De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 37 – 14 september 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 37 – 14 september 2022

Beste lezer ,

Mocht er nog iemand aan twijfelen: “De zomer heeft ons duidelijk verlaten!” De huidige kilte staat immers  in sterk contrast met de verzengende hitte van enkele weken geleden.

In volières en andere ruigelegenheden zijn het gros van de vogels klaar voor de winter. De wissel naar het nieuwe verenkleed ging behoorlijk vlot op enkele uitzonderingen na. Vogels die onvolledig of zelfs niet geruid zijn, verdienen onze bijzondere aandacht. Voor hen wordt komende winterperiode immers geen sinecure.

Midden deze kleine en grote zorgen werd voorbije zaterdag binnen het Bestuursorgaan stevig nagekaart over voorbije overleg met onze coördinatoren. Deze insteek legt immers de basis voor de communicatie op onze Algemene Raad. Zoals uit bijgesloten verslag blijkt zijn we bovendien met zijn allen druk doende en dit op tal van terreinen.

Dat nu zaterdag de vergadering met onze gewestleiders plaatsvindt, is inmiddels genoegzaam bekend. We laten niet na om nogmaals de agenda bij te voegen niet zonder lezers diets te maken op  inmiddels reeds eerdere publicatie op de website van deze bijeenkomst.

We verwijzen onze liefhebbers-geïnteresseerden naar ons communicatieorgaan www.avibo.be waar je in het menu “organisaties” onder het tabje “vergaderingen” alle aankondigingen kan terugvinden. Uiteraard worden de uiteindelijke verslagen hier ook aan gehecht zodat iedereen deze telkens kan consulteren.

Net als vorige week houden we eraan om nog enkele uitslagen van verspeelde koning- en andere kampioenschappen te publiceren. Mooi dat eens te meer enkele liefhebbers zich wisten te onderscheiden. Onze hartelijke gelukwensen zijn uiteraard hun deel.

Een aantal onder u hebben het ongetwijfeld al opgegeven en kunnen bezwaarlijk een boekenwurm worden geheten. Voor de moedige doorzetters pakt Lucien van Gent uit met een gedurfd artikel “Boekenmaagd of boekenwurm”.

In zijn gekende stijl neemt Lucien ons via een omweggetje mee naar de barre oorlogsjaren en de bijzondere heldhaftigheid van enkele moedige lieden tijdens de bezetting en de bijzondere rol van… “vinkeniers”.

Lezen maar!

 

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}