De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 31- 03 augustus 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 31- 03 augustus 2022

Beste lezer ,

“Zwoegen en zweten” is momenteel de slagzin voor diegenen die nog aan de slag zijn. Huidige zomer verplettert records aan de lopende band en maakt het leven voor mens en dier behoorlijk lastig.

Echte vogelliefhebbers en dierenvrienden zorgen er dan ook steevast voor dat hun vogels en andere dieren steeds beschutting kunnen vinden tegen de al te felle stralen van de zon en ze bovendien continu beschikken over vers water!! Inderdaad zoals het er nu uitziet wordt water ook in onze contreien een meer dan begerenswaardig goed.

Land- en tuinbouwers ondervinden jammer genoeg aan den lijve wat deze uitzonderlijke droogte teweeg brengt aan hun gewassen. De opbrengst van komende oogst wordt voor een aantal gewassen dan ook bang afwachten.

In deze bizarre tijden waar provocatie en oorlog schering en inslag zijn, dient de mensheid meer dan ooit behoed voor extra kwelling door voedsel- en watertekorten. Wereldleiders zouden zich beter buigen over deze zaken in plaats van tijd en middelen te verknoeien in uitzichtloos gebekvecht en dito bloedvergieten.

Midden deze hete zomerdagen kende onze roemrijke Ronde van Vlaanderen afgelopen zondag zijn ultieme sluitstuk. De blijde intrede op onze “Champs Elysées” was voor tal van vogels duidelijk de rit teveel. Hoewel een aantal onverlaten er nog behoorlijk stevig tegenaan gingen, bleef een peloton van “ruilustigen” verweesd achter.

In bijlage maken wij u graag de uitslagen van afgelopen week (week van 25/07 tot en met 31/07) over. Uiteraard voegen we hier de aankondigingen voor komende week (week van 08/08 tot en met 14/08) bij. Inderdaad een aantal vogels weten duidelijk van geen ophouden en zingen nog uit volle borst.

Mochten er nog mensen zijn die het ontgaan is:” De blijvende inzet en het geloof van maatschappij-, gewest- en regiobesturen onder begeesterende stimulans van uw Bestuursorgaan heeft het voorbije speelseizoen één en ander teweeg gebracht in het vinkenierswereldje.”

Reeds een tijdlang was uw Bestuursorgaan overtuigd van de onafwendbare stap naar digitalisering en trof dan ook de nodige voorbereidingen.

Toen we in september 2021 het einde van ons blad aankondigden was onverholen kritiek ons deel. Kwatongen en zwartkijkers beweerden vorig jaar – met stellige zekerheid en al te vaak met heel wat bijval – dat dit het onherroepelijke einde van onze hobby betekende.

Niets is minder waar!!

De stap richting digitalisering om onze vereniging levensvatbaar en verbonden te houden is – zo blijkt op heden –  de enige en juiste keuze. Uw Bestuursorgaan is hier – mede door de vele recente verwezenlijkingen –  meer dan ooit van overtuigd.

Echter, zonder de tomeloze inzet van de vele maatschappijbesturen, de gewestleiders en de regiocoördinatoren konden we nooit staan waar we nu staan! Deze inzet in combinatie met de vaste en verbeten  overtuiging op een goede afloop vanuit het Bestuursorgaan bracht inmiddels heel wat moois op de plank.

www.avibo.be in combinatie met “De A.Vi.Bo.-mail” wordt inmiddels druk geconsulteerd. Naarmate wij evolueerden, werden handige tools (bijvoorbeeld onze Top 40) toegevoegd en ook deze worden tot onze tevredenheid meer en meer gebruikt.

Zoals vorige week aangekondigd kunnen wij met enige fierheid en in primeur de volgende kers op onze digitale taart aan jullie voorschotelen.

Goed drie dagen na het einde van de Ronde publiceren we hier een eerste en dan ook voorlopige versie van de uitslag van voorbije Ronde van Vlaanderen.

Voor alle duidelijkheid enkel vogels die 10 ritten (van de 14) hebben gespeeld nemen deel. Van vogels die meer dan 10 ritten deelnamen, worden de tien beste resultaten weerhouden en uiteindelijk samen geteld. Dit eindresultaat bepaalt het klassement.

In tegenstelling tot voorgaande jaren en dit zonder extra administratieve rompslomp zijn we er in geen tijd in geslaagd om het gros van de zondaguitslagen te verzamelen en in één bestand te gieten. Onze programmeur paste op onze vraag de correcte berekeningstool in en zie de eerste versie is klaar!!

Van een aantal maatschappijen ontvingen we onvolledige resultaten en in bijlage zenden we dan ook een recent overzicht van de hiaten op 03 augustus en dit als reminder. Hun toezendingen kunnen of zullen uiteraard voor een aantal verschuivingen zorgen in voorliggend resultaat van de Ronde.

In navolging van eerdere berichtgeving herhalen we bovendien dat inzamelen van bondslidkaarten van het voorbije jaar door het vermelde vlotte gebruik van ons programma overbodig geworden is en een zoveelste administratieve verlichting betekent voor maatschappijbesturen en onze gewestleiders.

We benadrukken dat ons administratief programma “Avibo-admin” samen met onze zettingtool “Zettingsoft” in combinatie met onze gezamenlijke inbreng zonder enige twijfel nog veel moois uit de hoed zal toveren. We durven u dan ook nog bijzonder mooie dingen voor de toekomst voorspellen!

Net als in vorige editie onthouden we onze aandachtige lezers de klassementen van koning- en kampioenschappen uit maatschappijen en gewesten niet. Een dikke proficiat aan de laureaten uiteraard niet zonder organisatoren en andere deelnemers  in onze hulde te vergeten!

Net als vorige week roepen we maatschappijen en gewesten op hun titelverdeling door te zenden naar info@avibo.be of gino@avibo.be . Zo zorgen we er samen voor dat laureaten en klassementen worden gepubliceerd in onze “A.Vi.Bo.-mail” en iedereen bijgevolg de eer krijgt die hem of haar toekomt!

Door een communicatieprobleem dreigde de uitslag van een gewestelijke keuring door de mazen van het net te slippen doch dankzij de strikte opvolging van de gewestleider en Linda publiceren we alsnog het verslag van deze keuring. Het feit echter dat er momenteel minder keuringen zijn ontslaat maatschappijbesturen geenszins van de plicht om toe te zien op het tekenen van correcte zangen en hun taak in het behoeden van ons erfgoed blijvend op te nemen.

Na zoveel goed nieuws wordt het stilaan tijd om met beide voeten op de grond te komen. Wie anders dan Lucien van Gent wil ons daar graag in begeleiden. Mijmerend over hoe zijn dorp evolueerde legt hij moeiteloos de link met veranderende gebruiken en de lange stille periode die de vinkeniers wacht. Laat u vooral niet al te zeer deprimeren bij het lezen van “Augustus de deprimomaand”.

Alvast heel wat verkoeling en veel leesplezier gewenst !

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}