De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 22 – 8 juni 2022 met beschrijf KVB te Houthulst

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 22 – 8 juni 2022 met beschrijf KVB te Houthulst

Wat we voorbije zondag mochten ervaren, is van een onbeschrijflijke en vooral trieste grootsheid. De toorn van de weergoden was na mijn dwaze link tussen God en de vinkeniers zonder mededogen. Of hoe zou jij de immense plensbuien die ons troffen, omschrijven? De provincies Oost- en West-Vlaanderen kregen het bijzonder zwaar te verduren.

Na twee jaar corona en dito beperkingen kregen we voor het eerst de kans om zwaar uit te pakken doch in realiteit – en vooral jammer genoeg – dienden we in beide provincies even snel weer in te pakken.

Hoewel, in de provincies Antwerpen en Brabant kon uiteindelijk in gunstig vinkenweer worden gestreden om de respectievelijke provinciale titels.

Oost- en West-Vlaanderen werden terzelfdertijd ontsierd door afwisselend stevige gevolgd door nog hardere regenbuien.

Een eresaluut dient gericht aan de inrichters die na twee jaar woord hielden en alsnog vlekkeloze organisaties uit hun hoed toverden. Bijzondere achting overigens voor de aanwezige vinkeniers die woord hielden en niettegenstaande tal van mogelijke excuses toch hun opwachting maakten om onze bijzondere hobby en ons waardevol samenzijn in de kijker te plaatsen en alsnog te genieten.

In bijlage vindt u alvast naast de uitslagen van voorbije week tevens de uitslagen van onze provinciale kampioenschappen.

Het vinkenseizoen zit op het hoogtepunt en in de aankondigingen voor komende week krijgt u een niet te versmaden aanbod aan zettingen dichtbij of ver weg. Iedereen vindt ongetwijfeld zijn gading in wat voorligt.

Het zou van bijzondere minachting getuigen mochten we uw speciale aandacht niet vragen voor het inmiddels traditionele Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring dat komende zaterdag 11 juni om 16 uur wordt verspeeld bij “De Molenzangers” uit Kuurne, de maatschappij van goede vriend Gilles Peirs, die ons op enthousiaste wijze en vooral in grote getale wil verwelkomen. In bijlage krijgen al onze liefhebbers bijkomende tekst en uitleg bij dit gebeuren.

Ronny Heiremans durft het inmiddels aan om in een kritische overpeinzing zijn licht te laten schijnen op leden en andere zettingen voor kleine vogels. In zijn artikel “Discriminatie in de vinkenwedstrijden” dwingt hij elk goedmenend vinkenier alvast tot ernstige introspectie.

Ook de gewestelijke en regionale zangcommissies laten zich in navolging van hun broeders uit de Officiële Zangkeurraad niet onbetuigd. “Samen ijveren voor een propere reke” is bijgevolg niet langer een inhoudsloze belofte doch een gedragen motto op alle niveau’s van onze werking. We onthouden waarde lezer alvast niet de jongste verslagen van de keuringen.

De communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen loopt steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .  Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden naar het secretariaat doorgestuurd.

Het Bestuursorgaan – sedert vorige maand behoorlijk geteisterd – zet gedreven door. Mede door de mogelijkheden die de wetgever ons gelukkig biedt, kon een voorlopig antwoord worden geformuleerd op huidige malaise. In het verslag van voorbije vergadering kan u kennis nemen van de veelheid van zaken die op heden onze absolute aandacht opeisen en de koers die we – samen met u allen – verder wensen te varen.

Dat “Het Kampioenschap van België” met rasse schreden nadert, is een open deur intrappen. De organisatoren van regio “De Westhoek” geven ons alvast inzage in hun rijke aanbod voor alle aanwezige vinkeniers. In hun beschrijf vindt elk gemotiveerd vinkenier ongetwijfeld zijn gading om deze feestelijke gebeurtenis met zijn aanwezigheid te vereren.

Al te vaak is het beheersen van de verkeersstromen op de dag van ons kampioenschap een probleem. De inrichters gingen alvast met de gemeentelijke overheid en de politiediensten in overleg om al te veel hinder te vermijden. In bijlage vindt u dan ook het verkeersplan om al te veel hinder te vermijden en deze feestelijke bijeenkomst voor iedere aanwezige tot een waar feest te laten uitgroeien.

Voor we zover zijn dient nog stevig werk gemaakt van ons werkboekje en de toebedeling van de onderscheiden taken. De organisatoren uit regio “De Westhoek” nodigen ons bijgevolg uit op hun  tweede werkvergadering op  vrijdag 10 juni om 19 u.

De medewerkers en sympathisanten worden dringend uitgenodigd in het Dorpshuis te Jonkershove om hun medewerking te bevestigen en waar nodig aan te sluiten.

Om de organisatie in goede banen te leiden is en blijft het van het grootste belang om onze ploegen van medewerkers te versterken. In de voorbije eerste werkvergadering bleken nog heel wat hiaten te zitten in de organisatie en de bestaffing!

Collega Dominique Baert blijft aldus druk doende om de werkverdeling voor komend Kampioenschap van België te optimaliseren. Uiteraard blijft Dominique en de huidige ploeg nog steeds op zoek naar sympathisanten, bestuursleden, of gewone liefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen.

Geïnteresseerden kunnen hun naam en voorkeurstaak alvast signaleren aan Dominique via  dominique@avibo.be .

Om deze behoorlijk gevulde “A.Vi.Bo.-mail” op grootse wijze af te sluiten, hebben we een bijdrage van niemand minder dan Lucien van Gent in petto. In “De broek maakt de man” noemt hij – op zijn luchtige wijze en zonder verpinken – eens te meer man en paard.

Veel leesgenot gewenst!

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}