdragen is de verdienste van u allen en bewijst de gigantische sterkte van onze federatie wanneer we de gelederen sluiten en gefocust de toekomst tegemoet blikken! Alvast respect voor al jullie inspanningen in de schoot van maatschappij, gewest en regio! We mogen oprecht fier zijn op onze realisaties !!

De Officiële Zangkeurraad is tevens startensklaar! De boodschap vanuit dit essentieel orgaan dient duidelijk te zijn en is tweeledig. Naast het bewaken van de zang betekent hun aanwezigheid anderzijds ontegensprekelijk een hart onder de riem voor de vele bijzonder bekwame gewestelijke zangcommissarissen die al te vaak kop van jut zijn in eigen kring.

Het Bestuursorgaan staat erop dat ook deze belangrijke pionnen – in het behoud van onze hobby – correct en hoffelijk worden behandeld! Het Vlaamse vinkenlied is en blijft immers het cement in ons bouwwerk dat we A.Vi.Bo. noemen.

Om de communicatie met officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders te optimaliseren, zette het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad  het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be op.  Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden uiteraard naar het secretariaat doorgestuurd.

Vanuit het Bestuursorgaan werden inmiddels de verschuldigde bedragen voor zettingformulieren – zoals eerder beloofd – naar de onderscheiden gewesten overgemaakt.

Het opstarten van de ritten van de Ronde leidt ons in sneltreinvaart naar de grote organisaties die eraan komen. De provinciale kampioenschappen markeren in deze overduidelijk de laatste rechte lijn naar ons Kampioenschap van België. De organisatoren uit regio “De Westhoek” zijn na lang wachten meer dan klaar om jullie in grote getale te ontvangen.

In dit kader blijft het van het grootste belang om onze ploegen van medewerkers te versterken. Collega Dominique Baert neemt het tot zijn taak om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België uit te tekenen. Zoals u ongetwijfeld begrijpt zijn heel wat mensen nodig om dit hoogfeest op waardige wijze af te werken. Bijgevolg is hij nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}