De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 04 – 25 januari 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 04 – 25 januari 2023

Beste lezer  ,

Kille en duistere dagen zijn ons deel en dit weegt op een mens.

Als kind van de zon snak ik alvast naar mooie zonnige dagen. De koude neem ik er graag bij.

Eind januari dus nog enkele weken en we worden ongetwijfeld weer vergast op enkele zachte en vooral zonnige dagen. Deze zalige mix aangevuld met aanzwellend gezang van onze vogels is – voor mij althans – een beetje de hemel op aarde.

Midden deze overwegingen ook voorbije weekend van dichtbij en aldus bevoorrechte getuige geweest van de veerkracht van onze maatschappijen.

“De Dorpszangers” uit Anzegem maakten van hun tentoonstelling een daverend succes. De vele aanwezigen genoten met volle teugen van het “samenzijn” en nu reeds werden plannen gesmeed en afspraken gemaakt voor komende weken, ja zelfs komend speel- en kweekseizoen.

Naast de uitslag van deze laatste tentoonstelling waren we u tevens nog de uitslag van vorig weekend  bij “De Verenigde Vrienden” uit Oostrozebeke  verschuldigd.

In de rand meldde Marc Willemyns het heuglijk nieuws rond de sterke prestaties van onze A.Vi.Bo.-tentoonstellers die met hun botvinken op de C.O.M.-Mondial in Napels hoge ogen gooiden. Een dikke proficiat aan deze mensen is – zoals gemeld in ingesloten artikeltje – hier zeker op zijn plaats!

Zoals eerder aangekondigd, gaat onze tentoonstellingstrein onverstoorbaar door en zijn we komende zondag 29 januari 2023 in grote getale aanwezig bij onze goede vrienden uit Marialoop. De “KM De Roodborsten” stellen alles in het werk om onze tentoonstellers en de vele toeschouwers een aangename voormiddag te bezorgen. Afspraak in de Vrije Basisschool aan de Marialoopsesteenweg 55 te Meulebeke.

Net als voorbije weken is het onze plicht om onze deelnemers en andere vinkeniers de huidige stand van zaken rond de vogelgriep te melden.

Jammer genoeg kregen wij deze namiddag melding van een nieuwe bijkomende uitbraak in de bewakingszone rond Wervik. Ingesloten vindt u de richtlijnen en maatregelen zoals ze door het FAVV werden voorgeschreven. Eens te meer wijzen wij er al onze liefhebbers op dat wij allen samen deze maatregelen onverkort dienen toe te passen om enigszins gerust naar het speelseizoen door te stomen.

Momenteel worden binnen de werking van het Bestuursorgaan de laatste voorbereidingen getroffen voor komende Bijzondere Algemene Vergadering op zondag  05 maart 2023 in Waregem. Voor iedereen die graag aanwezig wil zijn, herhalen we graag onze uitnodiging tot deze bijzondere bijeenkomst!

Coördinatoren, gewestleiders en afgevaardigden ontvangen per brief de nodige stemformulieren om uitspraak te doen over een aantal voorliggende kwesties waar zij – zoals voorzien door de wetgever – hun beoordeling moeten aan geven.

Naast het financiële luik – waarvan u alle gegevens terugvindt in onze vorige mail – wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de aanpassing van onze Statuten.

In ons streven om een waarheidsgetrouw beeld voor te houden, zenden wij u deze nogmaals door. Wij voegden immers onze tentoonstellingen toe als voorwerp van onze vereniging en wijzigden aldus het vorig ontwerp.

Dat onze Algemene Vergadering bovendien de kandidatuur van drie mensen moet beoordelen, werd reeds vorige week aangekondigd.

De heren Joeri Haeck, Marc Vantieghem en Rik Tanghe willen zich komende periode engageren om onze werking mee op de rails te houden en verdienen naar onze bescheiden mening dan ook uw aller vertrouwen.

De versteviging van het Bestuursorgaan is in huidige tijden immers geen overbodige luxe en elk van de kandidaten beschikt over tal van competenties die wij maar al te graag willen inzetten om onze federatie steviger uit te bouwen en de vinkensport aldus een zekere toekomst te bieden.

Laat het vooral duidelijk zijn dat deze vergadering een bijeenkomst voor ALLE vinkeniers is en wij dus hopen op een overdonderende aanwezigheid.

In voorbereiding tot deze hoogmis – en als aanzet tot het vinkenseizoen – verzamelen Coördinatoren, ereleden en leden van het Bestuursorgaan op zaterdag 04 februari 2023 om de violen gelijk te stemmen en het speel- en kweekseizoen zonder problemen en eensgezind aan te vatten. De voorgestelde agenda onthouden we u alvast niet doch we laten tevens ruimte om dringende of andere bijkomende zaken te bespreken.

U merkt het ongetwijfeld: er staat weer heel wat gepland en er breken voor besturen in alle geledingen dan ook meer dan drukke tijden aan.

Dit is binnen onze hobby een gekend fenomeen en is onlosmakelijk verbonden met het eigene van de vinkensport. Deze bedenking leidt ons rechtstreeks naar de overwegingen van onze “huisfilosoof”.

Lucien van Gent heeft net als éénieder zo zijn idee over ouder worden. In “Maak ons 20 jaar jonger, 30 mag ook” trekt hij een knipoog naar het overmoedig streven naar een ideaalbeeld dat in de praktijk  vaak onhaalbaar en jammer genoeg onrealistisch is.

Of: “Wanneer het te mooi is om waar te zijn, is het vaak niet waar!”

 

§§§

Sedert een aantal maanden houden wij eraan u telkens onze bijgewerkte kalender aan te bieden via onze mail.

Zoals u kan zien is er voor elk wat wils en uw aanwezigheid op één of meerdere evenementen is  meer dan bemoedigende schouderklop voor de organisatoren.

Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}