De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 02 – 11 januari 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 02 – 11 januari 2023

Beste lezer ,

11 januari!!

Zes weken geleden stapten we met enige somberheid de donkerste tijd van het jaar in. Maar zie!

De dagen  beginnen duchtig te lengen en dit – in combinatie met de uiterst zachte temperaturen – brengt de natuur danig van de wijs.

De bijen togen veel te vroeg aan het werk en tal van bomen en struiken durven op heden reeds enige pracht tentoonspreiden. Hopelijk komt er geen zware ontnuchtering wanneer de bijwijlen ijskoude februarimaand lieftallige opwachting maakt.

Ook bij onze vogels roert één en ander. Leermeesters prevelen eerste gezangen en leergierige jongelingen ondernemen moedige pogingen om de volleerde zangers te volgen. Echte vinkeniers kennen als geen ander het belang van het voorzetten van een leermeester met keurige, correcte zangen die beantwoorden aan ons aloud zangreglement.

Tot onze spijt volharden een aantal leden in het opleren van leerlingen met twijfelachtige, ja zelfs ongeldige zangen. Dat ze op deze wijze de kiem leggen voor latere discussie en miserie blijft hen blijkbaar ontgaan.

Deze aanhef maakt meteen duidelijk dat een nieuw seizoen merkbaar wordt aan de einder en met rasse schreden naderbij komt. Uw Bestuursorgaan gaat nu zaterdag 14 januari dan ook weer stevig aan de slag om een aantal essentiële voorbereidingen te treffen zodat de seizoenstart alvast vlekkeloos kan verlopen. In de agenda merkt u onder meer de aanzet om onze traditionele Algemene Vergadering voor te bereiden. Als dit geen teken is van een naderend kweek- en speelseizoen!!

De vinkententoonstellingen dateren binnen onze werking van recenter datum doch zijn daarom niet minder belangrijk bij de opstart van een nieuw seizoen. Nu zondag 15 januari nemen “De Verenigde Vrienden” uit Oostrozebeke de handschoen op om het startschot te geven in dit regelmatigheidscriterium. In hun beschrijf proberen ze ook u te overtuigen om deel te nemen!

De onderscheiden organisatoren – met de steun van uw Bestuursorgaan – laten immers geen kans onbenut om ook de minder onderlegde tentoonsteller aan zijn trekken te laten komen. Onder het motto “voor elk wat wils” en in ons streven om dit voor iedereen haalbaar te maken, worden ook vogels in speelkooien gekeurd.

Voor onze vinkeniers en vogelvrienden is deze bijeenkomst bijgevolg een eerste onderlinge verbroedering bij de prille start van het nieuwe jaar. We hopen u bijgevolg te mogen ontmoeten op één of meerdere van deze bijzondere gelegenheden.

Dat vogelgriep een blijvende factor is, hoef ik op vandaag niet meer uit de doeken te doen. Het positieve nieuws echter is, dat in de laatste week geen nieuwe besmettingen werden vastgesteld bij hobbyhouders nog in professionele bedrijven. In bijlage geven we de huidige situatie weer naast de blijvende en dringende oproep om voorzichtig en verstandig om te gaan met dit vermaledijde virus. We kunnen of mogen onze liefhebberij niet nodeloos in gevaar brengen door de maatregelen van het FAVV niet correct op te volgen. Ook dit is een basiskenmerk van de echte vogelliefhebber.

Zonder er echt acht op te slaan is deze mail één jaar oud geworden! Wie anders dan Lucien van Gent wist ons hier attent op te maken.

In “Hiep Hiep Hoera!” schetst hij de evolutie in deze verwezenlijking. Gaande van afschuw bij het afscheid van ons blad al over angst voor de toekomst tot verbazing rond het gerealiseerde, doorploegt hij de exploten van het eerste levensjaar van deze jongste telg in de A.Vi.Bo.-familie.

Hij doet bovendien een ultieme en gewaardeerde oproep tot het aansluiten op deze brede communicatieweg. Weg, die bovendien GRATIS is!!

We wensen jullie alvast heel wat leesplezier en we zien elkaar ongetwijfeld op zondag in Oostrozebeke!!

 

§§§

Een  “A.Vi.Bo.-mail” zonder kalender is voorbije maanden als een café zonder bier. Om zeker te zijn dat er vanaf zondag toch bier is in het café alvast onze bijgewerkte kalender!!

Je merkt het ongetwijfeld op dat in de nabije toekomst heel wat evenementen hun beloop krijgen. Voor de echte liefhebber alvast de gelegenheid om deel te nemen, aanwezig te zijn of sympathie te betuigen.

Onze vinkententoonstellingen bijten – zoals eerder gemeld – de spits af!

Wij kijken er alvast naar uit om deze succesvolle traditie terug op te nemen. Hopelijk ontmoeten we elkaar bij één van deze gelegenheden.

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}