De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 03 – 18 januari 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 03 – 18 januari 2023

Beste lezer,

De kop is eraf!!

Inderdaad, afgelopen zondag waren we met zijn allen te gast bij “De Verenigde Vrienden” uit Oostrozebeke om deelachtig te zijn aan een onovertroffen vinkententoonstelling binnen het A.Vi.Bo.-voorjaarscircuit.

Prachtige vogels, schitterende organisatie, blije gezichten, gedegen keurders, gezellige sfeer, fris bier,.. Kortom alle elementen om van dit evenement een knaller te maken waren aanwezig. De organisatoren slaagden met brio in hun opzet en wisten onze traditie na voorbije coronajaren op waardige wijze nieuw leven in te blazen.

De aanwezigheid van erfgoedwatcher Lodewijk Deleu zorgde voor de extra touch. We onthouden onze lezers zijn sfeerbeelden van deze happening niet. Lodewijk bood ons twee mogelijke links aan om na te genieten. Enerzijds kan je de korte sfeerimpressie proeven terwijl je anderzijds kan kiezen om zijn uitvoerig verslag van deze prachtige bijeenkomst te bekijken.

Voorbije feest smaakt naar meer! De collega’s van “De Dorpzangers” uit Anzegem nemen met graagte de uitdaging aan om in de voetstappen van de vrienden uit Oostrozebeke te treden.

Komende zondag – 22 januari – bieden zij aan alle liefhebbers naast de inmiddels gekende tentoonstelling van botvinken in de onderscheiden categorieën tevens een ruilbeurs en een tentoonstelling van vinkenkooien en schuilhuisjes aan.

U leest het goed! Een niet te versmaden aanbod voor de gedreven vinkenliefhebber! In bijlage bieden we dan ook graag de uitnodiging en het beschrijf van dit eerstvolgende feest aan.

Midden dit enthousiasme houden we toch een slag om de arm! Vogelgriep, weet je wel.

Voorbije dagen ontvingen we immers eens te meer tijding van het FAVV rond uitbraak van het vermaledijde virus in Tongeren. We onthouden onze lezers de specificaties van dit incident niet en wijzen éénieder eens te meer op onze gezamenlijke  verpletterende verantwoordelijkheid bij de eventuele introductie van dit onheil bij onze vogels in beschermd milieu. Stipt en correct naleven van de maatregelen inzake hygiëne zijn en blijven van het grootste belang!!

Net voor de eerste vinkententoonstelling van dit kalenderjaar vergaderde uw Bestuursorgaan. De flink gevulde agenda zorgde eens te meer voor een pittige vergadering. Het bijgevoegde en uitgebreid verslag werpt ongetwijfeld meer licht op een aantal voorliggende kwesties.

Uiteraard werd veel aandacht besteed aan de gewijzigde Statuten zoals ze ter beoordeling worden voorgelegd aan komende Bijzondere Algemene Vergadering van 05 maart in Waregem.

Zoals jullie ongetwijfeld nog weten bereikten we door technische problemen bij vorige stemming niet het vereiste quorum. We namen voorbije maanden de tijd om deze herwerkte en versterkte funderingen van onze federatie aan een grondige revisie te onderwerpen zonder essentiële zaken te wijzigen en met aandacht op gewijzigde wetgeving.

We legden tevens de laatste hand aan de uitnodiging voor onze stemgerechtigde leden en voegen die onverwijld toe. Bedoelde stemgerechtigde leden ontvangen per brief eenzelfde uitnodiging samen met de nodige stembrieven.

Naast de beoordeling van de voorliggende Statuten zal deze Vergadering tevens de Balans van het voorbije boekjaar 2022 samen met de Begroting van komend werkjaar 2023 in ogenschouw nemen. Bijgevoegd  vindt u tevens de samenvatting van het Bondsbezit op 31 december 2022.

De Algemene Vergadering zal tevens worden gevraagd kwijting te verlenen aan het Bestuursorgaan voor voorbije werkjaar.

Bovendien en niet in zijn minst zal bedoelde Vergadering worden verzocht om de kandidaturen om toe te treden tot het Bestuursorgaan van de volgende mensen te beoordelen.

De heren Joeri Haeck, Marc Vantieghem en Rik Tanghe kandideerden op de voorgeschreven wijze en vragen bijgevolg aan geachte Vergadering om hen het mandaat te verlenen toe te treden tot het Bestuursorgaan van de federatie.

Het is zonder meer heuglijk te mogen vaststellen dat er nog steeds mensen zijn die deze uitdaging willen aangaan. We hopen dan ook op een krachtig signaal van onze stemgerechtigde leden  in de steun naar het Bestuursorgaan en deze kandidaten om de vinkensport te blijven verdedigen in toch wel roerige tijden.

Net als in het verleden hopen wij uiteraard heel wat geïnteresseerde liefhebbers te mogen verwelkomen op deze bijzondere, eervolle en feestelijke bijeenkomst.

Deze mail bood reeds heel wat omzwervingen en zonder iets te pretenderen, durven we stellen dat we toch van heel wat markten thuis zijn.

Heel wat zegt u? Lucien van Gent gaat de uitdaging aan en beschrijft na een wandeling door zijn Gent van weleer het pijnlijk wedervaren en de onverhoopte veerkracht van een vinkenier.

Hij is bijgevolg …“Van alle markten thuis!”

Veel leesplezier gewenst en tot zondag in Anzegem (Vichte)!!

§§§

Als ultieme afsluiter van onze mail bieden we zoals steeds onze bijgewerkte kalender aan. Naast de aangekondigde tentoonstellingen zal oplettende lezer ongetwijfeld de uitnodigingen voor een aantal zangvoordrachten opmerken.

Inderdaad een aantal van onze gewestleiders namen het voortouw om deze materie eens te meer aan onze liefhebbers en geïnteresseerden aan te bieden. Een degelijke kennis van ons aloud zangreglement biedt immers de beste garanties op een kommerloos speelseizoen !!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}