De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 06 – 04 februari 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 06 – 04 februari 2023

Beste lezer  ,

 

Hedenochtend vond het – overigens bijzonder constructief – overleg plaats met onze coördinatoren en onze ereleden. Het Bestuursorgaan legde de huidige stand van zaken in een aantal netelige kwesties – die onze hobby en de beleving ervan behelzen – voor.

 

In onze gekende stijl werden man en paard genoemd.

Zo bevinden tal van maatschappij- en gewestbesturen zich na corona in een toestand van ademnood. Het is overigens alom bekend dat het vermaledijde virus lelijk thuishield in het verenigingsleven.

Dat de besturen in die omstandigheden voluit gaan voor het welzijn van hun leden en hun plaatselijke werking, verdient onze absolute goedkeuring en achting.

 

Echter door de focus te leggen op deze werking ontbreekt vaak tijd, ruimte en misschien wel energie om te kandideren voor één van onze grotere organisaties (lees: provinciaal en nationaal kampioenschap).

 

Op heden bereikte ons immers welgeteld één kandidatuur voor dergelijke organisatie, met name voor de organisatie van het kampioenschap van West-Vlaanderen bij onze vrienden van “De Bogaardvink” uit Kortemark. Voor andere provincies ontbreken jammer genoeg kandidaturen.

 

Spijts de voorspoedige evolutie in de gesprekken met het stadsbestuur van Oudenaarde werd naar aanleiding van logistieke obstakels recent en in onderling overleg beslist om de stad Oudenaarde de organisatie voor het kampioenschap van België in 2024 toe te kennen.

 

Deze beslissing echter maakt het op dit ogenblik onmogelijk om op korte tijdspanne een degelijke organisatie op poten te zetten.

 

Had je gedacht!!

 

Het Bestuursorgaan – in overleg en na consultatie van bovenvermelde vergadering – besliste noodgedwongen (RIO: 14.02.10)  wat volgt:

“Op zondag 04 juni 2023 vindt het 63ste Kampioenschap van België plaats bij “De Bogaardvink” uit Kortemark!!”

 

U leest het goed!

Het bestuur en de leden van “De Bogaardvink” zullen met de steun van ons allen het provinciaal kampioenschap West-Vlaanderen omtoveren tot een volwaardig Kampioenschap van België.

 

Op die plaats en op dat ogenblik zullen tevens de provinciale titels verspeeld worden zodat wij niet alleen een nationaal kampioen doch tevens provinciale kampioenen zullen kunnen huldigen.

 

Maatschappijen en gewesten krijgen op die wijze de vrijheid om op zondag 25 juni in eigen kring zettingen te organiseren en dit zonder enige beperking!!

 

In het coördinatorenoverleg werd vanuit het Bestuursorgaan overigens verduidelijkt dat voor de toekomst deze werkwijze zal worden bestendigd zodat we niet telkens de boer op moeten om kandidaten te ronselen voor deze of gene organisatie.

 

We hielden eraan deze communicatie zo snel mogelijk te laten doorstromen en danken één ieder bij voorbaat voor het gestelde vertrouwen.

U kan er bovendien vanop aan dat wij in de verslaggeving van komende bijeenkomsten steevast de vorderingen en beslissingen zullen toelichten zodat besturen en liefhebbers de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen.

 

Met sportieve groet,

 

Namens het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.

Gino Welvaert

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}