De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 47 – 27 november 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 47 – 27 november 2022

Beste lezer,

Vandaag toch behoorlijk geschrokken door de mededeling dat voorbije periode twee absolute A.Vi.Bo.-iconen ons zijn ontvallen.

Enerzijds ontviel ons ere-rechter Joris Degroote die als advocaat binnen de toenmalige Raad van Bestuur respectievelijk fungeerde als lid van de Hoofdraad, secretaris van de federatie en vervolgens een tijd lang voorzitter van de Beroepscommissie was.

Anderzijds overleed gisteren de heer Frans Declerck, erevoorzitter van de Officiële Zangkeurraad en gedurende 25 jaar lid van de toenmalige Hoofdraad. Frans leidde 20 jaar lang de Officiële Zangkeurraad en wist als geen ander ons zangreglement in mensentaal om te zetten.

Beide heren hebben zich steeds met volle overtuiging van hun taak gekweten en waren in die moeilijke jaren mee de grondleggers van een verlenging van de wettelijke bevoorrading als absolute garantie op het voortbestaan van onze wondermooie hobby.

Alle vinkeniers, de maatschappijbesturen, de gewest- en regiobesturen en de leden van de Officiële Zangkeurraad en het Bestuursorgaan betuigen de getroffen families hun blijken van oprechte deelneming bij hun heengaan.

De herinneringen aan hun gedrevenheid en enthousiasme zullen altijd in het hart van de vinkenier en de federatie blijven voortleven.

De overwinning van onze Rode Duivels na een weinig glansrijke prestatie neemt bij mij althans de verslagenheid niet weg. Ik weet wel dat het leven doorgaat, doch het afsterven van mensen blijft er nog steeds stevig inhakken.

Bijgevolg blijvend aangedaan door wat voorafging, is het mijn opdracht jullie toch een aantal zaken voor te schotelen.

Allereerst vestig ik graag de aandacht op komende Gouden Ringshow te Roeselare. Inderdaad op 03 en 04 december vindt deze prachtige show plaats in de Expo Schiervelde te Roeselare. Zoals de meesten onder u inmiddels wel weten is er aan parking geen gebrek zodat de organisatoren jullie telkens in grote getale kunnen verwelkomen van 09:00 tot 18:00 uur.

Deze vogelshow luidt zonder meer de laatste rechte lijn in naar ons 1ste NOFON-championship in Putte. In een prachtige zaal hopen de drie federaties verenigt in NOFON ook hier talloze liefhebbers te mogen verwelkomen vanaf vrijdag 16 december tot en met zondag 18 december.

Intussen blijven alle vogelliefhebbers bijzonder op hun hoede. Vogelgriep weet je wel!!

Gelukkig ontvingen we sedert onze vorige A.Vi.Bo.-mail geen nieuwe meldingen zodat we in stilte hopen op een alsnog gunstig verloop van beide evenementen.

Midden dit nieuws mijmert Lucien van Gent over een al te vaak en bijzonder droevig fenomeen “het overdragen (verraden)” van mensen. In zijn inmiddels gekende stijl vertaalt hij dit bijzonder negatief menselijk aspect in een luchtig verhaal “Is het overdragen of over dragen?“.

§§§

Op vraag van een aantal aandachtige lezers – die het samenzijn met vrienden missen – publiceren we gedurende de wintermaanden onze bijgewerkte agenda.

Attente volger merkt ongetwijfeld op dat er sedert vorige mail niks wijzigde!

De meer bedreven fanaten vinden ongetwijfeld hun gading op onze website www.avibo.be om deze informatie te verzamelen.

§§§

Zoals eerder gemeld wordt uw bijdrage, nieuwtje of weetje – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}