De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 23 – 31 mei 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 23 – 31 mei 2023

Beste lezer  ,

De tijd van voorbereiden nadert zijn einde!

– De laatste oefensessies worden afgewerkt en strategieën liggen nu vast…

– Nog een laatste consult bij de chiropractor, het hemd gestreken, een bezoekje aan de kapper, ….

– Zelfs de weergoden hebben het begrepen en zijn er duidelijk klaar voor!

…Voor wie het nog niet begrepen heeft!

Er is duidelijk geen ontkomen meer aan:

NU ZONDAG 04 JUNI VERSPELEN WE IMMERS SAMEN ONS 63ste KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË  IN KORTEMARK!!

Afgelopen vrijdag werd de laatste fine-tuning aangebracht aan het alom gekende werkboekje! In deze schriftelijke weerslag worden de laatste afspraken gemaakt of bijgesteld en betreffende taken toegewezen om een vlot verloop te garanderen!

Collega en goede vriend Dominique Baert neemt de laatste jaren steevast het voortouw bij de realisatie van dit kleinood. Waar we in het verleden konden rekenen op een uitgebreide ploeg vaste medewerkers merken we jammer genoeg dat ook hier de veranderde maatschappelijke mentaliteit brokken maakt en het moeilijker wordt om alle taken in te vullen.

Onze eerdere oproepen naar regio’s en gewesten leverden echter toch nog enig resultaat op en zie, mits enkele creatieve ingrepen wist Dominique de zaak alsnog rond te krijgen.

Zoals vorige week reeds aangehaald ligt de bal nu in het kamp van onze liefhebbers! Naar analogie met de uitspraak van wijlen J.F. Kennedy durf ik te stellen: “Vraag niet wat A.Vi.Bo. kan doen voor u, doch vraag wat u kan doen voor de federatie en bij uitbreiding de vinkensport!”

Er rust namelijk een verpletterende verantwoordelijkheid op ons allemaal! Wij hebben immers de verdomde plicht onze eenheid en verbondenheid uit te stralen om onze liefhebberij te behoeden voor uitholling.

Slechts een krachtig en overdonderend signaal zal  plaatselijke, regionale en federale vrienden vertegenwoordigers van het volk overtuigen van onze tomeloze kracht en onze verbeten vastberadenheid!

De laatste peilingen destabiliseren inmiddels het politieke speelveld en fracties die een traditionele band met onze hobby onderhouden, zullen ongetwijfeld onze slagkracht meten en inschatten.

Komende legislatuur wordt immers zonder twijfel cruciaal en uiterst belangrijk voor de vogelhouderij! Ook wij willen daar een woordje meepraten! Lijdzaam toezien is nu eenmaal geen basiskenmerk van de vinkenier!

Wel integendeel, wij maken samen een vuist en bevestigen ons geloof in de toekomst door onze overdonderende aanwezigheid nu zondag!!

Waar ik reeds eerder verwees naar collega Dominique, hou ik eraan om zijn ultieme oproep tot deelname aan jullie mee te geven.

De Bogaardvinkeniers – van geen kleintje vervaard – namen zoals geweten strijdlustig de uitdaging aan om van deze vernieuwde editie een voltreffer te maken! Ik nodig u graag uit om samen met mezelf inkijk te krijgen in de realisaties van deze hechte vriendenclub. Bijwijlen ongelooflijk wat deze mensen – met een gigantisch vinkeniershart – op poten hebben gezet!

Kom ze zondag alvast zelf ontmoeten en voel je vooral welkom tussen gelijkgezinden en wordt  voor één dag “Bogaardvinkenier”!!

Vorige week maakte ik jullie al deelachtig aan het beschrijf van ons Kampioenschap van België. Vandaag voeg ik daar nog een lijst aan toe met trofeeën die op heden werden toegezegd door beleidsmensen.

Om het ons allen bovendien een stuk eenvoudiger te maken bieden de organisatoren ingesloten plattegrond aan om de verkeerssituatie van en naar OC De Kouter en het parcours te ontdekken! Uiteraard wordt bij inschrijving en op uw eenvoudige vraag verdere toelichting verschaft!

Zoals in de aanhef is geduid werden ook voorbije week (week van 22 mei tot en met 28 mei) eens te meer een behoorlijk aantal wedstrijden afgewerkt. De prestaties van grote kampioenen en mindere goden kan u in bijlage consulteren. Uiteraard blijft u steeds welkom om op onze website www.avibo.be de meest recent gepubliceerde resultaten en standen te raadplegen.

Zoals u kan zien in de lijst van aankondigingen (voor de week van 05 juni tot en met 11 juni) nemen we vanaf maandag – na het feestgedruis van komende zondag – de draad weer op en gaan we er onverkort tegenaan.

Hoewel!

Op zaterdag 10 juni pakt de KM “De Blauwbekken” uit Nokere-Kruisem uit met ons Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring.

Onder meer gegroeid uit de motiverende stimulans van onze jongste coördinator (Jordi Vanhouteghem) pakt deze straffe maatschappij uit met een niet te versmaden vinkeniersfeest voor ALLE vinkeniers. Lees in bijlage alvast wat deze mensen te bieden hebben en brei samen met de ganse A.Vi.Bo.-familie een aangenaam hoofdstuk aan samenzijn op het dan voorbije  kampioenschap van België!

Dat uw Bestuursorgaan binnen al dit moois de maandelijkse vergadering noodgedwongen doch met plezier diende te verplaatsen zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Bestuurders verzamelen dan ook uitzonderlijk op vrijdag 09 juni om geëngageerd verder te werken aan onze toekomst. In bijlage vindt u de agenda van deze bijeenkomst.

Voorbije week gingen zangkeurders in alle geledingen van onze federatie eens te meer aan de slag. Naar wekelijkse gewoonte onthoud ik u hun verslaggeving niet.

In de rand hou ik eraan onze liefhebbers om hun blijvende aandacht te vragen voor afwijkende zangen bij hun vogels en bij uitbreiding hun leermeesters. Jammer genoeg blijken een aantal mensen weinig deugdelijke voorzangers voor te zetten zodat de gevolgen zich laten raden.

In huidig geschrijf verwees ik onbewust naar grote en mindere goden. Lucien van Gent heeft – hoe kan het ook anders – ook hier een uitgesproken mening over! In “Hoe kleiner, hoe gevaarlijker” neemt hij ons mee op een bijzondere tocht door de geschiedenis.

Doordrongen van zijn aangrijpend verhaal komt bij mezelf een link naar ons kampioenschap op, of “HOE KLEINTJES TOCH GROOT KUNNEN ZIJN!!”

U KOMT TOCH OOK NU ZONDAG  NAAR KORTEMARK?

…..OM SAMEN GROOT TE ZIJN!!

$$$

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}