De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 52 – 28 december 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 52 – 28 december 2022

Beste lezer  ,

Het feest van de Onnozele Kinderen of Onschuldige Kinderen wordt op 28 december gevierd.

Op die dag herinnert de Katholieke Kerk zich het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem, die op last van koning Herodes de Grote werden gedood, de kindermoord van Bethlehem (bron: Wikipedia)

Zonder enige pretentie te uiten, durf ik alvast stellen dat ik meermaals en met een zekere fierheid de titel van “onnozelaar” heb gedragen doch dit in een enigszins andere betekenis. Reeds in mijn jeugdjaren werd ik talloze malen “gehuldigd” om mijn al dan niet geveinsde dwaasheid.

“Gelukkig ouder worden”, vereist zonder meer dat je het kind in jezelf levend houdt. Niettegenstaande heel wat inspanningen van allerlei pedagogen en andere wijzen om het vreemde bochtenwerk in mijn denken en gedragingen bij te sturen, blijft het kind in mezelf springlevend en kom ik meer dan waarschijnlijk in aanmerking voor een “lifetime achievement award”. Tot spijt van mijn omgeving timmer ik inmiddels moedig verder aan dit onschuldig en ontspannend vertoon.

In een tijd waar kommer en kwel de hoofdtoon voeren, is en blijft het immers ongemeen belangrijk te relativeren en zaken op positieve wijze te benaderen.

28 december en nummer 52 van onze eerste jaargang van onze “A.Vi.Bo.-mail” betekent meteen het einde van de eerste jaargang. Het is onze trouwe lezers ongetwijfeld niet ontgaan dat deze communicatie het voorbije jaar een meer dan behoorlijke evolutie heeft doorgemaakt.

Zonder al te grootsprakerig te worden, mogen we stellen dat we er samen iets moois hebben van gemaakt. We durven er dan ook op aandringen om in eigen omgeving nog meer liefhebbers te bewegen in te tekenen op dit overigens volledig gratis weeknieuws.

Uiteraard blijven liefhebbers ons op heden nog steeds aanklampen rond het bijzonder pijnlijk en jammer genoeg onomkeerbaar einde van het “A.Vi.Bo.-blad”.

Voorbije schrijfseizoen heeft ons echter nog  meer dan voordien bewezen dat het teloorgegane blad in toenmalige vorm geen toekomst meer had en we bijgevolg dringend keuzes dienden te maken. Hardhorige liefhebbers en koppige ontkenners blijven intussen de sedert jaren geduide symptomen van “ongeneeslijk ziek zijn” van ons blad ontkennen.

Na de positieve berichtgeving in onze vorige mail moeten we op heden jammer genoeg slecht nieuws brengen van het vogelgriepfront. We blijven er intussen meer dan stevig op aandringen om alle richtlijnen uitgevaardigd door het FAVV strikt en stipt toe te passen.

In een tijd waar mens en dier geteisterd worden door tal van virussen blijft ons aller alertheid en doordacht optreden de beste garantie om dit onheil samen heelhuids door te komen. Er bestaan echter geen excuses om niet correct om te gaan met elkaar noch met onze dierbare vogels of bij uitbreiding de volledige natuur!

Ons jaar afsluiten zonder een gastoptreden van Lucien van Gent zou van absolute minachting voor deze veelschrijver getuigen. Geïmponeerd door het voorbije WK in Qatar en de meer dan beschamende optredens van onze Rode Duivels laat Lucien zijn licht schijnen op het feest dat voetbal dient te zijn?

In “Voetbal een Beest” stelt hij zaken aan de kaak echter niet zonder aangenaam te relativeren. Vrouwen en andere mindere voetbalkenners mogen zich absoluut niet laten afschrikken door de titel! Lucien pretendeert immers niet een analist te zijn!! In dit vakgebied zijn we op dit ogenblik meer dan oververzadigd!

Het voltallig Bestuursorgaan, de Regiocoördinatoren, onze Officiële Zangkeurders en onze Gewestleiders houden er nu reeds aan al onze vinkeniers, hun families en onze sympathisanten een fijn en vreugdevol eindjaar te wensen.

“Uiteraard hopen wij met zijn allen dat 2023 voor elk van jullie mag brengen wat jullie verhopen.

Moge 2023 bovendien een jaar zonder kommer en kwel worden en hopelijk blijven jullie allen gespaard van gezondheidsperikelen”

 

§§§

 

Zoals we nu reeds enige tijd aanhouden, brengen we u vandaag tevens de geactualiseerde activiteitenkalender.

De wakkere liefhebber merkt het ongetwijfeld op dat na Nieuwjaar de activiteiten behoorlijk stevig hervatten met onze vinkententoonstellingen!

Wij kijken er alvast naar uit om deze traditie terug op te nemen. Hopelijk ontmoeten we elkaar bij één van deze gelegenheden.

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}