De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 44 – 2 november 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 44 – 2 november 2022

Beste lezer ,

Vandaag 02 november of feestdag van Allerzielen.

Voorwaar een droeve periode voor vele getroffen families die recent of langer geleden noodgedwongen afscheid moesten nemen van een geliefde.

Zo nam de federatie vorige week afscheid van officieel zangkeurder en eregewestleider van het gewest Brakel Julien Decock. Zijn gezapige lach, zijn bijzonder accent en zijn diepmenselijkheid met steeds het correcte voor ogen zullen ons altijd bijblijven.

Niettegenstaande dit droeve nieuws moeten wij willens nillens mee in de tred van het leven zonder onze afgestorvenen te vergeten.

Nu zaterdag 05 november staat immers ons congres op het programma.

Spijts onze herhaalde oproepen komen de inschrijvingen slechts druppelsgewijs binnen en zijn wij als initiatiefnemers bepaald verontrust in huidig aantal aanmeldingen.

Bij deze nogmaals een warme oproep aan iedere vinkenier om alsnog onze bijzondere en leerrijke  bijeenkomst te vervoegen.

Ben je niet ingeschreven?

Kom toch maar af! Naar aloude gewoonte passen we hier immers wel een mouw aan! Belangrijk is, dat je erbij bent!!

U komt toch ook!!??

Net als voorbije weken houden we onze lezers up to date voor wat de huidige situatie in de verspreiding van vogelgriep aangaat. In bijlage leest u de meest recente situatie zoals ze ons door het FAVV werd overgemaakt.

Na een geslaagd kampioenschap van de Frontstreek bij Luc Blondeel en zijn vrienden kijken we met zijn allen vooruit naar de Gouden Ringshow en het NOFON-Championship.

Als lid van deze laatste organisatie durven wij een lans breken om u allen uit te nodigen deel te nemen aan dit unieke en grandioos spektakel waar ook wij, vinkeniers, een stevig woordje kunnen en mogen meespreken. In bijlage geven wij alvast alle noodzakelijke info mee en bovendien verwijzen we graag naar de website www.nofon.be voor meer duiding.

Uiteraard hopen wij op een talrijke deelname uit onze rangen doch ook toeschouwers zijn van harte uitgenodigd op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december 2022 in Putte.

Na onze publicatie van de uitslag van de Ronde van vorige week ontvingen wij een aantal opmerkingen rond onvolkomenheden. Het is voor ons bijzonder jammer dat dit na meerdere publicaties nu pas wordt gecommuniceerd en wij eens te meer aan de slag dienen te gaan om deze gebreken op te sporen en weg te werken.

Dat maatschappijen inmiddels stevig doorgaan met huldigen van koningen en andere kampioenen is u ongetwijfeld niet ontgaan. Jordi Vanhouteghem en zijn Nokerse maatschappij pakken eens te meer op bijzondere wijze uit.

Na eerdere hoogtestages en sneukeltoeren maken zij van hun kampioenenviering een heus kampioenenweekend. Wij onthouden onze lezers uiteraard de gedocumenteerde neerslag van dit event niet.

Elke lezer van onze wekelijkse nieuwsbrief weet nu al wat komt.

Lucien van Gent kan en mag niet op het appèl ontbreken. Waar we op ons congres een Vlaams middagmaal worden voorgeschoteld, behandelt hij het bijhorend gerstenat. In “Café zonder bier” geeft hij een bijzonder scherpe beschouwing bij huidige evolutie in deze warrige tijden. Lucien kennende zit er echter steeds een aangename ondertoon vervat in wat een aanklacht zou kunnen zijn.

Veel leesplezier en tot zaterdag!!

§§§

Op vraag van een aantal aandachtige lezers – die het samenzijn met vrienden missen – willen we gedurende de wintermaanden onze activiteitenkalender telkens updaten en hier publiceren.

De meer bedreven fanaten vinden ongetwijfeld hun gading op onze website www.avibo.be om deze informatie te verzamelen.

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}