De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 11 – 8 maart 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 11 – 8 maart 2023

 

 

Beste lezer ,

Het officiële startschot van ons werkjaar 2023 is gegeven!!

Zondag laatstleden kwamen goed 350 bestuursleden en sympathisanten samen op onze 74ste Algemene Vergadering te Waregem.

Deze unieke bijeenkomst kleurde eens te meer het rijke A.Vi.Bo.-palmares stevig bij.

Niemand minder dan onze Eerste-Minister, de heer Alexander De Croo, maakte zijn opwachting en zette meteen een bijzonder historisch feit neer. Nooit eerder immers vereerde een premier in functie onze vinkeniers met een bezoek!

Zijn bijzondere aanwezigheid en meer dan gesmaakte tussenkomst schenken onze liefhebbers, onze federatie en andere vogelhoudersverenigingen alvast zekerheid rond het engagement van zijn fractie naar onze hobby toe en versterkt bovendien de hoop om ook in de toekomst verder te kunnen genieten van onze aloude hobby!

We onthouden onze lezers alvast de verslaggeving van deze vergadering niet en brengen volgende week zonder meer een compilatie van foto’s van deze heuglijke en al bij al geslaagde bijeenkomst.

Opperste dankbaarheid naar onze stemgerechtigde leden voor het tomeloos vertrouwen in Uw bestuursploeg. Naast bijzonder hoge goedkeuringspercentages inzake balans 2022, begroting 2023 en verlenen van kwijting mochten onze drie kandidaten – Joeri Haeck, Rik Tanghe en Marc Vantieghem – volop genieten van uw overweldigende steun en uw stem.

Dat het krachtig signaal inzake de verankering van onze federatie op verstevigde statutaire fundamenten de vinkensport en A.Vi.Bo. noodzakelijke rechtszekerheid en vleugels geeft, is in deze een understatement!

Tijdens deze welgevulde feestzitting werd overigens bijzondere aandacht geschonken aan onze overleden vrienden en werd in één beweging de uitnodiging tot deelname aan de traditionele herdenkingsviering geponeerd.

Op zaterdag 18 maart om 14u30 herdenken we  samen onze overleden vrienden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze. Bijgevoegd vindt u de uitnodiging tot deze aangrijpende viering.

Viering – voorgegaan door onze A.Vi.Bo.-proost E.H. André Foulon – waar we samen met tal van vaandeldragers hulde brengen aan onze ontvallen vrienden. Het bestuur en de leden van vinkenmaatschappij “De Durvers” uit Deinze zijn gastheren van dienst en hopen uiteraard op uw massale aanwezigheid op dit unieke moment van verbondenheid en vriendschap!

Op onze vraag tot controle van de lijst van overledenen kwam alsnog enige reactie en Linda werkt de lijst op basis van deze opmerkingen bij zodat we hopelijk niemand vergeten en pijnlijke ervaringen kunnen vermijden!!

Alvorens deze viering bij te wonen, verzamelt nieuw verkozen Bestuursorgaan voor het eerst – nu zaterdag 11 maart – om naast het maken van een aantal essentiële afspraken de laatste hand te leggen aan de voorbereiding van het aanstormende vinkenseizoen, zoals u kan zien in de bijgevoegde aankondiging.

Na de onheilstijding van vorige week inzake uitbraken van vogelgriep, bleef het voorbije week eerder kalm. Het FAVV verspreidde geen nieuwe communiqués  zodat we er genoegzaam mogen vanuit gaan dat met een gelukje we op 01 april allemaal kunnen starten.

Wij houden er echter aan om in ons vogelgriepnieuws ieders blijvende aandacht te vragen voor het feit dat het virus nog volop circuleert in de natuur en bijgevolg elke mogelijke bron van contaminatie dient vermeden!!

Vorige zondag onderlijnden de mensen van “De Manezangers” uit Nieuwenhove en de scoutsvereniging uit Tiegem het belang van een goed lokaal met enthousiaste bediening. Dankzij hun  hulpvaardigheid bleef alvast mijn keel voldoende gesmeerd.

Ik durf zonder blikken of blozen te stellen dat het niet alleen mijn keel was die duchtig gesmeerd werd en tal van aanwezigen met graagte beroep deden op de bevoorrading van deze enthousiaste hulptroepen!

Lucien van Gent – duidelijk van alle markten thuis – breekt in “Inschrijven in een kartonnen doos” alvast een lans voor de lokaalhouder en het verschaffen van ons geliefde gerstenat.

We zijn en blijven Lucien bijzonder dankbaar voor zijn  graag gelezen inspanningen binnen ons opzet van de wekelijkse mail!

Wat ik echter niet weet, is of het eerder vermelde gerstenat op enige wijze bijdraagt tot het neerpennen van zijn artikels.

Misschien probeer ik dit zelf wel eens uit!!

§§§

De Algemene Vergadering – als absoluut reveil van de ware vinkenier – luidt onherroepelijk het einde van de winteractiviteiten in!

Net als voorbije maanden houden we er nog aan om bijgewerkte kalender te publiceren alvorens op zettingmodus over te schakelen en net als vorig seizoen aankondigingen en uitslagen te publiceren.

We herhalen in dit kader de dwingende plicht van elk maatschappijbestuur om zettingen tijdig aan te kondigen via aanmaak in Zettingsoft en publicatie op onze website www.avibo.be .

Op deze – en enkel op deze – wijze voldoen ze aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het Agentschap voor Natuur en Bos en zijn de deelnemers – mits voorleggen van een geldige bondslidkaart uiteraard – verzekerd door onze polis Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

 

 

 

Uitschrijven   |   Beheer uw instellingen   |   Online weergeven
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}