De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 20 – 25 mei 2022 met beschrijven provinciale kampioenschappen

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 20 – 25 mei 2022 met beschrijven provinciale kampioenschappen

Na de klaagzangen van voorbije weken rond de aanhoudende droogte inmiddels reeds enkele flinke plensbuien over ons gekregen. Ons klimaat kennende, weten we met zijn allen dat ons weer vaak zeer standvastig is! Of een tijd zeer mooi of een tijd meer dan behoorlijk wisselvallig. Hopelijk is huidige verpozing snel voorbij!

In aanloop naar de provinciale kampioenschappen hoop ik alvast dat de weegoden ons behoorlijk welgezind zullen zijn! De meer dan gewaardeerde inspanningen van de inrichtende maatschappijbesturen verdient naast een zonovergoten dag een grote opkomst van dankbare vinkeniers die de voorbije inspanningen naar waarde weten te schatten!

In eerste instantie willen we onze liefhebbers alvast inkijk bieden in het prachtige menu dat de onderscheiden maatschappijbesturen aanbieden in bijgevoegde beschrijven:

Provinciaal Kampioenschap Antwerpen bij de K.M. De Boomgaardvink uit Ranst;

Provinciaal Kampioenschap Brabant bij de K.M. De Verenigde Vinkeniers uit Liedekerke;

Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen bij  de K.M. De Vlaamse Zangers uit Ursel;

Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen bij de Moubekevink uit Zedelgem.

Uiteraard mogen we naast bovenvermelde grote organisaties onze plaatselijke werkingen niet uit het oog verliezen. Graag zenden we u dan ook de aankondigingen voor komende week door.

Aansluitend en inmiddels gebruikelijk onthouden we u de prestaties van de voorbije week niet. In navolging van deze uitslagen volgt Linda nauwgezet de publicaties van de uitslagen van de zondagritten voor de Ronde van Vlaanderen op. In bijlage kan u alvast de huidige stand van  ontbrekende zondaguitslagen zien. Maatschappijbesturen die problemen ondervinden bij het publiceren van hun uitslag en bijgevolg op bijgevoegde lijst voorkomen, nemen onverwijld contact met Marc Vantieghem via marc@avibo.be  zodat zij snel kunnen aanpikken en alle openstaande uitslagen worden weggewerkt .

Onze voorbije communicatie rond de bereikbaarheid van het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad leidt blijkbaar tot verwarring. De communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen loopt steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .  Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden naar het secretariaat doorgestuurd.

Dat wij inmiddels leergeld betalen bij onze rondzwervingen op de digitale snelweg mocht jammer genoeg blijken in vorig verslag van keuringen. We maakten hier een pijnlijke vergissing en willen ons dan ook oprecht verontschuldigen bij de heer Lingier Geert – lid van de KM De Kasteelvink uit Gits, gewest Torhout – voor onze flater. In bijlage verschijnt de rechtzetting naast de resultaten van enkele gewestelijke keuringen.

Het Bestuursorgaan blijft inmiddels niet bij de pakken zitten en bereid zich volop voor op tal van zaken. Op zaterdag 04 juni vindt de maandelijkse vergadering plaats in ons secretariaat met vermelde agenda.

Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst zal uiteraard de praktische afwikkeling van komend nationaal kampioenschap inhouden.

“Het Kampioenschap van België” laat immers niet lang meer op zich wachten! Op zondag 26 juni worden onze vinkeniers fris gewassen en geschoren verwacht op onze nationale feestdag.

10 jaar na hun eerste organisatie zullen de mensen van Houthulst eens te meer hun beste beentje voorzetten om al onze liefhebbers te danken voor hun aanhoudende steun en sympathie na twee jaar corona!!

Voor we zover zijn dient nog stevig werk gemaakt van ons werkboekje en de toebedeling van de onderscheiden taken. De organisatoren uit regio “De Westhoek” nodigen ons bijgevolg uit op hun  tweede werkvergadering op  vrijdag 10 juni om 19 u.

De medewerkers en sympathisanten worden dringend uitgenodigd in het Dorpshuis te Jonkershove om hun medewerking te bevestigen en waar nodig aan te sluiten.

Om de organisatie in goede banen te leiden is en blijft het van het grootste belang om onze ploegen van medewerkers te versterken. In de voorbije eerste werkvergadering bleken nog heel wat hiaten te zitten in de organisatie en de bestaffing!

Collega Dominique Baert blijft aldus druk doende om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België te optimaliseren. Uiteraard blijft Dominique en de huidige ploeg nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Tot onze blijdschap ontvingen we een beklijvende getuigenis van een “beginnend” vinkenier. Kurt Van de Perre beschrijft op positieve en aangename wijze zijn kennismaking met de vinkensport en zijn gestage groei binnen de werking van zijn maatschappij de K.M. “De Hogewegvink” uit Erembodegem.

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}