De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 24 – 22 juni 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 24 – 22 juni 2022

De zon is over haar hoogtepunt heen en begint langzaam aan de afdaling naar 21 december. De zomer is begonnen!!

Om onze tradities in ere te houden wordt op de laatste zondag van juni ons kampioenschap van België verspeeld. Na twee jaar nagelbijten en geduldig wachten op wat komt, is het eindelijk zo ver!!

Nu zondag 26 juni staan de gedreven vinkeniers samen in de reke om in hun midden de absolute topper van het kampioenschap van dit jaar aan te duiden.

Sympathisanten en organisatoren lieten geen kans onbenut om hun organisatie in de verf te zetten en we herhalen in bijlage graag het aangekondigde beschrijf. U zal ongetwijfeld opmerken dat de prijzentafel rijkelijk gevuld is en er voor iedere deelnemer mogelijk iets te rapen valt.

Net als de organisatoren van regio “De Westhoek” en de vele vogelhouders hopen we uiteraard op een overweldigende aanwezigheid van vinkeniers op dit nationale feest. Om het evenement in de meest optimale en veilige omstandigheden te laten doorgaan, vragen we aan elke aanwezige om de richtlijnen van de veiligheidsmensen strikt op te volgen. In dit kader voegen we in bijlage nogmaals het verkeersplan toe zodat liefhebbers zich eenvoudig kunnen oriënteren bij betreden en verlaten van de reke.

Uiteraard worden in de weken na ons kampioenschap in de vele maatschappijen onverkort wedstrijden verspeeld. We voegen met graagte de speelkalender voor volgende week toe zodat onze liefhebbers zich ook dan niet hoeven te vervelen en hun kweekproducten naar hartenlust kunnen uitproberen.

In aanloop naar onze hoogdag kijken onze liefhebbers ongetwijfeld de gepubliceerde uitslagen van voorbije week na op zoek naar de resultaten van een aantal favorieten in deze of gene categorie.

Zoals in vorige mail aangehaald, blijkt het bewaken van de correcte Vlaamse zang door gewestelijke zangcommissies en de Officiële Zangkeurraad absoluut geen sinecure. Net als vorige week benadrukken we in deze onomwonden de verpletterende verantwoordelijkheid van de liefhebber zelf!

Het is inderdaad niet de fout van de zangkeurder dat een vogel in de fout gaat! We herhalen in deze dat het voorzetten van leermeesters met afwijkende zang onherroepelijk tot gigantische problemen leidt!!

Voorbije weken werden eens te meer een aantal vogels regionaal of gewestelijk gekeurd. De verslagen van deze keuringen onthouden we u uiteraard niet!

Voor wie het de voorbije weken mocht ontgaan zijn:” de communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen geschiedt steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be . Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden naar het secretariaat doorgestuurd.

De bewuste vogelhouder blijft inmiddels met de nodige argwaan de evolutie van het vogelgriepvirus opvolgen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – genoegzaam gekend als het FAVV – meldde ons eens te meer het opduiken van vermaledijde virus op enkele plaatsen in ons land. De eerdere waarschuwingen van dit agentschap indachtig is het zonder meer duidelijk dat deze ziekte – waar ze in het verleden een seizoensgebonden verschijnsel was – meer en meer een blijver is en ons aller attente opvolging vraagt  !

Het artikel “Discriminatie in de vinkenwedstrijden” (De A.Vi.Bo.-mail 22 van 08 juni) van Ronny Heiremans nodigde – zoals verwacht – uit tot reactie. Dat net Lucien van Gent in de pen kroop om zijn visie op aangebrachte punten ten berde te brengen, wekte bij ons toch enige verwondering op.

In “Kleine vogels! Kleine liefhebbers, ja!” geeft hij zijn visie op het voorgelegde item. We zijn ons bewust dat er rond aangehaald thema heel wat argumenten pro en contra zijn en willen na dit weerwoord de discussie via dit forum correct afsluiten.

We houden eraan u alvast veel leesgenot te wensen in afwachting van onze ontmoeting nu zondag in Houthulst!!

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}