De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 05 – 01 februari 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 05 – 01 februari 2023

Beste lezer,

1 februari en in onze streek alvast kunnen genieten van de eerste zonnestralen met inhoud. Inderdaad uit de wind en in de zon mocht ik voor het eerst in dit nieuwe jaar de deugddoende warmte van ons “Laura” ervaren. Gewoonweg zalig!

De daglengte in combinatie met deze prille warmte brengt inmiddels heel wat in beweging bij onze vogels. Kwekelingen zijn danig aan het leren en de gevorderden scherpen de bekken voor komende strijd voor territorium en voortplanting.

Spijts deze positieve wending in ons weerbeeld blijft het vogelgriepvirus ons landje gijzelen. Jammer genoeg ontvingen we eens te meer tijding rond een uitbraak binnen een bestaande schutkring.

Tot vervelens toe herhalen we onze eerdere oproep om blijvend de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen bij omgang met wilde vogels en hun pleister- en andere voederplaatsen. Het vervolgens betreden van de huisvesting van onze in beschermd milieu geboren en getogen vogels zonder toepassing van enige veiligheidsmaatregel is als het ware met vuur spelen.

De hoge virulentie van het rondwarend beestje zorgt bij de minste contaminatie immers voor een nefaste afloop!! Het absoluut en strikt toepassen van alle maatregelen opgelegd door het FAVV bieden de hoogste zekerheid op het vermijden van dit probleem.

Na de voorbije tentoonstelling bij de “KM De Roodborsten” uit Marialoop komt mijn maatschappij aan de beurt. Inderdaad na het ter ziele gaan van onze kleine maar moedige vereniging sloten het gros van onze liefhebbers sedert dit speelseizoen aan bij de KM “De Hogewegvink” uit Erembodegem.

Deze bruisende vereniging trekt van bij aanvang van het A.Vi.Bo.- tentoonstellingsparcours mee de kar en blinkt steevast uit in gastvrijheid en degelijkheid.

Namens het bestuur en de leden nodig ik jullie dan ook graag uit om nu zondag 05 februari 2023  in grote getale mee te genieten van deze schitterende organisatie. De tentoonstelling vindt plaats in de zaal van de “Kring Sint-Jan” aan de Rerum Novarumstraat 4 te Aalst. In bijlage vindt u de nodige richtlijnen in overeenstemming met de eerder gemaakte afspraken met de collega’s-organisatoren.

We rekenen op heel wat enthousiasme en sympathie om ook deze zondagvoormiddag tot een hoogtepunt te maken in ons werkjaar 2023.

Heel wat vinkeniers blijven intussen eerder terughoudend in het tentoonstellen van hun vogels doch dit mag hen niet beletten om alsnog hun opwachting te maken en de tentoonstelling met een bezoekje te vereren.

Dat binnen ons Bestuursorgaan alle aandacht gaat naar de Bijzondere Algemene Vergadering op zondag  05 maart 2023 in Waregem zal geen mens verwonderen.

Voor sympathisanten, bestuursleden en andere vinkeniers die graag hun opwachting willen maken op deze bijeenkomst, herhalen we graag onze uitnodiging!

Coördinatoren, gewestleiders en afgevaardigden ontvingen inmiddels per brief de nodige stemformulieren om uitspraak te doen over het financieel beleid van vorig jaar en de begroting voor dit jaar.

Bovendien wordt hen gevraagd hun stem uit te brengen over de voorliggende gewijzigde Statuten. We herhalen graag dat deze Statuten in essentie niet werden gewijzigd doch een opfrissing kregen en werden aangepast aan de beschikkingen zoals ze zijn voorzien in het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen.

In laatste instantie, doch niet minder belangrijk wordt de Algemene Vergadering gevraagd de kandidatuur tot toetreding tot het Bestuursorgaan van drie mensen te beoordelen.

De heren Joeri Haeck, Marc Vantieghem en Rik Tanghe willen zich komende periode engageren om de vinkensport en de werking van de federatie overeind te houden. Zij verdienen uw absolute steun.

Weet bovendien dat Uw overdonderende positieve stem deze mensen en uw voltallig Bestuursorgaan een absolute boost bezorgt!! 

De lente komt er ontegensprekelijk aan!

Hedenavond overleg met de collega’s binnen het Dagelijks Bestuur van onze Officiële Zangkeurraad. In een positieve en enthousiaste sfeer werd zonder twijfel nu reeds de basis gelegd voor een gesmeerd verloop van komend speelseizoen.

Dat we zaterdag 04 februari 2023 verzamelen met onze coördinatoren en ereleden gaf ik vorige week reeds mee. Zoals het hoort geef  ik eens te meer de agenda mee voor deze naar gewoonte welgevulde en uiterst verrijkende bijeenkomst.

De avond is inmiddels behoorlijk geschoven en na een late vergadering en de opmaak van dit schrijfselke is de kans klein dat ik nog televisie zal kijken.

Lucien van Gent maakt zich op dit moment ongetwijfeld op om de bedstede te betreden… niet na ons deelachtig gemaakt te hebben aan zijn avondlijke bezigheden. In “Slapen? Neen, zappen” houdt hij op zijn onnavolgbare wijze menigeen de spiegel voor.

Een dankwoord om af te sluiten!

Dirk Van Honacker, gewaardeerd medewerker binnen NOFON, brengt in “Bedankt, bedankt, bedankt!” een ode aan zoveel gedreven medewerkers, toeschouwers, sympathisanten en andere sponsors bij de realisatie van het 1ste NOFON-Championship van 16 tot 18 december 2022 in Putte.

We kunnen niet meer dan zijn welgemeende hulde bijtreden in de hoop op nog veel meer!

 

§§§

U kijkt ongetwijfeld al uit naar de bijgewerkte kalender!

Nu zondag 05 februari alvast van de partij in Erembodegem om volgende week vrijdag 10 februari zonder twijfel af te zakken naar Ouwegem om een zangvoordracht mee te pikken.

U komt toch ook !!!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}