De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 23 – 15 juni 2022 met beschrijf KVB te Houthulst

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 23 – 15 juni 2022 met beschrijf KVB te Houthulst

Aan de vooravond van een tropisch weekend toch even de tijd gevonden om deze berichtgeving te verzorgen. De ogenschijnlijke rust binnen de federatie is inderdaad niets meer dan schijn.

Op alle fronten worden de zeilen bijgezet om toe te leven naar de apotheose van ons vinkeniersjaar: “Het Kampioenschap van België”. Minder dan tien dagen scheiden ons van dit formidabel gebeuren en bij de organisatoren van de regio “De Westhoek” zal de spanning inmiddels behoorlijk zijn toegenomen.

Vorige vrijdag werden de laatste hiaten weggewerkt in de werkvergadering met onze vrijwilligers en het dient gezegd: Eddy als organisator en Dominique namens het Bestuursorgaan konden uiteindelijk rekenen op een flinke schare medewerkers om het traditionele werkboekje gestalte te geven!

Net als in de vorige editie willen we onze lezers graag inzage bieden in het beschrijf van ons absolute hoogfeest. Daarnaast reiken we met plezier het verkeersplan aan dat de plaatselijke verkeersstromen ten gevolge van het zettinggebeuren in goede banen moet leiden.

Gedurende komende tien dagen worden uiteraard her en der in de diverse maatschappijen, gewesten en regio’s zettingen verspeeld. Naar inmiddels wekelijkse  traditie sturen we u onze aankondigingen voor de komende week toe niet zonder u de uitslagen van de voorbije week te onthouden.

Thierry Van de Putte van de Werkgroep Europese Vogels, eminent keurder en kweker, biedt ons in zijn artikel de kans om kennis te nemen van enkele fundamentele zaken die het welslagen van de kweek mede bepalen.

Kweken is één ding, speelvogel worden een ander!

Na de vele obstakels die liefhebbers dienen te overwinnen bij de kweek is het opleren van onze vogels tot kamplustige vinken een niet te onderschatten uitdaging. Zoals het hoort gaan we ook nu geen hindernissen uit de weg en durven man en paard te noemen.

Het heikel punt van vinkenzang die voldoet aan de strenge vereisten zoals ze in ons zangreglement zijn opgenomen, is en blijft tot discussie leiden. Al te vaak kiezen kwekers voor voorzangers  met bijzonder korte zang om hun jongelingen op te leren. Dat een aantal van deze beginnelingen de voorgeschotelde zang verbuigen naar een voor hen aanvaardbare slag wordt door een aantal liefhebbers nog steeds ontkend!

Jammer genoeg werden voorbije weken eens te meer een aantal vogels met ongeldige zangen door onze respectievelijke keurderskorpsen tot de orde geroepen. In onze verslaggeving van voorbije periode kan oplettende lezer vrij makkelijk bepaalde tendensen en eventuele valkuilen filteren.

Het is inmiddels genoegzaam gekend dat communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be verloopt. Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden naar het secretariaat doorgestuurd.

In “Staand of Liggend” beschrijft Lucien van Gent – wie anders – zijn jeugdige ervaringen in de wereld van de boogschutters. Dat Lucien thuis is in meer dan één volks (lees: café) sport is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Dat hij er – door hier en daar een kwinkslag tussen te wurmen – steevast in slaagt de link naar de vinkensport te leggen, is zonder meer meesterlijk.

De klok is inmiddels geruime tijd middernacht voorbij gesjeesd en in een tijd van korte nachten en lange dagen betekent dit weinig goeds voor de nachtrust.

Laat u echter niet door deze beslommering van de wijs brengen en geniet alvast met volle teugen van dit voorgeschotelde kleinood.

  • §§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}