De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 18- 11 mei 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 18- 11 mei 2022

Half mei betekent de blijde intrede van de ijsheiligen en het definitief uitzwaaien van winterse nachten. Goede vriend Dirk Jonckheere ging aan de slag om ons binnen zijn stuk “Ijsheiligen” meer duiding te verschaffen bij deze belangrijke kentering in de seizoenen.

Zonder er echt bij stil te staan is het peloton vinkeniers dat onze Ronde van Vlaanderen bevolkt behoorlijk op dreef aan het komen. We onthouden u dan ook de uitslagen van voorbije week niet.

Net als in vorige edities willen we onze echte liefhebbers enthousiasmeren door hen nu reeds inkijk te geven in het zettinggebeuren van de komende week. We hopen hiermee telkens heel wat liefhebbers plezier te doen en zijn alle plaatselijke maatschappijen bijzondere dankbaarheid en achting verschuldigd bij het tot stand komen van zoveel moois.

De positieve noot rond de aangevatte keuringen vanuit onze Officiële Zangkeurraad van vorige week, kunnen we met fierheid herhalen. Eens te meer konden onze ultieme bewakers van het Vlaamse vinkenlied tot hun tevredenheid vaststellen dat een overdonderende meerderheid van de beluisterde vogels perfect voldoet aan de vereisten van ons reglement. Een dikke proficiat aan de maatschappijen en de vele plichtsbewuste liefhebbers om ons erfgoed mee te bewaken. Na uiterst zorgzaam beluisteren werden slechts enkele vogels aangetroffen met afwijkende zang zoals blijkt uit bijgevoegd verslag.

We herhalen graag dat de communicatie met officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders werd geoptimaliseerd door creatie van  het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .  Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden uiteraard naar het secretariaat doorgestuurd.

In dit kader wijzen we er onze onderscheiden keurders op welke keuringen in ons Reglement Inwendige Orde zijn beschreven. Zo worden vogels opgemerkt door gewestelijke zangcommissarissen gemeld aan de gewestleider die een gewestelijke keuring zal organiseren. Vogels genoteerd door officiële zangkeurders worden steevast aan de regiocoördinator doorgespeeld die betrokken vogels in een regiokeuring zal oproepen.

Ook het Bestuursorgaan zit inmiddels niet stil en trof naast de laatste voorbereidingen voor de maandelijkse vergadering tevens schikking met enkele leden om hun hobby opnieuw op te nemen.

Lucien van Gent laat zich van een andere kant kennen en duikt samen met zijn trouwe lezers in zijn artikel “Eerst zwart dan wit” een donkere bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis in.

In de zeer nabije toekomst lonken onze provinciale kampioenschappen en onze plaatselijke organisatoren treffen ook hier de laatste voorbereidingen. Het is aan onze liefhebbers om hun absolute appreciatie te laten blijken en in grote getale hun opwachting te maken bij deze laatste oefensessies voor onze ultieme wedstrijd: “Het Kampioenschap van België”!!

De organisatoren uit regio “De Westhoek” nodigen ons alvast uit op hun komende werkvergaderingen: 

op vrijdag 20 mei om 19 uur 

en op  vrijdag 10 juni om 19 u worden de medewerkers uitgenodigd in het Dorpshuis te Jonkershove om hun medewerking te bevestigen en waar nodig bij te sturen.

Om de organisatie in goede banen te leiden is en blijft het van het grootste belang om onze ploegen van medewerkers te versterken.

Collega Dominique Baert blijft druk doende om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België uit te werken. Heel wat mensen zijn inmiddels paraat om ook op die gelegenheid hun beste beentje voor te zetten. Uiteraard blijft Dominique nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}