De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 34- 24 augustus 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 34- 24 augustus 2022

Beste lezer  ,

Zonder al te veel problemen verzeilden we vlotjes in een nieuwe hittegolf! Hoewel de zon het duidelijk moeilijker krijgt om stand te houden – en de dagen behoorlijk in lengte inboeten – branden haar stralen behoorlijk stevig op de inmiddels danig verschroeide aarde.

Mens en dier zoeken uit noodzaak voor zoveel straling naar beschutting voor dit hevig zonnegeweld doch de oplopende temperaturen maken het leven en vooral het slapen behoorlijk lastig.

Het speelseizoen 2022 is zo goed als het hoekje om en in tegenstelling tot voorbije maanden publiceren we geen aankondigingen meer voor de laatste dagen van augustus daar er na zondag 28 augustus geen zettingen meer werden gepubliceerd. Er resten ons echter wel nog een aantal uitslagen uit de week van 15/08 tot en met 21/08.  In een volgende editie ronden we ook dit uitslagenbord af en komt aldus officieel een eind aan huidig speelseizoen.

In samenhang met bovenstaand einde van het speelgebeuren ontvingen we nog enkele uitslagen van de titelverdeling in een aantal maatschappijen en gewesten. Net als in vorige edities onthouden we de aandachtige volger deze info niet zonder eens te meer alle deelnemers en de organisatoren te feliciteren met bekomen resultaten.

Zoals in vorige mail aangekondigd, vindt op zaterdag 03 september de vergadering met onze coördinatoren plaats. (in bijlage vindt u alvast de uitnodiging en agenda )

Uit de hoek van onze coördinatoren ontvingen we op heden reeds een aantal vragen en voorstellen om onze hobby en onze werking te ondersteunen en verder uit te bouwen. De inbreng van deze raadgevende vergadering was en is zonder meer betekenisvol en zorgt telkens weer voor een boost aan energie binnen alle geledingen. Ook nu weer hopen wij op een vruchtbare en vooral constructieve vergadering.

Uiteraard herhalen we met nadruk onze dringende oproep naar onze liefhebbers en maatschappijbesturen om voorstellen, opmerkingen en grieven via hun respectievelijke gewesten en/of regio’s aan uw Bestuursorgaan over te maken. Zo slagen wij er alvast in om een gepast antwoord voor te bereiden en of te formuleren. Bovendien kunnen we op die wijze voorgestelde verbeteringen aan komende vergaderingen (coördinatorenoverleg en Algemene Raad) voorleggen ter bespreking.

In de luwte verzette collega Rik Tanghe inmiddels bergen werk ter voorbereiding van ons komend congres. We laten niet na hier rond komende periode de nodige berichtgeving te verzorgen.

Lucien van Gent voelde dit bericht blijkbaar “aan zijn water” want zie in “Aardje naar zijn vaartje” begeeft hij zich met zijn gekende vlotte pen op het glibberige pad van de erfelijkheidsleer. In zijn welbekende stijl maakt hij vlotjes komaf met deze bijzonder complexe materie en vertaalt op luchtige wijze de gevolgen van wat je erft uit je voorouders…

Dat de auteur verantwoordelijk is voor de correctheid van de inhoud van zijn schrijven staat (zeker in deze context) buiten kijf!

De warmte eist inmiddels ook van mij duidelijk zijn tol en ik hunker vanachter het toetsenbord nu reeds naar een verfrissende ….. “waterachtige oplossing met een kraag”!

  • §§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}