De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 28- 13 juli 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 28- 13 juli 2022

Beste lezer  ,

Hoogzomer, of hoe zou je huidige weerfenomenen anders noemen. De huidige en vooral de aangekondigde verschroeiende temperaturen doen bij menig mens de wenkbrauwen fronsen.

Het spel van schommelende temperaturen eist inmiddels volop zijn tol bij onze vogels. Voor diegene die beschut worden gehuisvest en temperaturen en lichtinvloeden quasi gelijk blijven, is het ongetwijfeld nog even wachten op de rui. Voor andere die in volières en andere buitenbehuizing worden gehouden is het inmiddels alle hens aan dek en wordt met vlotheid afscheid genomen van het verouderde verenkleed om een nieuw kostuum te passen voor komende winter en volgens jaar.

Niettegenstaande de sterke toename van vogels in de rui wordt in tal van maatschappijen nog druk gezet. Onze mail zou niets zijn zonder u de aankondigingen voor komende week (week van 18 juli tot en met 24 juli) te laten geworden. Uiteraard kunnen de resultaten van voorbije week in dit schrijven niet ontbreken.

Als absoluut hoogtepunt van het voorbije seizoen blikken we voor een laatste keer terug op ons voorbije Kampioenschap van België. We willen onze lezers graag deelachtig maken in het overzicht van aanwezige en verontschuldigde eregenodigden op het voorbije hoogfeest.

Van hoogfeest naar “hoogtestage” is meer dan een behoorlijke stap! Had je gedacht!!

De familie Vanhouteghem uit Kruisem kwam als volleerde professionals van hoogtestage om de degens te kruisen op ons kampioenschap. Jordi – als bevoorrecht lid van deze familie en onze verslaggever ter plaatse – brengt uitvoerig verslag van hun belevenissen.

Dat ze niet alleen in de reke te duchten artiesten waren, bleek ook in de ontmoeting met onze vicepremier Van Quickenborne na de wedstrijd. Voorwaar straf volk!!

Net als in vorige editie moeten we jammer genoeg terug melding maken van liefhebbers die het niet zo nauw nemen met ons Reglement Inwendige Orde en bijgevolg worden doorverwezen naar de Bondsraad. Eens te meer en jammer genoeg werden bij ring- en kooicontroles inbreuken op ons reglement vastgesteld.

Liefhebbers dienen – zoals genoegzaam geweten – voor elke vogel een individuele bondslidkaart voor te leggen. Al te vaak neemt men hier een loopje mee en worden verschillende vogels op eenzelfde bondslidkaart gespeeld …. met het gekende gevolg!

Voorbije zaterdag vergaderde het Bestuursorgaan. In bewuste bijeenkomst werd ernstig gereflecteerd over voorbije kampioenschap om steevast lessen te trekken voor de toekomst. In bijgevoegd verslag vindt u het integrale overzicht van alle behandelde punten.

Hierboven beschreven wisselen van veren leidt tot ophouden van gezang doch voorbije week togen verschillende organen binnen onze onderscheiden zangcommissies eens te meer aan de slag. De verslaggeving van het door hen gepresteerde werk vindt u in bijlage. We blijven benadrukken dat de inspanningen die deze mensen leveren op termijn onze werking moet behoeden en verstevigen.

Dat een aantal liefhebbers zich op bijwijlen duistere gronden plots profileren als volleerd zangkeurder stemt tot nadenken. Die zelfde liefhebbers zijn de alom gekende afwezigen op zangvoordrachten en vergaderingen doch gaan na één of andere slechte ervaring en uit weerwraak in de aanval op alles wat ze zien of horen.

In navolging van onze eerdere aanbeveling herhalen wij volgende instructie en benadrukken in één beweging om de uitslagen van de keuringen zo snel mogelijk over te maken:

” de communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen geschiedt steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .”

Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden zo snel mogelijk naar het secretariaat doorgestuurd.

Lucien van Gent heeft in elk geval de weg naar onze mail vlot gevonden en heeft eens te meer duiding bij actuele thema’s in de wereld en hoe kan het ook anders “de vinkensport”. In “Het was maar om…” wordt duidelijk allusie gemaakt op een smet op voorbije kampioenschap. Hoewel, ik weet dat het maar om te lachen is.

Met enige fierheid offreer ik jullie dit schrijfsel en wens jullie alvast verfrissende momenten tijdens komende bloedhete dagen.

Misschien biedt deze “A.Vi.Bo.-mail” wel enig soelaas?

 

  • §§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}