De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 51 – 21 december 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 51 – 21 december 2022

Beste lezer  ,

21 december!! De kortste dag van het jaar is voorbij!

Het keerpunt is bereikt en van nu af aan gaan we terug naar het licht! Aanvankelijk zullen de dagen slechts enkele seconden lengen doch binnen enkele weken neemt – wanneer de zon haar klim verder doorzet – het licht langzaam in intensiteit toe.

Midden deze duistere en onzekere tijden herdenkt de christengemeenschap de geboorte van de Verlosser. Kerstmis als feest van licht en hoop drukt onverkort de wens tot algehele vrede uit en betekent op die wijze meer dan het beschreven fysische verschijnsel van de terugkeer van het licht.

Onze proost ging maar al te graag in op onze eenvoudige vraag om een bezinningstekstje neer te pennen en bedoelde boodschap op zijn eigen en uiterst herkenbare wijze aan ons over te brengen. Midden deze vaak moeilijke dagen brengt de inhoud van zijn boodschap alvast hoop, warmte en licht.

Het kerstgebeuren kan overigens bogen op een bijzonder rijke geschiedenis en wie anders dan Dirk Jonckheere kan ons meetronen naar één van de parels die hij tijdens zijn voortdurende zoektocht naar wetenswaardigheden ontdekte. Dirk zond de geschiedenis van “Stille Nacht” aan ons door en wij willen onze lezers dit bijzonder stukje alvast niet onthouden.

De aangehaalde hoopvolle boodschap kende in het 1ste NOFON-Championship een meer dan waardevolle proloog. De voorzitters brachten op vrijdag 16 december in de openingsspeech het ideeëngoed achter deze verbintenis naar voor en onderschreven eerder gemaakte hoopvolle engagementen.

De bijzondere verzameling van vogels en vogelliefhebbers zorgde alvast voor heel wat uitstraling en zoals vorige week reeds aangehaald zorgden enerzijds de ploeg rond Luc Blondeel en anderzijds de leden van de KM De Hogewegvink uit Erembodegem voor een meer dan opgemerkte A.Vi.Bo.-aanwezigheid.

Dat Luc Blondeel onze federatie bovendien bijzonder in de schijnwerper plaatste door als eerste de “Master in het klassement voor vinken” in de wacht te slepen, verdient ons aller bewondering. We feliciteren Luc en de andere deelnemers dan ook voor hun bijzondere prestaties. In bijlage laten we onze lezers grasduinen in de volledige uitslag van dit evenement.

Niettegenstaande de bovenstaande positieve berichtgeving blijven rechtgeaarde vogelhouders alert voor de chronische aanwezigheid van het vogelgriepvirus. Het FAVV verspreidde vorig weekend ingesloten bericht waardoor alle schutkringen op Belgisch grondgebied worden geheven.

Hoera, zou je denken! In de marge dient toch enige reserve te worden ingebouwd. Enkel het rigoureus toepassen van algemene maatregelen om insluipen van dit vermaledijde virus te vermijden, bieden enige kans op bestendigen van de huidige situatie.

Ondergedompeld in de kerstsfeer kon Lucien van Gent niet ontbreken met een bijzonder verhaal. Zoals steeds vertaalt hij een bijzondere ervaring naar … ons vinkeniers. In “Vaarwel goodbye” doet hij eens te meer een verdienstelijke poging om de ogenschijnlijk onmogelijke link te leggen tussen Kerstmis en ..vinkeniers. Of hij hierin lukt, maken jullie zelf maar uit!

Namens het voltallig Bestuursorgaan, de regiocoördinatoren, onze officële zangkeurders en onze gewestleiders wensen wij al onze vinkeniers en sympathisanten alvast “Een vreugdevol en vredig Kerstfeest.”

 

§§§

 

Onze federatie leeft!

De wekelijks bijgewerkte versie van onze activiteitenkalender overtuigt ons alvast van deze bewering.

Trouw aan onze belofte publiceren we immers ook nu de geactualiseerde kalender.

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}