De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 35- 31 augustus 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 35- 31 augustus 2022

Beste lezer  ,

31 augustus 2022!!

Het vinkenseizoen 2022 blaast zijn laatste adem uit terwijl wij als liefhebbers enigszins verweesd achterblijven doch met volle aandacht de zorg voor onze vogels aanhouden in aanloop naar… 1 april 2023!

Einde van een speelseizoen betekent meteen ook een laatste publicatie aan uitslagen. In bijlage vindt u dan ook de uitslagen van 22 augustus tot en met 28 augustus.

Gezien het feit dat er na zondag 28 augustus geen zettingen meer werden verspeeld komt een eind aan de wekelijkse publicatie van dit kleinood. Uiteraard kunnen alle uitslagen van het voorbije seizoen blijvend geconsulteerd op onze website.

We herhalen dat indien de organisator een uitslag correct doorzond via Zettingsoft, kan – wie dit wil – op onze website www.avibo.be onder het tabje “Activiteiten”  in het submenu “Zettingen” alle aangekondigde zettingen en uitslagen binnen een zelf te kiezen selectie onmiddellijk terugvinden en naar hartenlust consulteren….

Dat afscheid van een kweek- en speelseizoen tevens op inventieve wijze in de verf kan worden gezet, bewezen de bestuursleden en sympathisanten van de KM “De Blauwbekken” uit Kruisem-Nokere afgelopen zondag.

Als volleerde organisatoren van een bijzonder geslaagde wandeling/sneukeltocht tilden zij ons samenzijn als het ware naar een hoger niveau. Creativiteit gekoppeld aan een flinke portie lef gedragen door een vriendengroep bezorgden de grote schare deelnemers een bijzonder geslaagde zondagnamiddag. Een dikke proficiat is hier ongetwijfeld meer dan op zijn plaats. We zien nu al uit naar een vervolg!!

Wat is het fijn deel uit te maken van onze familie van creatieve vinkeniers!!

Naar inmiddels jaarlijkse gewoonte vindt nu zaterdag 03 september de vergadering met onze coördinatoren plaats. (in bijlage vindt u alvast de uitnodiging en agenda )

Uit de hoek van onze coördinatoren ontvingen we op heden reeds een aantal vragen en voorstellen om onze hobby en onze werking te ondersteunen en verder uit te bouwen. De inbreng van deze raadgevende vergadering blijft zonder meer betekenisvol en zorgt dankzij de feedback telkens weer voor een boost aan energie binnen alle geledingen.

Het doet ons nu al plezier te merken dat tal van  liefhebbers en maatschappijbesturen ingingen op onze oproep om voorstellen, opmerkingen en andere vragen via hun respectievelijke gewesten en/of regio’s over te brengen aan uw Bestuursorgaan.

Zij gingen alvast aan de slag om de nodige voorbereidingen te treffen in hun streven naar het formuleren van gepaste antwoorden en/of maatregelen aan komende vergaderingen (coördinatorenoverleg en Algemene Raad). Deze adviserende organen kunnen vervolgens hun bedenkingen bij voorliggende ideeën uitspreken om waar nodig bij te sturen.

Na deze bijeenkomst zal het Bestuursorgaan op zaterdag 10 september in vergadering alles doorpraten in voorbereiding op de Algemene Raad van zaterdag 17 september 2022. De dagorde voor komende vergadering van het Bestuursorgaan en de uitnodiging voor de vergadering van gewestleiders en coördinatoren – genoegzaam gekend als onze Algemene Raad– onthouden we jullie niet!

Lucien van Gent is ongetwijfeld een man van zijn tijd en met arendsblik volgt hij de ontwikkelingen in het dagdagelijkse leven op de voet.

Mijmerend bij de aangename taak aan de afwasbak in het bijzijn van moeder de vrouw, voelt hij zich als “onze advocaat” danig gekrenkt. Dat onder de titel “Plagiaat” meer schuil gaat dan je op het eerste zicht zou vermoeden, zal inmiddels geen trouwe lezer verwonderen.

Dankzij verrassende wendingen weet hij eens te meer onvermoede intriges bloot te leggen… Nieuwsgierig?

Lezen maar…

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}