De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 27 – 6 juli 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 27 – 6 juli 2022

Beste lezer ,

De zomervakantie is reeds goed op gang. Spijts al dan niet aangekondigde stiptheidsacties bij luchtvaartmaatschappijen zijn inmiddels een groot deel vakantiegangers volop aan het genieten.

Jammer genoeg en toch enigszins onrustbarend nemen de besmettingscijfers terug een hogere versnelling. Concerten en andere drukbezochte evenementen – waar niks meer te zien is van wat ons twee jaar lang geteisterd heeft – vormen de ideale motor voor een nieuwe golf. We durven hopen dat de schade onder controle blijft en de nieuwste variant zonder veel erg passeert!

Hou echter steevast voor ogen dat – wanneer je kan – je elk risico dient te vermijden! Hoe weinig ziekmakend de nieuwste virustelg ook mag zijn, jammer genoeg vallen nog steeds slachtoffers te betreuren.

Speel- en kweekvogels kiezen meer en meer voor de veiligheid en gaan nu reeds volop voor de rui als ideale methode om de komende winter heelhuids door te komen. Uiteraard zijn er nog tal van onverlaten die niets of niemand ontziend hun driften botvieren en krachtdadig blijven strijden.

In bijlage vinden jullie alvast de aankondigingen voor komende week (11 juli tot en met 17 juli). Zoals de traditie het wil, vergezellen en vervolledigen de resultaten van voorbije week (27 juni tot en met 03 juli) dit vast item.

Het Dagelijks Bestuur van de federatie werd voorbije periode behoorlijk aan het werk gezet en verwees twee leden wegens overtreding van de Reglementen Inwendige Orde naar de Bondsraad om na onderzoek van de klacht al dan niet een tuchtmaatregel op te leggen.

Zoals ons Reglement Inwendige Orde voorziet worden de uitspraken gepubliceerd in ons officieel orgaan. Aldus kunnen de uitspraken over de zaken tegen de heren Sneppe Johan en Melkebeeck Freddy in bijlage worden geconsulteerd.

Op de tweede zaterdag van de maand wordt het Bestuursorgaan samengeroepen om te overleggen. Naar goede gewoonte staat weer één en ander op het programma. De belangrijke overlegmomenten van komende septembermaand dagen immers aan de horizon! We onthouden aandachtige lezer alvast de agenda van deze bijeenkomst niet.

Niettegenstaande een aantal vogels het nu reeds voor bekeken houden, blijven onze zangkeurders op alle niveaus bij de pinken in hun opdracht om ons edel zuiver Vlaams vinkenlied van verloedering te vrijwaren.

Niettegenstaande de bijwijlen pijnlijke besluiten zijn alle zangkeurders onze algehele achting waard. Hun plichtsbewust optreden in vaak ondankbare opdrachten is niet eenvoudig. Voorbije weken werden op alle echelons eens te meer keuringen verricht. De resultaten van de scheidsrechterlijke beslissingen zijn na te lezen in bijgevoegde verslaggeving.

In navolging van onze eerdere aanbeveling herhalen wij volgende instructie  (niet zonder op te roepen om de uitslagen van de keuringen telkens zo snel mogelijk over te maken):

” de communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen geschiedt steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .”

Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden zo snel mogelijk naar het secretariaat doorgestuurd.

De vogels verliezen hun pluimen en onze schrijvers gaan hopelijk weer aan de slag!

Lucien van Gent weet in elk geval van geen ophouden en gaat op zijn onnavolgbare wijze van Vrouwe Justitia via al dan niet dagdromen tot toneel spelen. In “3 maal boenk en het gordijn gaat open!” kunnen jullie alvast deze bijzondere reis meemaken.

Met meer dan gewone genoegdoening wens ik jullie alvast veel leesplezier met de inhoud van dit jongste voorgeschotelde kleinood!!

  • §§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}