De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 13 – 6 april 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 13 – 6 april 2022

Op vrijdag 01 april werd het vinkenseizoen 2022 officieel op gang getrokken. In bijzonder winterse omstandigheden trokken heel wat moedige liefhebbers op pad om voor het eerst dit jaar de reke te vervoegen. De weergoden gaven alvast “niet thuis” en de moedigen werden bijzonder ijzig onthaald. De polaire wind en bijhorende sneeuwbuien konden alvast de “diehards” niet afschrikken.

Tot onze verbijstering kunnen we op heden de inmiddels gepubliceerde uitslagen niet in eerder beloofde link doorzenden. Een onverhoopte fout in het programma geeft immers merkwaardige en voor ons alvast onverklaarbare bokkesprongen. Weet echter dat éénieder de bekomen resultaten – in zoverre de inrichter heeft gepubliceerd – kan raadplegen op onze website www.avibo.be . Onder het tabje “Activiteiten” vind je in het submenu “Zettingen” alle aangekondigde zettingen terug. Mits het aanduiden van het gewenste gewest en de gewenste week krijg je overzicht op de verspeelde wedstrijden. Van zodra het icoontje (een beker) zichtbaar is, kan je hierop klikken en vrijelijk de uitslag consulteren.

De seizoenstart werd en wordt zwaar overschaduwd door een uitbraak van vogelgriep. Een aantal volksvertegenwoordigers verzet inmiddels hemel en aarde om onze vinkeniers  zo snel mogelijk uit geldende maatregelen te lichten. Spijts huidige en  eerdere inspanningen blijven we op heden echter integraal vallen onder de eerder uitgevaardigde maatregelen en dienen de onderrichtingen van de plaatselijke gemeentebesturen onverkort te worden uitgevoerd. We onthouden onze liefhebbers de communicatie van de overheid via FAVV niet en raden hen ten stelligste aan deze ook te blijven opvolgen. (u vindt de officiële link in het bericht)

Aangehaalde problemen weerhouden veel organisatoren en liefhebbers niet van het aanvatten van de voorbereidingen voor komende Ronde van Vlaanderen. De toevloed aan aankondigingen is alvast een bemoedigend teken aan de wand. De jammerlijke problemen met het doorsturen van onze uitslagen in deze mail belet ons inmiddels niet jullie de aangekondigde zettingen voor de week van 11 tot en met 17 april over te maken.

Zaterdag 09 april zit het Bestuursorgaan voor het eerst in lange tijd weer fysiek bij elkaar om zich te buigen over een aantal kwesties. We onthouden onze lezers alvast de agenda van deze maandelijkse vergadering niet.

Diezelfde zaterdag 09 april – vindt in dorpshuis “De Klokke” aan de Vichtsesteenweg 103 te Anzegem de zangvoordracht van en door het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad plaats. De organisatoren “De Dorpszangers” uit Anzegem hopen alvast op uw aller aanwezigheid. De uiteenzetting start om 14 uur en is zonder meer een absolute must voor elke vinkenier die naam waard!

In één van de voorbije edities lichtte eminent kweker Luc Blondeel een tipje van de sluier rond zijn kweekmethode. Dat Luc jullie met alle plezier wil meenemen in zijn verdere toelichting mag blijken uit zijn nieuwste bijdrage waar hij de ontwikkelingen in de maand maart bespreekt.

Lucien van Gent ontpopt zich inmiddels tot onze vaste gastschrijver. In “Sieke Toebak” beschrijft hij in zijn bekende stijl een fenomeen dat jammer genoeg zo nu en dan  opduikt. Lucien een filosoof noemen, is ongetwijfeld een brug te ver doch dat ook dit luchtig verhaald artikel aanzet tot nadenken dient absoluut vermeld.

Net als in vorige edities herhalen we graag onze oproep tot engagement. Collega Dominique Baert neemt het tot zijn taak om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België uit te tekenen. Zoals u ongetwijfeld begrijpt zijn heel wat mensen nodig om dit hoogfeest op waardige wijze af te werken. Bijgevolg is hij nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

1.633 lezers ontvangen momenteel deze mail. Spijts de kwatongen die ons bij eerdere gelegenheden onderuit poogden te halen, mogen we met fierheid vaststellen dat wij verenigd blijven niettegenstaande de moeilijke momenten die we samen beleefden. Dit samenhorigheidsgevoel maakt ongetwijfeld deel uit van het DNA van de ware vinkenier.

Het succes van onze “A.Vi.Bo.-mail” is uiteraard integraal te danken aan de mensen die hun bijdrage leveren aan dit werkstukje. Weet dat elke liefhebber ongetwijfeld een interessante inkijk kan bieden op hoe hij of zij onze hobby beleeft! Onze lezers laten delen in deze ervaringen betekent voor iedereen een verrijking en zorgt voor meer dynamiek in ons samenzijn. We kijken bijgevolg verwachtingsvol uit naar uw verhaal!

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}