De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 33- 17 augustus 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 33- 17 augustus 2022

Beste lezer  ,

Het is genoeglijk bekend “Na regen komt zonneschijn!” en…. vice versa! Na de voorbije hittegolf kregen we vandaag in onze regio net iets meer dan een verfrissende bui!! We hebben water tekort doch wolkbreuken brengen niet echt de spreekwoordelijke zoden aan de dijk.

De kolossale omslag in buitentemperaturen zal heel waarschijnlijk een ontegensprekelijke weerslag kennen op de vogels die op vandaag nog niet wilden weten van ruien. Het speelseizoen doet inmiddels een aantal krampachtige stuiptrekkingen doch het einde is meer dan duidelijk in zicht. Een dalend aantal deelnemers en dito prestaties spreken voor zich en bovendien is – gelukkig genoeg – tegen het voortschrijden van tijd en seizoen geen kruid gewassen.

Net als voorbije maanden houden wij er inmiddels aan onze liefhebbers op de hoogte te houden van alsnog te verspelen wedstrijden voor volgende week (week van 22 tot en met 28 augustus).

Steeds leuk blijft het uiteraard om uitslagen van voorbije week samengebundeld te zien doorkomen. Ook hier bieden wij antwoord (uitslagen van week 08 tot en met 14 augustus).

Uiteraard kunnen deze zaken blijvend geconsulteerd op onze website www.avibo.be. Onder het tabje “Activiteiten” vind je in het submenu “Zettingen” alle aangekondigde zettingen terug evenals de gepubliceerde uitslagen. Dat je kan selecteren op gewest en datum is bovendien een leuke en handige tool.

Voor de ware gedreven speurders is de mogelijkheid de “Top 40” van een bepaalde periode te consulteren een bijzonder leuk en aangenaam item. Zonder veel zoekwerk bekom je op eenvoudige wijze een geactualiseerd overzicht binnen de door u bepaalde criteria.

Deze korte bloemlezing van huidige mogelijkheden brengt ons tot een aantal onderwerpen die werden behandeld op voorbije vergadering van uw Bestuursorgaan. Wij zijn immers niet blind voor wat de mogelijkheden zijn, noch doof voor de voorstellen door geïnteresseerde meedenkers en nemen alles steevast mee in onze gestage groei.

In het verslag van voorbije vergadering wordt tevens de link gelegd naar twee belangrijke bijeenkomsten in komende septembermaand. In bijlage vindt u bijgevolg tevens de uitnodiging voor het raadgevend overleg met onze coördinatoren. Op zaterdag 03 september zetten wij samen ons beste beentje voor om op basis van evaluatie van het verleden antwoorden te formuleren voor de toekomst.

Zoals nu al een aantal jaren uitdrukkelijk aangekondigd en gevraagd, roepen wij liefhebbers en maatschappijbesturen op om voorstellen, opmerkingen en grieven via hun respectievelijke gewesten en/of regio’s aan uw Bestuursorgaan over te maken. Zo kunnen wij samen aan de slag om een gepast antwoord te formuleren en onze hobby voor verval te behoeden, ja zelfs verder uit te bouwen!

Net als in vorige edities mogen we onze lezers eens te meer deelachtig maken aan uitslagen en titelverdeling in een aantal maatschappijen, verbonden en gewesten. De welgemeende gelukwensen van ons allen aan de laureaten en de talloze deelnemers aan alle schitterende plaatselijke organisaties zijn eens te meer bijzonder oprecht.

Voorbije maanden werden we met zijn allen geteisterd door allerlei onheil als de oorlog in Oekraïne en het “inflatiespook”. De stijging van de levensduurte is waarlijk schrikbarend en menig econoom of beursanalist waagt zich op grootsprakerige wijze aan bijzondere voorspellingen. Dat de meningen divers zijn, zal niemand verbazen. Zonder het te beseffen zijn een aantal goeroes waardige opvolgers van Nostradamus.

Ook Lucien van Gent moest en zou bijgevolg zijn licht laten schijnen over dit bijzonder pijnlijk fenomeen en dit zal inmiddels geen lezer meer verbazen. In “Alles slaat op” maakt Lucien op zijn welbekende en  eigengereide wijze een studie van dit wereldwijd probleem doch in de taal van de modale burger/vinkenier.

Laat alvast de prijsstijgingen niet te zwaar aan je hart komen. De gratis “A.Vi.Bo.-mail” zal immers ook komende tijd niet duurder worden en biedt u naast een aantal essentiële vinkenierswetenswaardigheden toch aangename verpozing in deze bijwijlen verdorven wereld waar zelfs de natuur het spoor bijster is.

Van goed nieuws gesproken!

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}