De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 19 – 03 mei 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 19 – 03 mei 2023

Beste lezer  ,

Waar mei normaliter beloftevol is qua klimatologische omstandigheden blijven we inmiddels duchtig voortkwakkelen. Van standvastig lenteweer is vooralsnog niet echt sprake.

Bij menig liefhebber volgen de prestaties van de vogels nauwgezet de beschreven bochtenrijke weercurve. Al te vaak worden bemoedigende, hoopvolle resultaten gevolgd door ondermaatse, bedroevende prestaties.

Alle vinkenierswijsheden worden inmiddels duchtig opgegraven om deze of gene omstandigheid te vertalen in de vaak wankele bewijsvoering van een oude stelling binnen onze hobby. Dat deze redeneringen en bedenkingen meermaals leiden tot hilarische retoriek hoeft geen betoog en behoort absoluut tot ons erfgoed.

Voorbije zondag startte “de Ronde 2023” voor sommigen onder ons bijzonder bemoedigend en voor anderen danig ontgoochelend. Voor de eersten wordt het zaak te bevestigen en voor de anderen komt er ongetwijfeld beterschap.

Om zaken naar waarde te schatten alvast de weerslag van de resultaten van voorbije week (van 24 april tot en met 30 april).

Uiteraard zenden we naar goede gewoonte de meest nabije aankondigen door. U vindt hier de aankondigingen voor de week van 08 mei tot en met 14 mei.

Het voorbije weekend werd niet alleen de 1ste rit van de Ronde verspeeld. Onze zangkeurders togen tevens aan het werk. In hun gedrevenheid om ons Vlaams vinkenlied te behoeden voor verloedering trokken onze officiële zangkeurders onaangekondigd op pad.

Het feit dat dit onaangekondigd is, leidt bijwijlen tot bizarre situaties. Zo daagden zij op, op een zetting waar reeds een regionale keuring gaande was. Op zich niks ergs doch wij willen dit in de toekomst al te graag vermijden en zullen dit op komend overleg binnen het Bestuursorgaan doorpraten.

Alvast bemoedigend is dat op één plaats geen afwijkende zang werd opgemerkt. In afspraak met de collega’s van het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad zullen wij in onze ingesloten verslaggeving ook deze controle uitdrukkelijk vermelden als eerbetoon aan plichtsbewuste maatschappijbesturen en dito deelnemers.

Waar ik reeds eerder alludeerde op het eerstvolgende overleg binnen uw Bestuursorgaan geef ik alvast de voorliggende agenda voor het overleg van zaterdag 13 mei door. Dat het bijzonder kortbije Kampioenschap van België uitgebreid wordt besproken zal geen van u verbazen!

Jaja, we zijn op iets meer dan vier weken van ons hoogfeest en rekenen absoluut op de volle steun uit maatschappijen, gewesten en regio’s om samen met de vele gedreven medewerkers Kortemark op 04 juni op de kaart te zetten!!

Op vrijdagen 12 en 26 mei zullen de organisatoren hun werking en verwachtingen uitgebreid toelichten op de aloude werkvergaderingen. In een volgende mail volgen de specificaties voor deze bijeenkomsten waar alle medewerkers en geïnteresseerde kandidaat-medewerkers alvast van harte worden uitgenodigd.

Inmiddels wordt in Oost-Europa hevig strijd gevoerd en schakelt Rusland een versnelling hoger in de propagandaoorlog. Waarlijk ontroerend is het dat een aanslag op hun leider in het Kremlin werd verijdeld… De ware toedracht zal – zoals vaak – ergens diep in de archieven worden begraven.

De link naar de oorlog brengt ons naadloos bij…Lucien van Gent, die – hoe kan het ook anders – ook over dit wereldprobleem een duchtig woordje kan meepraten. In “Oorlog ! Sport?” dwingt hij ons met zijn allen stil te staan bij deze verwoestende en onmenselijke bezigheid.

Aan de vooravond van een beloofde zomerse dag wens ik jullie alvast veel leesplezier en genot in het beleven van onze bijzondere en ontspannende hobby.

Ik ben en blijf immers fier vinkenier te zijn en samen met jullie te kunnen genieten van één van de zaligste zaken binnen de schepping!

 

$$$

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}