De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 8 – 02 maart 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 8 – 02 maart 2022

Aan de oostgrenzen van onze Europese Unie speelt zich momenteel een brutale volkerenmoord en een aanslag op onze democratische principes af.

Stomverbaasd aanschouwen wij deze zoveelste provocatie van een dictator die schaamteloos in de voetsporen van voorgangers uit eerdere verschrikkingen treedt. Deze ontluisterende aanslag op de vrijheid van landen en volkeren dwingt ons stil te staan bij het relatieve van mooie en vredevolle tijden. In ons hart leven we dan ook mee met het zwaar geteisterde volk van Oekraïne!

In dit kader herhalen we onze oproep om massaal aanwezig te zijn op de H. Mis voor onze overleden vrienden van voorbije jaren. Op die plaats kunnen we elkaar steun betuigen door in warme menselijkheid verenigd te zijn. We zien elkaar ongetwijfeld op zaterdag 19 maart 2022 om 15 uur in de Sint-Amanduskerk van Wingene op uitnodiging van de plaatselijke maatschappij de Sint-Elooisvink.

Komend weekend is van bijzonder belang voor het bestendigen van onze werking. Op zondag 06 maart 2022 om 10 uur vindt de 73ste Algemene Vergadering online plaats. Alle sympathisanten kunnen van dan af  via onze facebookpagina deze vergadering bekijken.

De stemgerechtigde leden ontvangen hun stembrief per mail en kunnen vanaf nu donderdag 03 maart om 18 uur tot zaterdag 05 maart om 12 uur hun stem uitbrengen. Zij ontvangen de nodige onderrichtingen in hun mailbox. Uw Bestuursorgaan rekent alvast op uw steun om het titanenwerk dat we hebben aangevat tot een goed einde te brengen.

Inmiddels stevenen we resoluut af op de start van ons speel- en kweekseizoen. Meer en meer maatschappijbesturen vonden inmiddels de weg naar Zettingsoft en kondigden hun zettingen voor komend seizoen reeds aan op onze website www.avibo.be . Het is bepaald geruststellend dat inmiddels meer dan 1 op de 3 maatschappijen er in slaagde hun zettingen aan te kondigen.

We herhalen eens te meer klaar en duidelijk dat er geen ontkomen aan is en iedere zetting via dit kanaal dient te worden aangekondigd. Het programma Zettingsoft, de basisbestanden en het wedstrijdbeheer downloaden kan via Avibo-Admin waar je onder het tabje “formulieren” deze zaken kan terug vinden en aan de slag gaan.

Onze publicatie heeft inmiddels heel wat mensen overtuigd en het feit dat goed 1.500 abonnees dit geschrijf ontvangen, doet ons het beste verhopen. Schud ook uw leden in maatschappij, gewest, regio wakker om deelachtig te worden aan onze sterk toenemende groep zodat we samen kunnen blijven genieten van onze vriendschap en het vinkenieren.

Dat ook onze vaste waarden uit ons schrijverslegioen inmiddels de weg hebben ontdekt, is ook u, waarde lezer, ongetwijfeld duidelijk geworden.

Lucien van Gent – inmiddels ontpopt tot wekelijkse waarde – maakt eens te meer zijn opwachting en in “Papieren aub!” verrast hij eens te meer de aandachtige volgers.

Wat dan gezegd van Dirk Jonckheere die ook in deze nieuwe omgeving onder “Actualiteit en toekomst” een bijzonder actuele bijdrage levert.

We herhalen graag dat inzendingen die van dicht of ver van waarde kunnen zijn in de binding die onze “A.Vi.Bo.-mail” beoogt van harte worden ontvangen op rik@avibo.be.

Onnodig te herhalen dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}