De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 17 – 19 april 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 17 – 19 april 2023

Beste lezer  ,

Zo nu en dan is de zon ons welgezind en krijgen we eens een mooie dag. De windrichting blijft echter de foute hoek aanhouden en we worden dan ook vergast op koude, schrale luchttoevoer. Ook onze vogels hebben het geweten en meerdere grootheden laten nog even op zich wachten.

Het wordt echter stilletjes tijd om erin te vliegen. Immers binnen een tiental dagen starten de ritten van onze onvolprezen Ronde van Vlaanderen. Van dan af is het erop of eronder.

Bijgevolg rest nog één oefenweekend !

Het bedoelde oefenweekend is behoorlijk belangrijk in het kader van het bestendigen van de vinkensport binnen de Vlaamse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op zondag  23 april 2023 gaat de erfgoeddag door met de nadruk op erfgoed met dieren. Ik geef u graag volgende link mee naar  de Erfgoedkalender van Faro om allerlei activiteiten op te sporen.

Zelf ontving ik uitnodigingen voor volgende activiteiten gelieerd aan onze hobby. Activiteiten die ik jullie zeker niet wil onthouden! Kijkt u zelf maar naar het aanbod uit Harelbeke, Melle en Ternat.

Na een hopelijk vruchtbaar erfgoedweekend focussen we volop naar zondag 30 april 2023: “De start van de Ronde!” Bijgevoegd vindt u dan ook de aankondigingen voor de week van 24 april tot en met 30 april.

Heel wat vinkeniers ondernamen voorbije weken een al dan niet schuchtere poging om een “crack” te zetten. Zij zien er dan ook steevast naar uit om hun uitslagen op te volgen. Dit kan steeds op onze website www.avibo.be waar je onder het tabje “Activiteiten” het item “Zettingen” aanklikt en vervolgens uw keuze bepaalt.

De gedreven volgers onder u hebben het ongetwijfeld reeds opgemerkt dat ook de “Top 40” van de resultaten van de betrokken periode terug te consulteren is!

Uiteraard houden we de traditie in stand om in navolging van ons aloud “A.Vi.Bo.-blad” een uitslagenreeks te publiceren. Zo vindt u hier de uitslagen van de week van 10 april tot en met 16 april 2023. 

Intussen blijft het vogelgriepvirus lelijk huishouden in populaties van wilde vogels (vooral watervogels)! We herhalen en benadrukken onze eerdere oproepen om steeds bedachtzaam om te gaan met wilde vogels – al dan niet levend – en hun uitwerpselen. Nog voor je het goed en wel beseft, sluis je immers het vermaledijde virus binnen in je kweekruimtes of vogelverblijven! Voorzichtigheid blijft bijgevolg geboden!

Het speelseizoen is amper van start gegaan of daar steken de eerste discussies de kop op. Zoals altijd ligt de eerder matige kennis van ons Intern Reglement aan de basis van deze meningsverschillen.

Punt van discussie blijkt zich op heden te richten op het omgaan met het vaststellen van zogenaamde “Waalse zang” in de reke. Om alle discussies uit de wereld te helpen publiceer  ik hierbij de éénduidige onderrichting zoals ze is verschenen in ons Reglement Inwendige Orde van 31 maart 2022.

Het is misschien niet slecht om in aanloop naar komend hoogseizoen de grondslagen van onze hobby eens door te nemen. Al te vaak en vooral jammer genoeg verzanden liefhebbers in uitzichtloze  woordenwisselingen die gestoeld zijn op wat men meent te weten en niet op wat we hebben afgesproken!

Ik wens jullie alvast een rustig, deugddoend erfgoedweekend en vergeet vooral niet te genieten van onze wondermooie hobby!

$$$

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}