De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 15 – 05 april 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 15 – 05 april 2023

Beste lezer  ,

De kop is eraf!!

Het voorbije weekend en eens te meer in heroïsche omstandigheden ging het nieuwe speelseizoen van start! Na de sneeuw van vorig jaar was overvloedige regen op 1 april het deel van de moedige starters.

Ook zondag was niet meteen uitnodigend gezien de kilte in de vroege ochtend. Maar ja, het is en blijft nog maar begin april.

Na deze summiere inleiding vergast ik jullie graag op de eerste uitslagen van voorbije weekend. De kenners onder ons hebben ongetwijfeld onze website reeds geconsulteerd en waren bijgevolg zo goed als onmiddellijk op de hoogte van de behaalde resultaten.

Intussen komt de trein aan zettingen langzaam maar zeker op gang en geef ik jullie de kalender voor de week van 10 tot en met 16 april mee.

Net als voorgaande weken geef ik voor het laatst graag onderstaande geheugensteuntje mee aan de maatschappijbesturen :

– zettingen dienen tijdig aangekondigd (ten laatste tien dagen voor de wedstrijd is de gangbare termijn !)

– de publicatie van de aankondiging zorgt ervoor dat men enerzijds aan de wettelijk verplichte kennisgeving aan het Agentschap voor Natuur en Bos voldoet en anderzijds dat alle aanwezige deelnemers met geldige bondslidkaart verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden.

In de schoot van de federatie wordt intussen hard verder gewerkt!

Hedenavond een verhelderende en vooral bemoedigende bijeenkomst beleefd met het bijzonder gedreven dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad en de enthousiaste begeleiders.

In een poging om de violen gelijk te stemmen, werden in een aangename sfeer de krijtlijnen uitgetekend voor de werking van dit orgaan in huidig seizoen.

Ik durf te stellen dat ze er absoluut klaar voor zijn om samen met de goedmenende liefhebber ons aloud Vlaams vinkenlied te bewaken en bewaren.

Cruciaal blijven uiteraard de inspanningen van liefhebbers, plaatselijke en gewestelijke besturen. Samen kunnen we misstanden en verloedering in de kiem smoren… wanneer ieder op zijn niveau zijn verantwoordelijkheid neemt!

Komende zaterdag verzamelt uw Bestuursorgaan om enkele zaken te finetunen. De agenda biedt een eerste en wellicht weinig verhelderende blik.

Ik durf er bijna niet over te spreken, doch van het vogelgriepfront is er op heden geen nieuws!

Geen nieuws goed nieuws?? Ik durf het te hopen.

Anderzijds hou ik eraan u allen uit te nodigen de basisregels van hygiëne bij de manipulatie van uw vogels of het betreden van vogelvertrekken strikt  te eerbiedigen. “Voorkomen blijft immers nog steeds beter dan genezen!!”

Midden de heuglijke aanvang van ons speelseizoen blijft de wereld inmiddels behoorlijk verdorven. Oorlogen, misdaad en ander drugsgeweld hebben al te vaak weinig bewonderenswaardige doelen. Naast macht speelt bezit (of geld) al te vaak de hoofdrol.

Lucien van Gent analyseerde huidige warrige situatie en houdt ons – in “Laat u elders niet bedriegen, kom bij ons!” – een spiegel voor!

Al te snel gewin is bijzonder verleidelijk …doch vergeet niet :”Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar!”

 

$$$

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}