De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 40 – 5 oktober 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 40 – 5 oktober 2022

Beste lezer  ,

Pas thuis gekomen en – na iets meer dan twee weken rust en kalmte in het betoverende Portugal – onmiddellijk geconfronteerd met de druk die heerst in ons kleine landje.

Vertraging, file, verkeersagressie en ander leed fristen onmiddellijk ons geheugen op: “Dit is België, welkom thuis!”

Vanavond onmiddellijk aangemeld in het vaccinatiecentrum in de buurt voor mijn 4de prik! De coronacijfers zijn immers inmiddels behoorlijk de foute richting aan het uitgaan.

Bij deze roep ik éénieder op om onverwijld verantwoordelijkheid op te nemen! Doe het voor jezelf en voor de kwetsbaren rond u. De zwaksten dreigen bij verdere escalatie immers eens te meer de zwaarste tol te betalen.

Vergeet in dit kader niet dat het vermaledijde virus voor elk van ons bijzonder verraderlijk is en blijft zodat naar mijn bescheiden mening bijgevolg iedereen er alles zou moeten aan doen om besmetting te vermijden of de gevolgen te beperken door… – U raadt het al – met zijn allen te gaan voor vaccinatie!

Als vogelliefhebbers kunnen we – jammer genoeg – inmiddels al een behoorlijk mondje meepraten over virussen en hun verspreiding. De huidige uitbraken van  vogelgriepvirus nemen waarlijk gigantische afmetingen aan en vanuit het FAVV ontvingen we sedert de voorbije mail welgeteld drie meldingen van nieuw onheil.

Het is onze droeve doch verpletterende plicht jullie dit verhaal in bijvoegsel kenbaar te maken.

In deze context moet bovendien gezegd dat – door onder meer de hoge virulentie binnen de wilde vogelpopulaties – alle houders van vogels en pluimvee bijzonder strikt dienen om te gaan met ophokken, voederen en drenken van de eigen dieren. Uit stalen bij het Federaal Agentschap blijkt immers eens te meer dat wilde vogels de boosdoeners waren in de meeste nieuwe gevallen.

Inmiddels stapelen er zich aan de einder gitzwarte donderwolken op. Het hek is zonder enige twijfel helemaal van de dam wanneer eerste meldingen worden bevestigd van mogelijke besmettingen op mensen door aangetaste vogels! Elke vogelhouder dient heel goed te beseffen dat dergelijke wending ons en onze hobby echt in het verdomhoekje dreigt te plaatsen.

Voor organisatoren van tentoonstellingen van vogels wordt het komende periode bijgevolg eens te meer bang afwachten. De eerlijkheid gebiedt ons te stellen dat wij duimen voor hen doch jammer genoeg het ergste vrezen.

Niettegenstaande bovenstaande onheilstijding houden we er toch aan de aankondiging van het Kampioenschap van de Frontstreek te herhalen, uiteraard onder voorbehoud!

De goede verstaander heeft het inmiddels begrepen. Uw Bestuursorgaan heeft alvast enkele behoorlijke hindernissen te nemen naast de vaste agendapunten in het maandelijkse overleg van komende zaterdag. De weerbaarheid in eerdere crisismomenten sterkt ons echter dat wij ook deze slag samen te boven komen.

Dat moeilijk ook gaat, weten wij met zijn allen. Lucien van Gent diept op filosofische basis deze zegswijze op zijn gekende wijze uit in “Moeilijk gaat ook…maar moeilijk!“.

Via een eens te meer bochtenrijk en vooral verrassend parcours werpt hij zijn licht op huidige crisis en weet op die wijze met zijn benadering een aantal zaken te relativeren.

Wanneer u deze mail doorneemt, overvalt u ongetwijfeld het gevoel van hopeloosheid en machteloosheid.

Niets is minder waar!

Zoals in een eerdere tussenkomst aangehaald, was ik afgelopen zomer bevoorrechte getuige van een bijzonder creatief en uiterst geslaagd initiatief bij de “K.M. De Blauwbekken” uit Nokere in hun streven naar verbondenheid en vernieuwing.

Zoals in stilte gehoopt brengt hun zegsman Jordi Vanhouteghem uitgebreid verslag van hun “1ste Wandel- en Sneukeltocht”  en dit in tekst en beeld. We onthouden u dit niet om alvast op een positieve wijze af te sluiten en vooral hoopvol uit te zien naar de toekomst!

Immers na de 1ste komt toch de 2de ?

Of niet Lucien?

 

  • §§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}