De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 29- 20 juli 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 29- 20 juli 2022

Beste lezer,

Jawadde dadde!!

Wat we de voorbije dagen hebben beleefd, boezemt behoorlijk wat schrik in. Eens te meer is de confrontatie met de op hol geslagen weerfenomenen overdonderend.

Puffen en zweten en vooral proberen de hitte te vermijden waren de motieven van voorbije dagen.

De oproep op onze facebookgroep van goede vriend en ondervoorzitter van onze federatie – Marnix Moerman – om geen risico’s te nemen in dergelijke omstandigheden bood aan maatschappijen ademruimte om zo nodig wedstrijden te annuleren. Voor het applaus moeten wij dergelijke oproepen duidelijk niet doen want eens te meer voelden een aantal mensen zich gefnuikt in hun autonomie. Begrijpe wie kan!!

Beschreven weerfenomenen zijn zonder meer nefast voor de conditiecurve bij het gros van onze vogels en zowel kweek- als speelvogels laten het vlotjes afweten. Ieder liefhebber en vogelkenner weet inmiddels dat nu de basis wordt gelegd voor het volgend seizoen! Werk aan de winkel dus!

Uiteraard blijven er een aantal vogels stevig van zich afbijten. Deze moedige krijgers kunnen zich ook volgende week (week van 25 juli tot en met 31 juli) volop meten in het uitgebreid aanbod van confrontaties dat wij jullie graag serveren. De resultaten van voorbije week vinden jullie terug in achterliggende bijlage (week van 11 juli tot en met 17 juli)

Dat we binnen onze werking niet stilzitten, durven wij meer dan ooit verkondigen. Op onze website www.avibo.be bij de aankondigingen van zettingen kan vanaf nu zonder probleem op datum worden gezocht en wordt bovendien op weekbasis een “Top 40” van de beste vogels per week gepubliceerd. In één van komende mails hopen we u ook deze link telkenmale te kunnen doorsturen.

Zoals jullie ongetwijfeld weten, is het einde van “De Ronde van Vlaanderen” in zicht en worden in maatschappijen en gewesten koning- en kampioenetitels uitgereikt. Onze programmeur zorgt ervoor dat binnen afzienbare tijd deze mits een eenvoudige bewerking kunnen worden gepubliceerd op onze website www.avibo.be .

In afwachting van zoveel moois kunnen maatschappijen en gewesten de titelverdeling doorzenden naar info@avibo.be of gino@avibo.be . We zorgen alvast voor de publicatie in onze mail net zoals ze verscheen in ons “A.Vi.Bo.-blad”.

Graag herhalen we voor onze maatschappijbesturen eerdere oproep naar melding van aangekondigde zettingen die omwille van de beperkingen door vogelgriep in april niet konden doorgaan. Van bij aanvang van het onheil beloofden we getroffen maatschappijen te ontzien bij het afrekenen van de aangekondigde zettingen. Uiteraard willen we dit stipt en correct uitvoeren en vragen we getroffen maatschappijen een overzicht van betreffende wedstrijden over te maken op info@avibo.be .

Van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.) ontvingen we inmiddels de geruststellende boodschap dat de uitbraak in de omgeving van Zoutleeuw inmiddels achter de rug is. Blijvende aandacht wordt gevraagd voor de  voortdurende aanwezigheid van het vermaledijde virus in de populaties wilde vogels aan de kust en in de regio rond Gent. Absolute voorzichtigheid en omzichtigheid in omgang met vogels uit de natuur blijft bijgevolg geboden!!

Wanneer we het hebben over het federaal agentschap worden we ongewild geconfronteerd met de complexiteit van ons landje en inderdaad we zouden er bijna aan voorbij gaan doch 21 juli is onze nationale feestdag. Bijgevoegd artikel geeft enige duiding rond het hoe en waarom van deze Belgische feestdag!

Voorbije weekend trok het keurderskorps van de Officiële Zangkeurraad eens te meer op pad. Geruggesteund door de gewestelijke zangcommissarissen die op plaatselijk vlak ons zangreglement bewaken, dienden zij eens te meer een aantal vogels te onderwerpen aan controle. Waar we in eerdere alinea opriepen om op vandaag de basis te leggen voor een goed kweek- en speelseizoen 2023, breken wij eens te meer een lans voor het aanbieden van voorzangers met geldige Vlaamse vinkenzangen aan de jongelingen die hun eerste zanglessen krijgen. Op die wijze voorkom je veel leed in de toekomst en zoals iedereen weet: “Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!!”.

In navolging van onze eerdere aanbeveling herhalen wij volgende instructie en benadrukken in één beweging om de uitslagen van de keuringen zo snel mogelijk over te maken:

” de communicatie vanuit officiële zangkeurders, coördinatoren en gewestleiders rond zangperikelen geschiedt steevast via het nieuwe mailadres zangkeurraad@avibo.be .”

Meldingen, verslagen van keuringen of andere vragen worden daar digitaal ingewacht en verwerkt. De originele verslagen worden net als in het verleden zo snel mogelijk naar het secretariaat doorgestuurd.

De week van 21 juli heeft een bijzondere bijklank in Gent!  Lucien van… Gent weet er zo goed als alles van en neemt de aandachtige lezer mee in zijn denk- en zienswijze op zoveel feestgedruis. In “Geene taat maane joengne” (vrij vertaald: “Geen tijd mijn jongen”) geeft hij niet alleen een snelcursus Gents doch grijpt -hoe kan het ook anders – terug naar de avonturen uit zijn jeugd!

Mijmerend bij zoveel moois verjaag ik alvast een rasechte “fieste”kater!

 

  • §§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}