De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 14 – 29 maart 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 14 – 29 maart 2023

Beste lezer  ,

Nog drie blaadjes van de scheurkalender alvorens de langverwachte 01 april opduikt. Vinkeniers – al veel eerder dan de vogels – kijken verwachtingsvol uit naar deze dag.

HET SPEELSEIZOEN 2023 GAAT ZATERDAG VAN START!!

Vinkeniers hebben het zitstoeltje uitgetest, het krijtje klaar, de bondslidkaart bij de hand, de spie in de aanslag…. en vooral een positieve kijk op wat komt!

Maatschappijbesturen leggen de laatste hand aan een hopelijk kommerloos speelseizoen. De regels staan netjes “opgeblonken” klaar, het speelterrein is piekfijn in orde en de laatste administratieve formaliteiten zijn afgewerkt!

Nu maar hopen op … mooi weer, een behoorlijke opkomst aandeelnemers en vooral veel zang!!

In de gauwte geef ik nogmaals een aantal zaken mee aan de maatschappijbesturen :

– zettingen dienen tijdig aangekondigd (ten laatste tien dagen voor de wedstrijd is de gangbare termijn !)

– deze aankondiging zorgt ervoor dat men enerzijds aan de wettelijk verplichte kennisgeving aan het Agentschap voor Natuur en Bos voldoet en anderzijds dat alle aanwezige deelnemers met geldige bondslidkaart verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden.

Zoals eerder aangekondigd publiceren we ook nu de wekelijkse aankondigingen. In bijlage vindt u bijgevolg de aankondigingen voor de week vanaf 03 april tot en met 09 april.

Met een beetje geluk verschijnen volgende week de eerste uitslagen van de gespeelde wedstrijden in komend weekend.

Voor de rusteloze zielen onder ons bestaat nog steeds de mogelijkheid om zowel de aangekondigde zettingen als de uitslagen te consulteren op onze website www.avibo.be . Onder het tabje “Activiteiten” vind je immers het submenu “Zettingen”. Wanneer je dit opent en je gewenste zoekopties kiest, verschijnen gewenste items.

Intussen kwam vanuit het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangenaam nieuws. Zoals je kan lezen zijn alle zones met restricties op heden opgeheven. Bijgevolg dienen de nationale veiligheidsmaatregelen enkel worden nageleefd.

Toch roepen we onze liefhebbers op om blijvend alert te zijn. “Voorkomen blijft immers steeds beter dan genezen!!”

Midden alle aanstormend geweld blijft uw Bestuursorgaan als altijd bijzonder alert om het welzijn van de federatie en de vinkensport te bewaken. Naar maandelijkse gewoonte worden de bestuurders samengeroepen in vergadering en dit op zaterdag 08 april. In bijlage alvast de agenda als kennisgeving aan al wie het weten wil.

Inmiddels zijn de organisatoren van het komende Kampioenschap van België volop voorbereidingen aan het treffen. Ik herhaal met aandrang de oproep om deze mensen uw steun te verlenen door enerzijds een sticker te kopen  en anderzijds aanwezig te zijn op ons hoogfeest op 04 juni in Kortemark.

Geef toe, € 1 is voor elk van ons een haalbare inspanning doch biedt heel wat ademruimte aan de moedige  en creatieve Bogaardvinkeniers om ons feest de nodige uitstraling te geven. Zij en onze federatie rekenen op uw steun!!

De rotsvaste overtuiging in een “goede” afloop krijgt in de betekenis van Lucien van Gent een bijzondere naklank wanneer hij in  – “Peet zei: “Goede dingen moeten stinken!” – de steeds luider wordende “anti-stem” en de huidige boerenproblematiek ter harte neemt!

Nog snel naar de masseur zodat de kuiten goed los zijn om er zaterdag stevig tegenaan te gaan.

Immers: “Als het kriebelt, moet je….vinkenzetten!!”

 

§§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}