De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 43 – 26 oktober 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 43 – 26 oktober 2022

Beste lezer  ,

Goed één week voor Allerheiligen en het lijkt wel lente!

De weergoden zijn waarlijk de weg bijster. Doch dankzij hun al dan niet gewilde steun wordt onze energiefactuur behoorlijk in toom gehouden. In normale jaren is begin november immers vaak een behoorlijk koude periode.

Vanavond enigszins verontrustend bericht gekregen dat er blijkbaar een misverstand rondwaart binnen onze rangen. De uitnodiging voor komend congres werd – zoals altijd – aan de afgevaardigden toegestuurd maar geldt uiteraard voor alle vinkeniers!! 

Ons congres nadert – zoals u merkt – inmiddels met rasse schreden en wij hopen alsnog een schare vinkeniers in beweging te krijgen voor deze unieke bijeenkomst. Zoals eerder aangekondigd voorzien we naast een boeiend en gevarieerd programma een warme maaltijd voor de gegadigden.

Zeg zelf een boeiende organisatie die iedereen gratis kan bijwonen en waar voor een warme maaltijd slechts vijf euro dient betaald zorgt op zich al voor een aangename sfeer!

Wij hopen u bijgevolg in grote getale te mogen verwelkomen op zaterdag 05 november 2022 om 09 uur in de Kubox in Kuurne voor dit grandioos feest van en voor onze vinkeniers! Net als voorbije weken herhalen we onze oproep om vooraf in te tekenen zodat we een aantal praktische schikkingen kunnen treffen. Uiteraard vindt u de noodzakelijke info terug in onze folder met inschrijvingsstrook.

U komt toch ook!!??

Vogelgriep blijft met de regelmaat van de klok toeslaan en eens te meer moeten wij u deelachtig maken aan een nieuwe uitbraak van dit vermaledijde virus. We herhalen tot vervelens toe dat we met zijn allen de strijd dienen aan te gaan met dit virus door ons eenvoudigweg te houden aan de huidige maatregelen.

Belofte maakt schuld…

Zoals vorige week aangekondigd delen we graag met onze talrijke lezers en sympathisanten de Erelijst van de voorbije Ronde van Vlaanderen. De definitieve uitslag als sluitstuk van dit regelmatigheidscriterium is een absoluut hebbeding en kan, ja zal naar hartenlust worden geconsulteerd door alle vinkeniers die naam waard.

Dankzij de inzet van alle maatschappijbesturen binnen onze federatie kunnen en mogen wij u dit prachtig document aanbieden. Uiteraard gaan onze bewondering en gelukwensen in de eerste plaats uit  naar onze laureaten niet zonder alle deelnemers in deze hulde te betrekken. Naar aloude gewoonte worden de laureaten gehuldigd op onze eerstkomende Algemene Vergadering van 05 maart 2023 te Waregem.

Waar ik net nog de loftrompet stak over de werking van onze maatschappijbesturen toog Lucien van Gent onvervaard aan de slag. In zijn edel streven om de vinkensport nieuw leven in te blazen ging hij op bezoek bij “Fons de Redder“.

Naast enkele waardevolle ideeën weerhoud ik uit zijn pleidooi de vaststelling dat enkel klagen en zagen bijzonder weinig boter aan de galg brengen.

Met deze wijsheid voor ogen hou ik het alvast voor bekeken.

 

§§§

Op vraag van een aantal aandachtige lezers – die het samenzijn met vrienden missen – willen we gedurende de wintermaanden onze activiteitenkalender telkens updaten en hier publiceren.

De meer bedreven fanaten vinden ongetwijfeld hun weg op onze website www.avibo.be om deze informatie te verzamelen.

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}