De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 15 – 20 april 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 15 – 20 april 2022

Er is geen ontkomen aan: “De lente is in het land!”. Hoe anders kan je het stevig botten van de bomen, het aanzwellend gezang van de vogels, de stevige groei van de bijenvolken, de zachte bijna zomerse temperaturen en de overvloed aan zonnestralen verklaren.

Dat een aantal vogels klaar zijn voor een bijzonder geslaagd speelseizoen wordt in de inmiddels gespeelde getallen meer dan duidelijk. Wees er echter van overtuigd dat een aantal liefhebbers hun geheime troeven achter de hand houden om hun opwachting te maken en onverbiddelijk toe te slaan  in de eerste ritten van de Ronde.

Onze vogels zijn in volle groei naar hun optimale conditie. Hoe zit het met onze liefhebbers hoor ik u luidop denken. Lucien van Gent licht een tipje van de sluier op rond zijn ervaringen bij de eerste zetting. In “Morgen, ooit, nooit” schetst hij een meer dan herkenbaar verhaal rond voorbereidingen op een geslaagde entree in de reke bij mensen op rust.

De aanvang van de Ronde kan hopelijk onder een gunstig gesternte verlopen. Vandaag 20 april werd de beschermingszone (3 km) rond Meulebeke omgezet in de bewakingszone (10 km). Deze transformatie houdt een langzame afbouw van de striktste maatregelen in. Wanneer de resultaten van onderzoek gunstig blijven worden in de nacht van 28 op 29 april de beperkende maatregelen binnen de bewakingszone opgeheven en kunnen ook deze liefhebbers hun aloude hobby opnemen.

Marc Willemyns schetst in zijn stukje “Vogelgriep” zijn bedenkingen bij dit vermaledijde onheil.

Onze Vlaamse volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem, Kurt Vanryckeghem, laat inmiddels geen kans onbenut om onze liefhebberij te onttrekken van de vaak ridicule regelgeving en dito restrictieve maatregelen. Wij zijn hem hiervoor absoluut dank verschuldigd!

Uw Bestuursorgaan zat hedenavond samen om te debatteren over optimalisatie van interne en externe communicatie. Uiteraard kwamen huidige problemen binnen Zettingsoft uitgebreid aan bod.

Omdat wij er ook op heden niet in slagen de link naar de uitslagen van voorbije week te verzenden dienen wij u noodgedwongen door te verwijzen naar onze website www.avibo.be.

Indien de organisator een uitslag doorzond via Zettingsoft kan – wie dit wil – onder het tabje “Activiteiten”  in het submenu “Zettingen” alle aangekondigde zettingen en uitslagen terugvinden en naar hartenlust consulteren.

Uiteraard houden wij eraan om – net als in vorige edities – de link voor de aangekondigde zettingen voor komende week (week van 25 april tot en met 01 mei) door te sturen.

Officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders kunnen het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad makkelijk bereiken via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be . Voor alle duidelijkheid herhalen we graag dat vogels gesignaleerd door officiële zangkeurders steevast worden door verwezen naar de coördinator die betreffende vogel oproep in een regiokeuring.

Net als in vorige edities herhalen we graag onze oproep tot engagement voor de federatie en de vinkensport. Collega Dominique Baert neemt het tot zijn taak om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België uit te tekenen. Zoals u ongetwijfeld begrijpt zijn heel wat mensen nodig om dit hoogfeest op waardige wijze af te werken. Bijgevolg is hij nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Onze “A.Vi.Bo.-mail” is ook vandaag integraal te danken aan geëngageerde mensen die hun bijdrage leveren aan deze communicatie.

We blijven er rotsvast van overtuigd dat elke liefhebber een interessante en eigen inkijk kan bieden op hoe hij of zij onze hobby beleeft! Anderen laten delen in deze ervaringen betekent voor iedereen een verrijking en zorgt voor meer dynamiek in ons samenzijn. We kijken met zijn allen uit naar uw verhaal!

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}