De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 08 – 15 februari 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 08 – 15 februari 2023

Beste lezer  ,

Valentijn bracht alvast een voorsmaakje van wat lente eigenlijk is en in de natuur hervat het leven aangemoedigd door deze vroege prikkel.

Ook vogels ontsnappen niet aan de opgewekte lentedrift! In de natuur wordt er stevig geoefend. Ook onze vogels voelen het naderen van het kweekseizoen en prevelen inmiddels al meer dan een nootje mee. Echte vinkenier luistert gericht naar deze roerselen in de hoop op een geldig, kort en snel vinkenlied.

Philip Vancauwenberghe heeft binnen onze rangen reeds meer dan zijn strepen verdiend en deelt met ons zijn bevindingen in de evolutie naar digitale opnames als alternatief voor een leermeester. In “De technologische en de echte leermeester, zij aan zij”,  komt hij na heel wat omzwervingen uiteindelijk terecht bij … de aloude leermeester!

In eerdere tussenkomsten werd reeds vaak de nadruk gelegd op het belang van het aanbieden van een correcte voorzanger. Het gewestbestuur van Oudenaarde deed alvast een bijzondere inspanning en vergastte afgelopen vrijdag circa 80 deelnemers op een boeiende zangvoordracht door de heer Thierry Vandeputte van de Officiële Zangkeurraad. Dat de afwezigen eens te meer ongelijk hadden zal jammer genoeg blijken …in de reke.

Onze officiële zangkeurders zitten komende zaterdag 18 februari bijeen om in hun jaarvergadering de violen te stemmen en samen met de collega’s gewestelijke zangcommissarissen en andere gedreven vinkeniers ons aloud zangreglement te behoeden voor verval. We onthouden u de agenda van deze bijeenkomst niet.

Inderdaad de federatie bereidt zich in alle geledingen voor op komend speel- en kweekseizoen. In bijlage geven we geachte lezer inzage in de vergadering van onze coördinatoren van 04 februari laatstleden.

Dat deze vergadering grondig werd doorgepraat op voorbije vergadering van het Bestuursorgaan zal niemand verbazen. Ook hierbij voegen we graag het uitgebreid verslag ter consultatie.

Onze komende Algemene Vergadering van zondag 05 maart 2023 in Waregem mag zonder enige overdrijving alvast een eerste hoogtepunt in onze werking 2023 worden genoemd.

We hopen tal van liefhebbers en sympathisanten te mogen verwelkomen op dit groot ontmoetingsfeest. Ter herinnering voegen we graag de agenda toe, niet zonder te herhalen dat IEDEREEN – maar dan ook iedereen – welkom is!

Uiteraard maken bestuursleden hun opwachting om hun stem uit te brengen rond voorgelegde vragen.

Naast beoordeling van het financieel beleid 2022 en de plannen voor 2023 worden de herwerkte Statuten ter goedkeuring voorgelegd.

Uiteindelijk vragen drie kandidaten uw onvoorwaardelijke steun om toe te treden tot het Bestuursorgaan. Marc Vantieghem en Rik Tanghe zijn mede door hun eerdere inspanningen absoluut gekend binnen onze kring.

De heer Joeri Haeck, huidig coördinator Gent-Aalter, fungeert voor velen als nobele onbekende. Om alvast dit gevoel te doorbreken nam hij de pen ter hand om zich aan onze vinkeniers en stemgerechtigde leden voor te stellen en zijn adelbrieven voor te leggen! Leest u zelf maar.

Uw Bestuursorgaan wil met jullie enthousiaste en overdonderende steun op deze bijeenkomst bovendien graag onze eregenodigden en sympathisanten bewijzen dat onze hobby meer dan klaar is voor de toekomst en wij er met zijn allen absoluut in geloven!

Jammer genoeg werden wij voorbije week eens te meer geteisterd door nieuwe uitbraken van vogelgriep. In het communiqué van het FAVV wordt eens te meer gesteld dat het aantal besmettingen in onze omgeving bijzonder hoog is en de kans op uitbraken bijgevolg steevast aanwezig blijft! Uw en onze preventieve benadering blijft dan ook van bijzonder groot belang!

Als bij wonder kunnen wij inmiddels ons parcours qua vogeltentoonstellingen zo goed als ongehavend verder zetten. Voor liefhebbers uit schutkringen is deelname uitgesloten doch heel wat enthousiastelingen maakten ook voorbije zondag hun opwachting bij “De Durvers” uit Deinze. Met 122 deelnemende vogels mochten ook deze organisatoren meer dan tevreden terugblikken op de geleverde prestatie. In bijlage uiteraard de uitslag in de onderscheiden reeksen.

Komende zondag 19 februari wordt de laatste rit in dit criterium verspeeld bij de mensen van “De Bogaardvink” uit Kortemark. De oplettende lezer merkte ongetwijfeld de naam van deze maatschappij reeds op, in de kop van onze mail.

Inderdaad de “Champs Elysées” van ons tentoonstellingscircuit bevindt zich in Kortemark ( de organisatoren van komend Kampioenschap van België) en onder meer “de Pekkers” kennende zal deze uitgave als apotheose zijn naam alle eer aan doen. Om de uitstraling compleet te maken vindt er tevens een kooien- en schuilhuisjestentoonstelling plaats zoals u kan zien op de uitnodiging.

Ingesloten – voorlopig – klassement belooft alvast een meer dan boeiende ontknoping en we hopen u dan ook in grote getale te mogen verwelkomen om een ongetwijfeld spannende eindspurt samen te mogen beleven!

Midden dit vreugdevol ontwaken blijft Lucien van Gent intussen zijn arendsblik werpen op maatschappelijke thema’s die ons allen raken en waar we bijwijlen zelf de weg in verliezen.

Inderdaad, spijts onze vreugdevolle verwachtingen voor een nakend speelseizoen krimpt ons spaargeld, stijgen de prijzen en zijn woekeraars eens te meer de grote winnaars. Rijker worden op de ellende van de ander is een vast item in de geschiedenis en Lucien spit deze praktijk tot op de bodem uit in “De dader is eindelijk gevonden!”.

Onze fervente aanhangers en trouwe lezers hebben alvast weer één en ander om handen!

We wensen u allen aangenaam toeven bij het verslinden van deze mail en houden u ook in de toekomst verder op de hoogte!!

 

§§§

De aangekondigde evenementen op bijgewerkte kalender beginnen stevig te slinken!

Inderdaad bij het naderen van het speelseizoen wordt de focus net als vorig speelseizoen gelegd op de aankondigingen en uitslagen van zettingen.

Maatschappijen en gewesten zijn inmiddels al druk doende om kalenders om te zetten  in aankondigingen en publiceren die via Zettingsoft op onze website.

Alvast een uitnodiging voor verder gezellig samenzijn en vertier!

In afwachting van zoveel moois zien we elkaar ongetwijfeld komende zondag in Kortemark!

Ik zal er alvast zijn!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}