Beslissingen RVB rond het coronavirus (RVB 11/04/2020)

Beslissingen RVB rond het coronavirus (RVB 11/04/2020)

Beste vrienden vinkeniers,

Waarde sympathisanten,

 

Zaterdag jongstleden boog uw Raad van Bestuur zich over de huidige onzekere tijden en de repercussies naar onze hobby op middellange termijn.

Onze eerdere oproepen om de opgelegde maatregelen strikt en stipt op te volgen, blijven uiteraard van kracht.

Het algemeen belang dient immers ons eigenbelang te overstijgen!!

 

Echter en zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat een groot deel van onze liefhebbers bovendien uit wat men gemeenzaam “risico”-publiek noemt.

Inderdaad heel wat liefhebbers zijn 65-plussers en ook naar hen toe hebben wij een dwingende plicht tot bescherming.

Laat het duidelijk zijn dat wij er als federatie alvast naar streven om na dit alles allemaal samen weer te kunnen genieten.

 

De organisatoren van het Nationaal Kampioenschap, onze provinciale kampioenschappen en het kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring wachten ondertussen bang af wat de toekomst brengt.

Zo is het zeer de vraag dat wanneer er eventuele versoepeling komt, hoe die er zal uitzien (beperkt aantal deelnemers?? – beperking in afstand voor deelname?? – …..) en voor wie ze van toepassing zal zijn.

Na lang beraad, het overschouwen van de vele argumenten en alle voorstaande overwegingen, heeft uw Raad van Bestuur besloten om alle officiële kampioenschappen in 2020 definitief af te gelasten!!

 

Bijgevolg gaan bovenvermelde organisaties voor wat onze federatie betreft zeker niet door!!

 

Weet dat wij, net als jullie, even erg aangedaan zijn en dit besluit dan ook voor ons meer dan zwaar weegt!

Zoals jullie allemaal begrijpen, wordt deze vroege beslissing mede ingegeven door het feit dat een aantal onnodige investeringen en nodeloze stappen op vandaag misschien nog kunnen vermeden worden.

Hopelijk wordt de opgelopen schade op die wijze alsnog beperkt.

 

Parellel met deze krachtlijn, beslisten wij tevens om op de dagen van het Provinciaal Kampioenschap en het Nationaal Kampioenschap (en dit per uitzondering !!) zettingen toe te laten in eigen kring. Dit echter ENKEL INDIEN :

  • de huidige maatregelen in zoverre versoepeld zijn dat dit door de overheid wordt toegelaten en
  • de zetting werd aangekondigd in ons officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad”.

 

Wij hopen  dat deze beslissing op ieders begrip mag rekenen.

 

Met sportieve en begripvolle “KOT”-groeten,

 

 

Namens uw Raad van Bestuur

Gino Welvaert

Voorzitter A.Vi.Bo. vzw

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}