De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 9 – 09 maart 2022

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 1 – nummer 9 – 09 maart 2022

De Algemene Vergadering zit erop en velen onder ons kijken meer dan reikhalzend uit naar 1 april. Over corona blijft het inmiddels verdacht stil in de media.

Dat Poetin door zijn walgelijk vertoon inmiddels  en jammer genoeg alle aandacht zich toetrekt,  camoufleert duidelijk de toenemende besmettingen in ons eigen land!

Blijf alstublieft voorzichtig!!! Niettegenstaande de vele “hoera”-berichten is het beestje immers verre van dood!!

In deze editie willen we in eerste instantie graag de integrale versie van onze 73ste Algemene Vergadering meegeven. Weet dat uw Bestuursorgaan er na deze onthoofde vergadering meer dan ooit naar uitkijkt  jullie volgend jaar in levende lijve te mogen ontmoeten in Waregem om terug aan te knopen met onze jarenlange traditie.

Met de blik op 1 april willen we nogmaals het belang van een tijdige aankondiging op onze website benadrukken zodat iedereen zorgeloos kan starten!!

Onze voorzitter poogde in zijn betoog van afgelopen zondag dit op volgende wijze te verwoorden.

“Het is in dit kader bijzonder belangrijk te herhalen dat de aankondiging via onze website www.avibo.be de enige rechtsgeldige en officiële aankondiging is.

Zowel voor het Agentschap Natuur en Bos als voor onze verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (verbonden aan de bondslidkaart) dient elke zetting dus via deze weg aangekondigd te worden.

Het is in deze bijgevolg ook duidelijk dat deze zettingen tijdig dienen aangekondigd. We zullen hier net als in het verleden de limiet van 10 dagen voor de dag van de zetting hanteren wat concreet inhoudt dat elke zetting op onze website dient aangekondigd (via Zettingsoft) tien dagen voor ze plaats vindt!

Ik herhaal dat het verspelen van niet aangekondigde zettingen illegaal is! De inrichters en de deelnemers stellen zich bloot aan strafrechtelijke vervolging en onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal bij gebeurlijk incident geenszins tussenkomen. “

Uw Bestuursorgaan houdt er – zoals overigens beloofd – aan om alle maatschappijen en liefhebbers mee te nemen op het uiterst boeiende digitale pad met gigantische mogelijkheden. We begrijpen uiteraard dat het voor sommige onder jullie niet zo eenvoudig is om deze klip te nemen.

Om deze belofte hard te maken gaan inmiddels op een aantal plaatsen infosessies door waar stap voor stap alle mogelijkheden van Avibo-Admin en Zettingsoft worden toegelicht.

Bij problemen of vragen, aarzel dus niet: “Contacteer onverwijld of een zustermaatschappij die reeds ervaring heeft opgedaan / of uw gewestleider / of uw regiocoördinator of uw Bestuursorgaan.”

We herhalen eens te meer dat iedereen u met graagte zal ondersteunen om mee op ontdekking te gaan binnen deze wereld vol gigantische mogelijkheden!!

Na onze Algemene Vergadering stelt uw Bestuursorgaan inmiddels alles in het werk om de laatste obstakels voor de start weg te werken. Na de maandelijkse vergadering van dit orgaan wordt het duidelijk hoog tijd  om onze Officiële Zangkeurders samen te roepen voor hun jaarvergadering dit op zaterdag 26 maart te Kuurne!

Graag herhalen we onze warme oproep tot massale aanwezigheid op de herdenkingsviering voor onze overleden vrienden van de voorbije droeve jaren. Op zaterdag 19 maart komen we om 15 uur samen in de Sint-Amanduskerk van Wingene om met E.H. Foulon, als voorganger, de bedroefde families en vrienden een hart onder de riem te steken.

Zoals binnen de Algemene vergadering duidelijk naar voor gebracht, is er geen ontkomen meer aan de digitale weg. Dat onze vaste commentator “Lucien van Gent” ook hier een bijzonder gesmaakte kijk op heeft moge blijken uit zijn artikel “Geen schildpad maar een i-pad, pépé!”

We herhalen graag dat de inbreng van verschillende schrijvers van absolute meerwaarde voor elke vinkenier is en we doen dan ook een blijvende en warme oproep om ervaringen, belevenissen of andere belangwekkende zaken met ons allen te delen.

Uw bijdrage wordt met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens graag dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}