De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 10 – 1 maart 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 10 – 1 maart 2023

Beste lezer,

Voorbije zaterdag verschoot de Officiële Zangkeurraad – in een behoorlijk bijgewoonde zangvoordracht bij onze vrienden uit Zonnebeke – de laatste pijlen van wat genoegzaam het winterseizoen binnen onze werking mag worden genoemd.

1 maart is immers naast complimentendag tevens de start van de weerkundige lente. Het lentegevoel – mede versterkt door het aanzwellend zanggeweld bij onze vinken – doet menig vinkenier verlangen naar de ontmoetingen in de reke!!

Om ons werkjaar officieel op gang te trekken beleven we nu zondag 05 maart samen onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Naast de officiële aankondiging voeg ik tevens de bijgewerkte lijst van gehuldigden toe zodat alle gehuldigden fris en monter hun opwachting kunnen maken.

Naast de democratische plichtplegingen die onze afgevaardigden, gewestleiders en coördinatoren vervullen, kunnen we met zijn allen genieten van het samenzijn op dit eerste groot feest van komend werkjaar. Ik herhaal eens te meer dat ALLE VINKENIERS van harte welkom zijn nu zondagvoormiddag in het Jeugdcentrum te Waregem op wat wel eens een historische bijeenkomst zou kunnen worden!

Inderdaad deze bijeenkomst behelst enerzijds een verplicht deel voor onze maatschappelijk afgevaardigden, de gewestleiders en de coördinatoren. In dit deel beoordelen zij het voorgelegde voorstel van wijziging van de Statuten, onze jaarrekening van 2022 en de begroting 2023. 

Bovendien worden zij gevraagd hun overdonderende steun te betuigen aan de moedigen die uw Bestuursorgaan willen vervoegen. Ik durf bijgevolg alle stemgerechtigden oproepen om Joeri, Marc en Rik te steunen in hun kandidatuur en daarmee de basis te leggen voor een steviger toekomst.

Na het feestgebeuren nadert het nieuwe speelseizoen in sneltreinvaart! Echter – trouw aan onze traditie – verzamelen de vinkeniers op zaterdag 18 maart om 14u30 om samen onze overleden vrienden te herdenken.

De bijzonder enthousiaste maatschappij “De Durvers” uit Deinze gaat de uitdaging voor organisatie van dit festijn aan en nodigt dan ook met passende fierheid  uit op dit ingetogen moment. Zoals blijkt uit ingesloten uitnodiging gaat de viering door in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze.

Naar goede gewoonte maakten maatschappijen en gewesten ons de lijst van overledenen uit vorig werkjaar over. Linda genereerde uiteindelijk ingesloten lijst. Om pijnlijke vergissingen of tekortkomingen te vermijden vragen we om de lijst nauwkeurig door te nemen en uw opmerkingen of eventuele tekortkomingen per kerende kenbaar te maken op info@avibo.be . Let wel op woensdag 08 maart sluiten we de lijst onherroepelijk af zodat de drukker aan de slag kan!

Maatschappijbesturen zijn inmiddels zo goed als rond met de voorbereidingen op komend speelseizoen. In dit kader en op vraag van publiceren wij een uittreksel uit onze verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid. Op deze wijze worden laatste administratieve klippen ongetwijfeld feilloos genomen en kan ieder uitkijken naar een kommerloos en ontspannend speelseizoen.

Kommerloos? Het FAVV gaf ons vorige vrijdag 24 februari alvast een proevertje (hopelijk geen voorsmaakje) van wat mogelijk ook dit speelseizoen ons pad kruist!

Vogelgriep richtte eens te meer een stevige slachting aan en ook bij ons stijgt de spanning! We blijven al onze liefhebbers dringend oproepen om alle onderrichtingen van het FAVV strikt en feilloos toe te passen! Enkel deze houding biedt ons enige mogelijkheid om niet verzeild te raken in een uitzichtloos avontuur doorspekt van nodeloze frustraties.

Wanner ik schrijf: ” de stellende, de vergrotende en de overtreffende trap”, zegt u ongetwijfeld….”de trappen van vergelijking”!!??

Wanneer Lucien van Gent schrijft “Macht, machtiger en machtigderder..” zit hij op een vergelijkbaar spoor?

Hoewel, in zijn  typisch LvG-stukje is het aan de lezer om enige gelijkenis met mijn – enigszins beperkte – kennis van onze taal te ontdekken.

Ik hoor uw bevindingen en bedenkingen alvast graag nu zondag …in Waregem!!

 

§§§

Na het afsluiten van onze winteractiviteiten is de activiteitenkalender danig geslonken.

De zettingen komen er immers aan en besturen brengen nu reeds hun aankondigingen via Zettingsoft in!

Alvorens af te sluiten breng ik u graag nog twee belangrijke data in herinnering. Gelegenheden waar elk goedmenend en gedreven vinkenier zijn opwachting maakt:

– Zondag 05 maart vanaf 09 uur: Algemene Vergadering in Waregem

– Zaterdag 18 maart om 14u30: de herdenkingsmis in Deinze

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}