De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 21 – 1 juni 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 21 – 1 juni 2022

Voorbije nacht is de absolute maand van de echte vinkenliefhebber aangebroken. De zon is in de laatste rechte lijn naar het bereiken van haar absolute hoogtepunt van dit jaar. De daglengte die bepalend is voor de opgang van het leven in de natuur wast verder aan tot 21 juni.

Na 21 juni vindt een zware kentering plaats en bij vogels en gewassen worden de voorbereidingen aangevat voor …..de winter!!

Voor we zover zijn mogen we nog enkele stevige exploten verwachten van onze vogels. Zo kunnen ze nu zondag op de onderscheiden provinciale kampioenschappen al het verschil maken.

De organisatoren zijn er alvast klaar voor en tal van liefhebbers maken zich nu al op om met hun kampioen de kroon van provinciaal kampioen of laureaat in deze of gene reeks op te eisen. We hopen op vlotte organisaties en een bijzonder grote opkomst om onze verbondenheid naar de buitenwereld in de verf te zetten.

We wensen jullie alvast nu reeds alle geluk toe en hopen dat de weergoden ons welgezind zijn. Ik durf bijwijlen wel eens stellen dat God een vinkenier moet zijn door de veelal gunstige weersomstandigheden waarin wij toeven in de reke.

Met bijzondere fierheid geven we – net als vorige week – onze liefhebbers inkijk in de bijzonder grote prijzentafels die de onderscheiden maatschappijbesturen aanbieden in bijgevoegde beschrijven:

Provinciaal Kampioenschap Antwerpen bij de K.M. De Boomgaardvink uit Ranst;

Provinciaal Kampioenschap Brabant bij de K.M. De Verenigde Vinkeniers uit Liedekerke;

Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen bij  de K.M. De Vlaamse Zangers uit Ursel;

Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen bij de Moubekevink uit Zedelgem.

Dat bovenvermelde organisaties beschermd zijn, is inmiddels genoegzaam bekend. Nu zondag 05 juni zullen er bijgevolg enkel deze wedstrijden worden verspeeld als voorbereiding op wat later deze maand nog komt!

Dat we met trots de plaatselijke werkingen in de verf zetten, is onze lezers inmiddels meer dan duidelijk geworden. In bijlage publiceren we dan ook de aankondigingen voor alle zettingen van komende week (06 juni tot en met 12 juni).

Dat onze website op dit ogenblik meer dan 3.000 aankondigingen bevat, is alvast een bijzonder weetje en onderlijnt onze stevige plaatselijke onderbouw. Welgemeende dank aan plaatselijke besturen voor hun enthousiaste en blijvende inspanningen. Voorbije week aangenaam verrast door de werking van bijzonder jong bestuur in Schendelbeke. De jeugd blijft immers ontegensprekelijk de beste garantie voor de toekomst!

Ander leuk weetje is dat we stilaan de 2.000 lezers op ons blad naderen!

Lezers die net als in het verleden steeds benieuwd op zoek zijn naar de resultaten van anderen om eigen prestaties aan te spiegelen. We geven dan ook graag de voorbije resultaten mee (week van 23 tot en met 29 mei). In de luwte blijft Linda de achterblijvende resultaten nauwgezet inventariseren.

In de rand dienen we tot onze spijt het steeds vaker optreden van incidenten met telefoons die afgaan tijdens de zetting te melden. Bij sommige liefhebbers is de gsm inmiddels aan hen vastgegroeid toch vragen wij dringend en onomwonden om dit toestel uit te schakelen of simpelweg in de wagen te laten zodat elke wedstrijd ongestoord en correct kan worden verspeeld.

De communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen loopt steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .  Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden naar het secretariaat doorgestuurd.

In bijlage vindt u de verslagen van voorbije keuringen van zowel officiële zangkeurders als gewestelijke zangcommissarissen.

De Officiële Zangkeurraad slaagde er voorbije weken in om alle regio’s die de federatie rijk is met een bezoek te vereren. In heel wat gevallen kwamen we tot de vaststelling dat het zangreglement plichtsbewust werd toegepast. Jammer genoeg blijkt dit niet overal zo. De gehanteerde tactiek om onze scheidsrechters als aanrichters van onheil te bestempelen is meer dan beproefd doch volkomen zinloos.

Vasthouden aan het eigen gelijk is een al te gevaarlijk spel en leidt al te vaak tot pijnlijke discussies en scheuringen. Ons aloud zangreglement is het bindmiddel dat onze federatie samen houdt. Morrelen aan de basis van onze binding is een link spel.

Ons zangreglement laat geen gemorrel of frivoliteiten toe en dient dan ook onverkort te worden toegepast!

Het Bestuursorgaan werkt inmiddels gedreven verder en poogt steevast antwoord te bieden op alle dreigingen die onze hobby belagen. Op zaterdag 04 juni vindt de maandelijkse vergadering plaats in ons secretariaat met vermelde agenda.

Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst zal uiteraard de praktische afwikkeling van komend nationaal kampioenschap inhouden.

“Het Kampioenschap van België” loert immers om de hoek! De bevestiging van de aanwezigheid van een aantal hoogwaardigheidsbekleders op zondag 26 juni in Houthulst is een bijkomende drijfveer voor elk goedmenend vinkenier om zeker aanwezig te zijn op onze nationale feestdag.

Voor we zover zijn dient nog stevig werk gemaakt van ons werkboekje en de toebedeling van de onderscheiden taken. De organisatoren uit regio “De Westhoek” nodigen ons bijgevolg uit op hun  tweede werkvergadering op  vrijdag 10 juni om 19 u.

De medewerkers en sympathisanten worden dringend uitgenodigd in het Dorpshuis te Jonkershove om hun medewerking te bevestigen en waar nodig aan te sluiten.

Om de organisatie in goede banen te leiden is en blijft het van het grootste belang om onze ploegen van medewerkers te versterken. In de voorbije eerste werkvergadering bleken nog heel wat hiaten te zitten in de organisatie en de bestaffing!

Collega Dominique Baert blijft aldus druk doende om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België te optimaliseren. Uiteraard blijft Dominique en de huidige ploeg nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}