De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 11 – 23 maart 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 11 – 23 maart 2022

Afgelopen zaterdag 19 maart verzamelden goed 300 sympathisanten in de Sint-Amanduskerk in Wingene voor de herdenkingsviering van onze overleden vrienden uit voorbije jaren.

Onder de hoede van onze proost E.H André Foulon en dankzij de voorbereidingen van het bestuur en de leden van de Sint-Elooisvink werden aanwezigen vergast op een uiterst verzorgde, intense en bijzonder warme viering. De opkomst van vele enthousiastelingen en de aanwezigheid van heel wat vlaggendragers uit tal van maatschappijen en gewesten is zonder meer bevestiging van onze bijzondere verbondenheid met elkaar.

Het aanknopen met deze traditionele viering vergroot bij de echte vinkenier tevens de honger naar de eerste vinkenzettingen.  Met enige fierheid zenden we u dan ook graag de eerste aankondigingen door.

Weet echter dat u altijd en op eenvoudige wijze alle aangekondigde zettingen kan consulteren op onze website, waar u onder het tabje “Activiteiten” in het submenu “Zettingen” het volledige aanbod kan terug vinden. Mits het invoeren van een filter voor wanneer en in welk gewest er gespeeld wordt, krijgt u het volledige overzicht voor de geselecteerde periode in het aangeduide gewest.

Maatschappijbesturen die in hun aankondigingen alsnog fouten opmerken kunnen deze via de zettingaankondiging in Zettingsoft eenvoudig aanpassen mits respect voor het feit dat dit 10 dagen voor de datum van de organisatie gebeurt. In dit verband herhalen we het belang van het tijdig (= 10 dagen op voorhand) aankondigen van uw wedstrijden.

Van zodra uitslagen ter beschikking zijn, doen wij er alles aan om u deze via beide kanalen ter beschikking te stellen. Weet wel dat ze op de website ogenblikkelijk worden gepubliceerd terwijl ze via “De A.Vi.Bo.-mail”  op wekelijkse basis worden doorgestuurd.

Marc Willemyns pent alvast bedenkingen bij de seizoenstart neer in zijn artikel “Nieuw speel- en kweekseizoen”.

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het herwerken van ons Reglement Inwendige Orde zodat deze leidraad ten laatste volgende week wordt gepubliceerd. Om iedereen gerust te stellen, kunnen we nu reeds melden dat er niks essentieel is gewijzigd en de herwerking in hoofdzaak draait om een aanpassen aan onze vernieuwde Statuten en de gewijzigde A.Vi.Bo.-realiteit.

Om optimaal voorbereid aan de start te komen worden onze officiële zangkeurders nu zaterdag 26 maart samen geroepen om in hun Jaarvergadering de violen gelijk te stemmen. Op die wijze zullen zij samen met de goedmenende vinkenier ons wondermooi Vlaams vinkenlied bewaken en behoeden voor verloedering.

Wie speelseizoen zegt, denkt onvermijdelijk aan het hoogfeest van onze federatie: “Het Kampioenschap van België”. Op zondag 26 juni komen alle fervente liefhebbers immers samen in Houthulst om de beste vogel van ons midden te kronen.

Dergelijke organisatie vergt heel wat voorbereiding en wij doen graag beroep op de kennis en ervaring van een aantal vrijwilligers om de afwikkeling van het zettinggebeuren in goede banen te leiden.

Collega Dominique Baert ontfermt zich over de opmaak van een degelijke werkverdeling en is op vandaag nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen om dit hoogfeest de glans te geven die het verdient.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Dat Lucien van Gent heel wat facetten van het dagelijks leven op bijzondere wijze aanschouwt, is u ongetwijfeld bekend. Uit zijn catechismus  distilleert hij alvast een voor ons onbekend 11de gebod: “Niet zagen en klagen” , dat we u zeker niet willen onthouden.

U merkt het, wij – met de bijzonder gewaardeerde steun van een aantal noeste werkers – doen er alvast alles aan om jullie een aangenaam brokje nieuws voor te schotelen.

Zoals reeds eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}