De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 14 – 13 april 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 14 – 13 april 2022

Na enkele bijzonder koude dagen hebben de weergoden een nieuw lentebestand afgekondigd. Zachtere temperaturen gepaard gaand met overvloedige zonnestralen in behoorlijk langer wordende dagen, zijn de cruciale ingrediënten om de lente definitief op gang te blazen.

Ook zeer gewaardeerd medewerker aan ons ter ziele gegane blad, Dirk Jonckheere, is dit niet ontgaan. In “Lentekriebels” slaat hij namelijk feilloos de brug tussen aanzwellend lentegevoel en onze bijzondere hobby.

Midden het aanzwengelend gezang van onze vogels hielden de leden van het Bestuursorgaan afgelopen zaterdag bijeenkomst. Het verslag van deze vergadering onthouden we jullie uiteraard niet.

De lage opkomst bij de zangvoordracht in Anzegem sloeg ook ons met verbazing. Onbegrijpelijk dat na twee jaar zo goed als gedwongen rust blijkbaar weinig mensen geïnteresseerd waren om hun kennis bij te spijkeren. Straks aan de toog zullen echter heel wat wijsneuzen hun kennis tentoon spreiden tot spijt van diegenen die echt weten waarover het gaat.

Spijts onze stellige overtuiging in vorige editie zijn we er – mede door verlof van onze programmeur – nog niet in geslaagd de inmiddels gepubliceerde uitslagen niet in eerder beloofde link doorzenden. Net als vorige week houden wij eraan u door te verwijzen naar onze website www.avibo.be.

In zoverre de organisator tevens een uitslag doorzond via Zettingsoft kan – wie dit wil – onder het tabje “Activiteiten”  in het submenu “Zettingen” alle aangekondigde zettingen terugvinden. Eenvoudig filteren op gewest en datum (per week) en het overzicht van alle zettingen in die week voor dat gewest worden op je scherm getoverd. Staat in de aankondiging tevens een beker afgebeeld, dan kan je mits het aanklikken van bedoeld icoontje  vrijelijk de uitslag consulteren.

Wij houden eraan – net als in vorige edities – de link voor de aangekondigde wedstrijden van de volgende week (van 18 tot en met 24 april ) door te sturen. Deze organisaties bieden alvast aan een groot deel van onze liefhebbers soelaas.

Met fierheid stellen we inmiddels vast dat 168 van de 171 maatschappijen reeds één of meerdere zettingen aankondigden via Zettingsoft. Met vereende krachten kondigden zij op vandaag goed 2.500 zettingen aan. Gewoonweg schitterend en gerust stellend.

In de schoot van het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad werden inmiddels bakens verzet. Alle berichten en vragen rond zang en ingescande verslagen van zangkeuringen kunnen vanaf nu worden doorgemaild naar zangkeurraad@avibo.be . De origineel ondertekende stukken worden zonder fout en terstond doorgestuurd naar ons secretariaat aan Schardauw 1, bus 1 te 8520 Kuurne.

In de schaduw van vogelgriep moeten we jammer genoeg eens te meer vaststellen dat een aantal liefhebbers “soloslim” spelen en het FAVV bestoken met vragen hieromtrent. Uw Bestuursorgaan doet er alles aan om via geëigende kanalen op degelijk onderbouwde wijze tot oplossingen te komen. De beschreven individuele acties doen in deze dan ook vaker kwaad dan goed!

Om onze A.Vi.Bo.-mail die extra touch te geven kan een artikel van Lucien van Gent niet ontbreken. In zijn “S en PAREN is SPAREN” troont hij ons mee naar de goede oude tijd van het schoolsparen en de vertaling naar huidige tijd.

Net als in vorige edities herhalen we graag onze oproep tot engagement. Collega Dominique Baert neemt het tot zijn taak om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België uit te tekenen. Zoals u ongetwijfeld begrijpt zijn heel wat mensen nodig om dit hoogfeest op waardige wijze af te werken. Bijgevolg is hij nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Onze “A.Vi.Bo.-mail” is ook vandaag integraal te danken aan de mensen die hun bijdrage leveren aan dit schrijfsel.

We blijven ervan overtuigd dat elke liefhebber een interessante en eigen inkijk kan bieden op hoe hij of zij onze hobby beleeft! Anderen laten delen in deze ervaringen betekent voor iedereen een verrijking en zorgt voor meer dynamiek in ons samenzijn. We kijken met zijn allen uit naar uw verhaal!

We wensen u alvast een heel fijne paastijd en veel leesplezier met deze editie. 

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}