De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 19- 18 mei 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 19- 18 mei 2022

Dat de ijsheiligen als het ware de voorbode waren van een eerste “hittegolf” hield geen mens voor mogelijk. Inmiddels puffen we met zijn allen in de verzengende hitte. Onze vogels raken ook stevig van slag bij zo hevig zomergeweld.

Spijts de onheilspellende weerberichten maken wij ons op om met volle teugen van onze wondermooie hobby te genieten. Elk gedreven liefhebber vindt in bijgevoegde kalender ongetwijfeld zijn meug om ook komende week de reke te betreden.

Naar aloude traditie horen naast de aankondigingen tevens de uitslagen van voorbije week thuis. Terwijl we verpozen in de “lommerte” is het doorzoeken van de vele uitslagen een aangenaam tijdverdrijf.

Onze keurders van de Officiële Zangkeurraad maakten inmiddels in tal van regio’s hun opwachting om samen met goedmenende liefhebbers en maatschappijbesturen ons authentieke Vlaamse vinkenlied te beschermen. We onthouden u uiteraard de resultaten uit laatste keuringen niet. Graag herhalen we dat al bij al weinig vogels met ongeldige zangen werden opgemerkt.

We herhalen graag dat de communicatie met officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders werd geoptimaliseerd door creatie van  het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .  Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden uiteraard naar het secretariaat doorgestuurd.

Ook het Bestuursorgaan laat zich niet onbetuigd en zat afgelopen vrijdag samen. De maandelijkse vergadering verliep om tal van redenen in mineur en we onthouden onze trouwe leden dan ook niet van het reilen en zeilen binnen dit orgaan.

Onder meer de onheilspellende berichten inzake een voorontwerp bij de Europese Commissie baart ons alvast heel wat zorgen. In bijlage maken we u graag een verduidelijkende tekst over. Graag roepen we onze leden op om alsnog bezwaar aan te tekenen tegen deze zoveelste bedreiging voor onze hobby. De voorzitter tekende alvast namens alle vinkeniers bezwaar aan.

In “Ga ik nu dood” neemt Lucien van Gent ons mee in een zoveelste ervaring/levensles. Ik stel jullie alvast gerust: “Hij is belange nog niet dood!”.

Onze provinciale kampioenschappen dagen alvast aan de einder! We hopen alvast op een talrijke opkomst op de onderscheiden manifestaties. Het aantal liefhebbers is voor organisatoren een bepalende maatstaf om hun organisatie gunstig te evalueren!

“Het Kampioenschap van België” laat tevens niet lang meer op zich wachten! Op zondag 26 juni staan we met zijn allen samen in de reke van Houthulst om na meer dan twee jaar “samen” te genieten en onze verbondenheid uit te stralen.

Voor we zover zijn dient één en ander nog uitgeklaard en op elkaar afgestemd. De organisatoren uit regio “De Westhoek” nodigen ons bijgevolg uit op hun  werkvergaderingen: 

op vrijdag 20 mei om 19 uur 

en op  vrijdag 10 juni om 19 u worden de medewerkers uitgenodigd in het Dorpshuis te Jonkershove om hun medewerking te bevestigen en waar nodig bij te sturen.

Om de organisatie in goede banen te leiden is en blijft het van het grootste belang om onze ploegen van medewerkers te versterken.

Collega Dominique Baert blijft druk doende om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België uit te werken. Heel wat mensen zijn inmiddels paraat om ook op die gelegenheid hun beste beentje voor te zetten. Uiteraard blijft Dominique nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}