De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 16 – 12 april 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 16 – 12 april 2023

Beste lezer ,

Niettegenstaande de opwarming van de aarde mochten de moedigen onder ons afgelopen weekend op frisse wijze genieten van de bijzondere bokkensprongen van het Belgisch weer.

Dirk Jonckheere – welbekend schrijver in ons ter ziele gegane A.Vi.Bo.-blad – voelt in elk geval de eerste lenteprikkels en laat ons in zijn artikel “De eerste lentedag” meegenieten van zijn observaties en bedenkingen.

Nu Pasen achter ons ligt, kijken zowel spelers als kwekers reikhalzend uit naar gunstiger weersomstandigheden. De koude nachten spelen onze vogels immers danig parten.

Anderzijds biedt het gevecht tegen de natuurkrachten en dito weergoden net dat tikkeltje meer heroïek aan onze bijzondere  hobby.

Het blijft – mij althans – bijzonder verbazen hoe topvogels – spijts beschreven weersomstandigheden – nu al behoorlijk van leer trekken. Het lijkt er nu reeds op dat het excuus  – dat het weer ons biedt – eens te meer een ogenschijnlijk plausibele uitleg is voor de kwaliteit van  mijn prijsbeesten.

Om mijn woorden kracht bij te zetten en hulde te brengen aan de vogels die nu reeds straffe prestaties hebben neergezet, voeg ik graag de uitslagen van de week van 03 april tot en met 09 april toe.

In het kielzog van deze resultatenstroom kan en mag het overzicht van de zettingen voor komende week van 17 tot en met 23 april niet ontbreken.

Aandachtige lezer – bewust van de actualiteit – heeft ongetwijfeld al één en ander opgesnoven van zeer nabij erfgoedweekend. Op erfgoeddag – zondag 23 april – wordt de klemtoon in het bijzonder gelegd op dieren en erfgoed.

Dat de vinkensport als aloude Vlaamse traditie niet op het uitgebreide menu aan activiteiten kon ontbreken, is intussen wel duidelijk geworden. Heel wat gemeentelijke overheden zetten alles in het werk om dit erfgoedgebeuren de nodige uitstraling te geven.

De gemeente Harelbeke pakt uit met een bijzonder programma onder het motto “Sssuskewiet…”. In bijlage alvast de bijhorende uitnodiging.

Zo wisten ze onze woordvoerder en auteur van “Hinke de Vinke”, de heer Filip Santens, te strikken om op donderdag 20 april 2023 een lezing te verzorgen rond “Het verhaal achter de vinkensport!”. Noteer alvast dat de inkom gratis is, doch dat je vooraf dient in te schrijven.

In de bijgevoegde folder kan je bovendien kennis nemen van de andere activiteiten met hoe kan het ook anders onder meer een vinkenzetting op zondag 23 april.

Ook de gemeente Melle laat zich niet onbetuigd en opent de erfgoedweek op 23 april met een vinkenzetting om vervolgens een tentoonstelling rond de vinkensport te openen in de kerk van Gontrode.

Doordrongen van het belang van het behoud van ons historisch erfgoed vergaderde Bestuursorgaan afgelopen zaterdag om tal van zaken door te praten, klemtonen te leggen waar nodig en voorbereidingen te treffen voor onder meer komend Kampioenschap van België. We onthouden u uiteraard het verslag van deze bijeenkomst niet.

Net als vorige week bleef het  op het vogelgriepfront bijzonder stil! In zelfde stilte gehuld, hopen we met zijn allen op een kommerloos seizoen zonder uitbraken of ander onheil.

Net als altijd roep ik alle liefhebbers op om blijvende aandacht te schenken aan de hygiënische maatregelen ter preventie van dergelijk onheil.

Zorg er steeds voor dat uw vogels afgeschermd blijven van wilde exemplaren en importeer zelf het vermaledijde virus niet in uw populatie vogels ( door onder meer aanbieden van gecontamineerd water of importeren van andere restanten uit de natuur bijvoorbeeld aan eigen schoeisel bij het betreden van uw verblijven).

Onthoud alvast dat het virus onverbiddelijk is en vervolgens ons samenzijn danig kan hypothekeren!

“Een verwittigd man is er twee waard!!”

 

$$$

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

 

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}