Algemene Vergadering 2021

Algemene Vergadering 2021

72ste Algemene Vergadering A.Vi.Bo. vzw

Het uiterst bijzondere jaar dat we achter ons laten, noodzaakte er ons toe om een aantal zaken op een andere manier te organiseren.

 

De stemming

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake onze vzw dienen we elk jaar de resultaten van voorgaand boekjaar en de begroting voor het komend werkjaar ter goedkeuring voor te leggen aan onze Algemene Vergadering. Deze stukken verschenen in ons officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” van 20 januari 2021 en kunnen daar worden geraadpleegd.

Enkel de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering kunnen hierover uitspraak doen. Maatschappijen werden reeds eerder verzocht het mailadres via de welke de maatschappij haar stem wil uitbrengen kenbaar te maken. In geval van onmogelijkheid om dit te bezorgen kunnen zij hun stem bij volmacht door de gewestleider laten uitbrengen. De stemming is strikt geheim en de uitgebrachte stem verwoordt het oordeel van de aangesloten maatschappij, gewest of regio.

Elk stemgerechtigd lid ontvangt op donderdag 11 maart 2021 om 18 uur een aankondiging van de stemming.

Enkele minuten later ontvangen zij hun stembiljet.

Daarin worden volgende vragen gesteld:

  • Goedkeuring van de jaarrekening en de balans 2020
  • Goedkeuring van de begroting 2021

Let wel: je kan op de gestelde vragen via deze link slechts éénmaal antwoorden en je kan bijgevolg geen twee stemmen uitbrengen op hetzelfde stembiljet!!

U ontvangt na het uitbrengen van uw stem onmiddellijk een bevestiging met daarin de weergave van de door u uitgebrachte stem.

De stemming staat open vanaf donderdag 11 maart 2021 om 18 uur tot en met zaterdag 13 maart 2021 om 14 uur.

Zaterdag 13 maart 2021 ontvangt u – en dit van zodra de stemming is afgesloten- een mail met daarin het eindresultaat van de stemming.

 

De toelichting bij de administratieve beslissingen van het Bestuursorgaan

Op zondag 14 maart 2021 om 10 uur vindt de officiële vergadering plaats.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden deze vergadering bij te wonen willen we graag gebruik maken van Facebook-Live videostream

Naar jaarlijkse gewoonte blikt Uw Bestuursorgaan hierbij terug naar wat was en vooruit op wat komt.

– Verwelkoming.

– Overzicht der genomen administratieve beslissingen en mededelingen van het jaar 2020.

– Herdenkingsmoment overleden vinkeniers.

– Mededeling uitslag van de stemming rond het financieel beheer 2020 en de begroting 2021.

– Ontlasting van Raad van Bestuur.

– Richtlijnen en toelichting inzake de opstart en de werking in 2021.

– Slotwoord.

Wij voldoen op deze wijze enerzijds aan onze wettelijke verplichtingen en hopen anderzijds alsnog enig soelaas te bieden aan de verzuchtingen van onze liefhebbers en besturen.

 

Namens Uw Bestuursorgaan A.Vi.Bo.

Gino Welvaert

Voorzitter

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}