De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 13 – 22 maart 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 13 – 22 maart 2023

Beste lezer  ,

Vinkeniers zijn en blijven trouw aan hun tradities!

Getuige was zonder twijfel de voorbije herdenkingsmis voor onze overleden vrienden te Deinze. Tal van vlaggendragers, heel wat bestuursleden en tal van trouwe leden en sympathisanten tekenden present op deze bijzondere viering die op gesmaakte en integere wijze werd voorgegaan door de A.Vi.Bo.-proost, E.H. André Foulon.

“De Durvers” uit Deinze zetten waarlijk hun beste beentje voor en naast het voorzien van bijzonder gesmaakte muzikale begeleiding tijdens de mis, legden ze de genodigden en vaandeldragers nadien meer dan behoorlijk in de watten!

“Kerk met inboedel te koop” van onze huisschrijver Lucien van Gent, roept bij aandachtig lezer ongetwijfeld een ander beeld op. Naar goede gewoonte legt Lucien feilloos de link tussen de aankondiging in de titel en onze volkssport!

Dat onze gebeden tijdens voorbije mis toch enigszins werden gehoord, blijkt misschien wel uit het feit dat vanuit het FAVV geen nieuwe onheilstijding kwam en geldende maatregelen worden aangehouden. Anderzijds vergroot dit nieuws het geloof in een vlekkeloze aanhef van het toch wel stevig naderend vinkenseizoen en dit in alle regio’s. Uiteraard onthouden we u de meest recente stand in de ontwikkeling van het vermaledijde virus niet.

Goed tien dagen scheiden ons inmiddels van de aanvang van het speelseizoen en de spanning neemt ook bij mezelf toe.

In navolging van onze werkwijze van vorig speelseizoen geven we vanaf nu op wekelijkse basis de link mee voor de zettingen die volgende week worden verspeeld.

De kenners onder jullie wisten reeds enige tijd deze informatie te verzamelen op onze website waar zij onder de tab “Activiteiten” het submenu “Zettingen” openen en de betrokken week en zelfs hun voorkeur qua gewest kunnen selecteren om de voorkeurwedstrijd te kiezen.

Uiteraard kunnen we in deze mail en op onze website enkel de zettingen publiceren die correct werden aangemaakt via ons programma Zettingsoft om vervolgens op www.avibo.be te worden gepubliceerd.

We herhalen in dit kader de dwingende plicht van elk maatschappijbestuur om zettingen tijdig aan te kondigen !

Op deze – en enkel op deze – wijze voldoen ze aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het Agentschap voor Natuur en Bos en zijn de deelnemers – mits voorleggen van een geldige bondslidkaart uiteraard – verzekerd door onze polis Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

In aanloop naar de eerste zettingen is het naslaan van het zangreglement voor tal van liefhebbers alvast geen overbodige luxe. Om dit al te theoretisch luik aantrekkelijk en begrijpelijk te verwerken biedt het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad de ultieme kans om een laatste zangvoordracht mee te pikken in dit winterseizoen.

Op uitnodiging van het gewest Torhout is het verzamelen geblazen in het O.C. “Het Edewallehof” te Edewalle-Kortemark op zondag 26 maart om 09 uur om deze laatste opfrissing mee te pikken!! Dat iedereen van harte welkom is lijkt alvast bijzonder duidelijk.

Met komend kampioenschap van België in het verschiet is een bezoekje aan Kortemark – als terreinverkenning – geen slecht idee! Een reden te meer om langs te komen.

En zeg nu zelf een bezoek brengen is toch in!

Van eenvoudige mensen tot wereldleiders gaan graag eens op bezoek bij elkaar. In “Visite” brengt collega en goede vriend, Rik Tanghe, een enigszins verrassende vertaling van dit ogenschijnlijk voorspelbaar gegeven.

Overigens, van het komende Kampioenschap van België gesproken.

Voorbije week bezorgden de moedige organisatoren van “De Bogaardvink” uit Kortemark de stickers bij de verschillende regiocoördinatoren met de dringende vraag om deze in eigen regio aan de man te brengen.

“Koken kost immers geld!”

Zoals vorige week aangehaald, was ik immers getuige van het welgevulde menu dat deze creatieve bende ons wil voorschotelen! (Zeker een reden om er bij te zijn op 04 juni!!)

Om onze “Kortemarkse” vrienden de broodnodige ademruimte te verschaffen bij de realisatie van deze krachttoer, lijkt het ons alvast geen al te grote inspanning gevraagd van elke vinkenier om minstens één sticker aan te schaffen en dit aan € 1per klever!!

Zonder onze gezamenlijke inspanning wordt organisatie van dit bijzondere opzet immers een zo goed als onhaalbare kaart!

Iets wat wij als rechtgeaard vinkenier niet over ons kunnen laten gaan.

Wanneer we doelbewust en met vereende krachten de toekomst tegemoet stappen , kan niemand ons immers stoppen!

Dit is en blijft mijn rotsvaste overtuiging!

 

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}