De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 28 – 28 juni 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 28 – 28 juni 2023

 

 

Beste lezer ,

 

Na de stevige hitte van voorbije weken is het aangenaam toeven in iets menselijker temperaturen.

In de wetenschappelijke literatuur wordt vaak de link gelegd tussen omgevingsfactoren (zoals temperatuur en  vochtigheidsgraad) en de ontvlambaarheid van bepaalde mensen.

 

Tot onze verbazing kregen wij melding van een aantal verbijsterende incidenten die niet thuishoren binnen onze werking, de vinkensport en de maatschappij.

Het Dagelijks Bestuur van de federatie kwam vandaag dan ook samen om één en ander te bekijken zoals u kan lezen in het verslag van deze bijeenkomst.

 

We kunnen intussen niet genoeg onderlijnen dat individuen  die elkaar onheus bejegenen, dreigementen uiten en/of functionarissen van onze federatie zonder enig respect aanvallen, dringend op zoek moeten gaan naar een andere hobby!!

Wij kunnen en zullen dergelijke omgangsvormen immers onder geen beding tolereren en dan ook telkens krachtdadig optreden!

 

Dat discussies over zang al te vaak de basis vormen voor bovenvermelde incidenten blijft intussen een jammere zaak.

Het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad zette immers voorbije winter eens te meer alle zeilen bij om ons zangreglement toe te lichten.

 

Doch – en jammer genoeg zoals meestal – waren enkel de echte en leergierige vinkeniers paraat. Het gros van huidige oproerkraaiers blinkt op dergelijke momenten immers steevast uit in….. afwezigheid! 

 

Niettegenstaande negatieve uitlatingen blijven onze zangkeurkorpsen gericht hun controles uitvoeren in hun streven naar een zuivere reke.

Zij verdienen dan ook onze blijvende achting en bijzonder respect voor hun gedrevenheid bij het uitvoeren van hun opdrachten.

In bijlage vindt u een lijvige verslaggeving van voorbije keuringen.

 

Voorbije zondag 25 juni was traditioneel de datum van  ons kampioenschap van België. Dit kantelmoment binnen onze beleving als vogelhouder luidt echter tevens het naderende seizoeneinde in.

De rui, weet je wel!

 

Niet getreurd echter!

Ook volgende week worden immers nog heel wat wedstrijden verspeeld binnen onze werking zoals je kan zien op bijgevoegd overzicht (aankondigingen vanaf 03 juli tot en met 09 juli) .

 

Uiteraard onthoud ik jullie – naar goede gewoonte – het overzicht van de uitslagen van voorbije week (week 19 juni tot en met 25 juni) niet!

 

In de schoot van een aantal maatschappijen werd inmiddels het koning- en kampioenschap reeds afgewerkt. Ik onthoud jullie net als vorig jaar de resultaten van deze klassementen niet. Bovendien wens ik welgemeende felicitaties te richten aan laureaten en andere deelnemers aan al dit moois.

 

Dat naderende julimaand tevens de volgende bijeenkomst van het Bestuursorgaan aankondigt, is traditie. In bijlage maak ik dan ook de voorlopige agenda van deze bijeenkomst over.

 

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat ik bij aanvang van dit schrijven mijn ontgoocheling moeilijk kon verbergen.

Ook Lucien van Gent kent tal van anekdotes over respect – of het schrijnend tekort eraan – en andere negatieve menselijke gedragingen.

In “Ik zal het nooit meer doen!” beschrijft hij feilloos de  gevolgen van pesterijen en … de zoete smaak van de vergelding.

 

Ik hoop alvast dat ik nooit meer zo scherp hoef te zijn in mijn betoog!

 

Daar kunnen we samen voor zorgen!!

 

$$$

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}