De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 50 – 14 december 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 50 – 14 december 2022

Beste lezer  ,

Waar ik het vorige week nog had over tal van hoopvolle zaken, blijkt dit ook op vandaag nog een correcte vaststelling. Eindelijk enkele dagen stevige nachtvorst gehad. Dit terwijl de zon verwoede pogingen onderneemt om ons alsnog enige warmte en licht te verschaffen. De huidige hoogte van haar verschijning is echter ontoereikend zodat we enkel tevreden moeten zijn met haar aanwezigheid zonder meer.

Na de geslaagde Gouden Ringshow, zelf voor het eerst actief deelgenomen aan de opbouw en de uitwerking van een grote tentoonstelling. Ons NOFON-Championship staat immers voor de deur en voorbije dagen bijzonder veel achting gekregen voor de mensen die dergelijke organisaties opzetten.

Onze federatie onderscheidde zich in de opbouwwerkzaamheden door een ideale mix van ernstige gedrevenheid en ontspannende humor. Luc Blondeel verzamelde rond zich enkele cracks van medewerkers die A.Vi.Bo. een meer dan waardevolle uitstraling bezorgden.

Uiteraard kan in navolging van deze ode een uitnodiging tot bezoek aan dit kampioenschap niet ontbreken. De unieke verbondenheid van de drie grootste federaties weergegeven in dergelijk groots feest voor alle vogelhouders kan en mag je niet missen! Ik hoop jullie komend weekend te mogen ontmoeten op één van de tentoonstellingsdagen.

Midden de aanhoudende aanwezigheid van vogelgriep slagen we er inmiddels en vaak onverhoopt toch in om blijvend organisaties op poten te zetten. In bijlage geef ik jullie graag meest recent vogelgriepnieuws mee, niet zonder jullie eens te meer te wijzen op onze verantwoordelijkheid om de ziekte buiten onze vogelpopulaties in beschermd milieu te houden.

Midden dit gejubel toch nog even de lof zwaaien voor de meer dan verdienstelijke kooien- en schuilhokjestentoonstelling die voor de 21ste keer doorging bij de Molenzangers uit Kuurne. Bijgevoegd artikel laat ons alvast meeproeven van deze heuglijke gebeurtenis.

Vorige zaterdag een aangename en uitgebreide vergadering van ons Bestuursorgaan. Een aantal zaken voor de nabije of de verdere toekomst werden stevig doorgepraat en uitgetekend. Ik onthoud u uiteraard de weerslag van deze bijeenkomst niet.

Nog volop drijvend op de adrenaline van mijn ontmoeting met tevreden vogelhouders is volgend onderwerp als het ware een domper op zoveel vreugde.

Dat geld niet stinkt, bewezen een aantal corrupte beleidsvoerders voorbije dagen. Het immer moraliserende Europees Parlement blijkt binnen eigen achterkamers een aantal volleerde fraudeurs te huisvesten.

Net wanneer dit gebeurt, zend Dirk Jonckheere een historische schets door van de link tussen geld en een aantal geurkenmerken. Op die wijze wordt onze mail eens te meer brandend actueel.

Ik doe er bovendien momenteel alles aan om alsnog een helft van de tweede halve finale op de wereldbeker in Qatar mee te pikken.

Misschien overtuigt mijn gedrevenheid de Qatarese overheid tot een milde schenking??

§§§

 

Trouw aan onze belofte publiceren we ook nu de geactualiseerde kalender.

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}