De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 12 – 15 maart 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 12 – 15 maart 2023

Beste lezer  ,

Na de schitterende opening van het nieuwe werkjaar bruist de energie binnen onze rangen.

Als bevoorrechte getuige overleg met de vrienden van de Bogaardvink uit Kortemark bijgewoond. Het bijzondere van komend kampioenschap werd extra beklemtoond. Tal van innoverende ideeën zien inmiddels het daglicht en bieden nu reeds perspectief voor de verdere toekomst.

Uiteraard kan dit opzet slechts slagen mits de steun van alle vinkeniers en hun besturen! Eerstdaags ontvangen de coördinatoren gerichte vraag naar steun en inzet! De kracht en de inventiviteit van deze ploeg van coördinatoren kennende, ben ik alvast gerust voor wat komt!

Aanwezigen op voorbije Algemene Vergadering genieten zonder twijfel na. Zo ook Marc Willemyns die met enkele pennenstreken impressie van voorbije bijeenkomst schetst. Als aanvulling op deze getuigenis publiceren we nogmaals de lijst van gehuldigden als intro op bijgevoegde uitgebreide fotoreportage!

Geniet alvast van zoveel moois, op de gevoelige plaat vastgelegd door onze fotograaf van dienst de heer Stephan Vermeersch.

Reeds enkele weken geven we inmiddels de nodige ruchtbaarheid aan volgend moment van ingetogen samen zijn.

De H. Mis ter nagedachtenis van onze overleden vinkeniers staat immers voor de deur. Nu zaterdag 18 maart verzamelen we in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze. Om 14u30 zal E.H. André Foulon, A.Vi.Bo.-proost, voorgaan in gebed zoals blijkt uit ingesloten uitnodiging.

Het hoeft niet gezegd dat het bestuur en de leden van vinkenmaatschappij “De Durvers” uit Deinze hopen u massaal te mogen verwelkomen op dit bijzonder moment. Traditiegetrouw zullen tal van vaandeldragers een bijzondere bijdrage leveren aan dit groots doch ingetogen gebeuren.

Zoals eerder vermeld reeds enkele meer dan boeiende en verrijkende bijeenkomsten meegemaakt. Vanavond nog overlegd met de enthousiaste bestuursploeg van onze Officiële Zangkeurraad waar we onder meer aandacht gaven aan de vergadering van het Bestuursorgaan van afgelopen zaterdag.

Deze laatste samenkomst was meteen de installatievergadering voor de vernieuwde bestuursploeg en effende meteen het pad naar aanstormend seizoen. In bijgevoegd verslag vindt u laatste richtlijnen om te genieten van een kommerloos speel- en kweekseizoen.

Hopelijk wordt het inderdaad kommerloos! De onheilstijdingen van voorbije maanden inzake het voortschrijdend leed aangericht door vogelgriep laat geen vogelhouder los.

Zoals uit bijlage blijkt, werden voorbije week geen nieuwe uitbraken gesignaleerd . Dit neemt niet weg dat wij blijvend aandacht vragen voor de preventieve maatregelen zoals ze door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen werden geformuleerd!

Het virus blijft immers stevig ronddolen in de wilde vogelpopulaties en hangt bijgevolg als een dreigende onweerswolk boven ons zettinggebeuren!

Hoe moeilijk en hopeloos de toekomst er soms ook uit ziet, mits volgehouden inspanning en inventiviteit duikt bijwijlen een onverwachte oplossing op.

Lucien van Gent eens te meer met maatschappijkritische blik brengt ode aan de vindingrijkheid. In “Uw geld of uw leven” bestrijdt hij eens te meer het al te verleidelijke pad van de negativiteit!

Met positieve blik naar een probleem kijken biedt immers steevast opportuniteiten, zo blijkt.

 

§§§

In een laatste bijgewerkte versie van onze kalender leggen we nog klemtoon op twee zaken die in de eerste weken van bijzonder belang zijn.

In eerste instantie doe ik een bijzonder warme oproep tot massale deelname aan de eucharistieviering komende zaterdag 18 maart om 14u30 in Deinze. Samen gepast hulde brengen aan onze ontvallen vrienden als uiting van intense verbondenheid net voor aanvang van het seizoen getuigt van een bijzondere vriendschap en engagement voor elkaar!!

Als absolute afsluiter van deze winterperiode mobiliseer ik nu reeds met graagte onze liefhebbers om op zondag 26 maart om 09 uur deel te nemen aan de onovertroffen zangvoordracht door de Officiële Zangkeurraad in …Kortemark!!

Vanaf volgende week keren we met graagte terug naar het zettinggebeuren en publiceren we net als vorig jaar de kalender voor de volgende week.

We herhalen in dit kader de dwingende plicht van elk maatschappijbestuur om zettingen tijdig aan te kondigen via aanmaak in Zettingsoft en publicatie op onze website www.avibo.be .

Op deze – en enkel op deze – wijze voldoen ze aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het Agentschap voor Natuur en Bos en zijn de deelnemers – mits voorleggen van een geldige bondslidkaart uiteraard – verzekerd door onze polis Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}